Anastazy Nadolny

Polskie duszpasterstwo w Austrii po drugiej wojnie światowej 1945-2001

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1815-9
Rok wydania:
2004
Liczba stron:
476
Nr wydania:
1
Typ okładki:
Miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

60,00 zł

Miękka

Anastazy Nadolny

Polskie duszpasterstwo w Austrii po drugiej wojnie światowej 1945-2001

Kategoria produktu:

Spis treści
Przedmowa; Wykaz skrótów; Wstęp; Wprowadzenie historyczne - Polacy w Austrii po drugiej wojnie światowej (Austria w okresie powojennym * Polonia w powojennej Austrii). DUSZPASTERSTWO W ZACHODNICH STREFACH AUSTRII 1945-1966: Organizacja polskiego duszpasterstwa (Struktury jurysdykcyjne i organy zarządzania * Organizacja terytorialna * Stan personalny); Przejawy życia religijnego i formy duszpasterstwa (Miejsce kultu * Służba Boża i uczestnictwo w sakramentach * Nabożeństwa związane z rokiem kościelnym i uroczystości religijno-patriotyczne * Głoszenie Słowa Bożego * Duszpasterstwo specjalne * Duszpasterstwo dzieci i młodzieży); Działalność społeczno-kulturalna i charytatywna (Organizacje polonijne a duszpasterstwo * Rady parafialne i stowarzyszenia kościelne * Działalność charytatywna * Inicjatywy kulturalne i wydawnicze); Załącznik do części pierwszej: Biogramy polskich księży pracujących w zachodniej Austrii w latach 1945-1966. DZIAŁALNOŚĆ KSIĘŻY ZMARTWYCHWSTAŃCÓW 1945-2001; Struktury terytorialne i personalne (Sieć polonijnych placówek duszpasterskich * Struktury osobowe * Udział w polonijnym duszpasterstwie polskich księży zatrudnionych w Austrii (Wspólnota Polskich Księży) i sióstr zakonnych * Laikat w strukturach Polskiej Misji Katolickiej - Rada Laikatu); Przejawy życia religijnego i formy duszpasterstwa (Służba Boża * Uczestnictwo w sakramentach * Liturgia i obrzędowość związane z rokiem kościelnym * Kult maryjny * Opieka pastoralna nad chorymi, osobami samotnymi i więźniami * Ruch pielgrzymkowy * Obchody rocznic religijno-narodowych * Papież Polak w życiu Polonii austriackiej); Opieka duszpasterska nad dziećmi i młodzieżą (Oświata polonijna i udział w niej księży zmartwychwstańców * Katecheza w Misji Księży Zmartwychwstańców * Organizacje i stowarzyszenia młodzieżowe * Młodzieżowe imprezy kulturalne); Działalność społeczno-kulturalna (Organizacje świeckie i instytucje kulturalne * Grupy duszpasterskie i organizacje działające przy Polskiej Misji Katolickiej * Emaus - centrum duszpasterskie i kulturalno-oświatowe * Działalność charytatywna. Caritas * Inicjatywy wydawnicze. Czytelnictwo); Kahlenberg i jego rola w życiu wiedeńskiej Polonii. Więź z Macierzą i Polonią na świecie (Zarys dziejów Kahlenbergu i jego zabytków do 1945 roku * Kościół św. Józefa i Kaplica króla Sobieskiego na Kahlenbergu po drugiej wojnie światowej * Więź z Polską i Polonią na świecie); Zakończenie; Bibliografia; Wykaz tabel, map i ilustracji; Zusammenfassung; Summary; Indeks osób

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum