Zbigniew T. Wierzbicki, Andrzej Kaleta

Rolnictwo i wieś europejska. Od korzeni ku wspólnej przyszłości w XXI wieku

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1005-0
Rok wydania:
1998
Liczba stron:
346
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

15,00 zł

Zbigniew T. Wierzbicki, Andrzej Kaleta

Rolnictwo i wieś europejska. Od korzeni ku wspólnej przyszłości w XXI wieku

Kategoria produktu:

Książka zawiera referaty wygłoszone i wybrane wypowiedzi z dyskusji na toruńskiej konferencji socjologów z 12 krajów Europy pod hasłem ,,Rolnictwo i wieś europejska. Od korzeni ku wspólnej przyszłości w XXI wieku" (17-20 września 1996 r.). Na konferencji dyskutowano nad przyczynami zróżnicowania wiejskiej Europy, jej różnymi drogami rozwoju oraz perspektywami wspólnej przyszłości w XXI wieku.


Prezydium Konferencji. Od lewej: ambasador Unii Europejskiej w Warszawie Rolf Timans,
prof. Claude Servolin, wojewoda toruński Bernard Kwiatkowski, prof. Maria Wieruszewska, prof. Andrzej Kaleta, prof. Andreas Bodenstedt

* Andrzej Kaleta - Wprowadzenie
* Rolf Timans - Adres Ambasadora Unii Europejskiej w Warszawie
* Zbigniew T. Wierzbicki - Syntetyczny przegląd całości
Część I. Korzenie rolnictwa europejskiego
* Jacek Kochanowicz - Wieś europejska w perspektywie długiego trwania
* Maria Wieruszewska - Wieś i rolnictwo w procesie transformacji Europy Centralnej
* Ana Barbic - Tożsamość kulturowa wsi słoweńskiej. Integralność terytorialna i różnorodność kulturowa z perspektywy społeczności wiejskich
* Nicole Mathieu - Europa i jej wieś: kilka hipotez i refleksji na marginesie pewnej książki
Część II. Kierunki rozwoju oraz problemy integracji wsi i rolnictwa w Europie
* Franciszek Tomczak - Kierunki rozwoju wsi i rolnictwa w Europie 2000 w kontekście doświadczeń światowych
* Augustyn Woś - Strategiczne problemy rozwoju rolnictwa
* Andreas Bodenstedt - Rolnictwo europejskie - wspólne dziedzictwo czy kość niezgody?
* Marian Brzóska - O Unii Europejskiej i procesach akcesji
* Władysław Piskorz - Scenariusze integracji polskiego rolnictwa z Unią Europejską. Szanse i zagrożenia
* Tadeusz Hunek - Opcje Polski w kontekście rozwoju nowoczesnego rolnictwa w Europie
* Paweł Starosta - Rolnictwo i leśnictwo w strategii Europejskiego Ruchu Odnowy Wsi i Małych Miast (ECOVAST)
Część III. Doświadczenia międzynarodowej integracji wsi i rolnictwa w wybranych krajach Europy
* Jean-Marc Broussard, Helene Delorme, Claude Servolin - Rolnictwo nowoczesne - doświadczenia francuskie
* Hugues Lamarche - Francuski model rolnictwa czyli paradoksy udanego rozwoju
* Friedhelm Streiffeler - Rozwój wsi w regionach Europy z dominacją drobnego chłopstwa: rozwój modernizacyjny czy endogenny?
* Seamus O'Reilly - Rozwój obszarów wiejskich w Irlandii w okresie członkostwa w Unii Europejskiej
* Matthias Schneider - Polityka rolna Unii Europejskiej i wspólny rynek a rolnictwo austriackie
* Ulf Brangenfeldt - Rozwój obszarów wiejskich w Szwecji po przystąpieniu do Unii Europejskiej
* Michael Franklin - Doświadczenia Wielkiej Brytanii
* Wim Cremers, Zofia Nakielska-Cremers - Blaski i cienie polityki rolnej w Królestwie Niderlandów - ojczyźnie Unii Europejskiej
Część IV. Po kolektywizmie a przed integracją europejską: procesy transformacji
* Nigel Swan - Strategie rozwoju rolnictwa w krajach Europy Środkowej
* Maria Halamska, Marie-Claude Maurel - Rolnicy Europy: zróżnicowanie poglądów, postaw i tożsamości
* Floarea Bordanc - Przestrzenne zróżnicowanie reformy rolnej w Rumunii
* Krystyna Leśniak-Moczuk - Rolnictwo w południowej Polsce w perspektywie Unii Europejskiej (przypadek krańcowy)
* Antoni Jarosz - Turystyka w wielofunkcyjnym rozwoju wsi i rolnictwa
* Barbara Tryfan - Kobiety wiejskie na drodze ku wspólnej Europie

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum