Jan Wroniszewski (red.)

Genealogia. Stan i perspektywy badań nad społeczeństwem Polski średniowiecznej na tle porównawczym /UMK/

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
83-231-1634-2
Rok wydania:
2003
Liczba stron:
372
Nr wydania:
1
Typ okładki:
Miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

31,50 zł

Miękka

Jan Wroniszewski (red.)

Genealogia. Stan i perspektywy badań nad społeczeństwem Polski średniowiecznej na tle porównawczym /UMK/

Kategoria produktu:

Ze wstępu

Niniejszy tom zawiera materiały z siódmej konferencji naukowej zorganizowanej z inicjatywy Instytutu Historii i Archiwistyki UMK w Toruniu pod wspólnym hasłem: ,,Genealogia". Opublikowane w nim opracowania można równocześnie traktować jako podsumowanie ćwierćwiecza skoordynowanych badań nad społeczeństwem polskiego średniowiecza zainspirowanych przez prof. Janusza Bieniaka i kontynuowanych potem pod jego kierunkiem w ramach kilku kolejnych problemów badawczych. Ich celem było rozpoznanie składu osobowego, mechanizmów powstawania i funkcjonowania różnych środowisk: krewniaczych i terytorialnych, elit politycznych, intelektualnych, różnorodnych środowisk świeckich i kościelnych. Na pierwszym planie badań od początku programowo znalazła się genealogia jako metoda wyjaśniania zjawisk społecznych.

Spis treści
Wstęp;
Jan Tęgowski: Polskie badania nad genealogiądynastyczną w ostatnim półwieczu;
Jan Pakulski: Desygnaty władzyksiążęco-królewskiej w średniowiecznej Polsce. Dokonania i potrzebybadawcze;
Janusz Bieniak: Średniowieczne polskie rody rycerskie. Stanbadań, problemy sporne, możliwości i trudności badawcze;
AlicjaSzymczakowa: Stan badań nad rodziną szlachecką późnego średniowiecza;
Błażej Śliwiński: Stan najnowszych badań nad rycerstwemwschodniopomorskim w średniowieczu; Jan Wroniszewski: Związkikrewniacze a terytorialne w Polsce średniowiecznej;
Joachim Zdrenka:Polskie i niemieckie badania nad rycerstwem średniowiecznym. Zarysproblematyki;
Krzysztof Mikulski: Polskie badania nad genealogią ielitami miejskimi w średniowieczu;
Andrzej Radzimiński: Wyższeduchowieństwo w Polsce średniowiecznej. Stan i perspektywy badań nadepiskopatem i środowiskami kapitulnymi;
Krzysztof Ożóg: Elityintelektualne w Polsce średniowiecznej. Stan i perspektywy badań;
Janusz Grabowski: Intelektualiści w kancelarii książęcej na Mazowszu wXIV i pierwszej połowie XV wieku. Ze studiów nad średniowieczną elitąumysłową na ziemiach polskich;
Vratislav Vanicek: Strukturalni vyvojsodalnich elit v ceskych zemich do roku 1310 (Zakladni vyvojovetendence, metodologicke souvislosti);
Ivan Hlavacek: Dvorske a zemskeelity v Cechach v dobe Vaclava IV;
Rimvydas Petrauskas: Możnowładztwolitewskie XIV-XV wieku: główne linie rozwoju;
Jurij Zazuljak: Stan taperspektivi doslidżen' nad szljachtoju v ukrains'kij istoriografii;Marek Cetwiński: Metodologii genealogii zarys krytyczny; MarcinHlebionek: Omówienie obrad i dyskusji; Wykaz skrótów

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum