Stanisław Sudoł, Mirosław Haffer (red.)

Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
83-231-1063-8
Rok wydania:
1999
Liczba stron:
528
Nr wydania:
1
Typ okładki:
Miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

40,00 zł

Miękka

Stanisław Sudoł, Mirosław Haffer (red.)

Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości

Kategoria produktu:

Publikacja zawiera zbiór referatów wygłaszanych podczas Letniej Szkoły Organizacji i Zarządzania (Toruń'98).
Autorzy (m.in. wicepremier Leszek Balcerowicz) przedstawiają wyniki badań w zakresie organizacji i zarządzania prowadzonych w głównych ośrodkach akademickich w Polsce.

Spis treści
Przemiany w rozwoju gospodarczym, społecznym i w technice

Leszek Balcerowicz - Przedsiębiorstwo i jego otoczenie a rozwój gospodarki
Witold Morawski - Aktorzy społeczni w modernizacji ekonomicznej na przykładzie zmiany społecznej w Polsce w okresie 1980-1998
Wiesław M.Grudzewski, Irena Hejduk - Przemiany w technice i technologii w progu XXI wieku
Wojcich Popławski - Światowe tendencje i podstawowe problemy zawiązywania aliansów strategicznych w przemyśle
Jerzy W. Wiśniewski - Drobna przedsiębiorczość w okresie transformacji systemowej w Polsce
Maciej Zastempowski - Omówienie dyskusji dotyczącej przemian w rozwoju gospodarczym, społecznym i technice

Kierunki przekształceń przedsiębiorstw

Ryszard Borowiecki - Determinanty skutecznego zarządzania restrukturyzacją polskich przedsiębiorstw
Ber Haus, Jan Lichtarski - Prawno-organizacyjne przekształcenia przedsiębiorstw przemysłowych
Marek J. Stankiewicz, Stanisław Sudoł - Polskie przedsiębiorstwa po ośmiu latach transformacji ustrojowej
Maria Romanowska - Polskie grupy kapitałowe. Przesłanki powstawania i strategie rozwoju
Bogusław Kaczmarek - Alianse strategiczne przedsiębiorstw w procesie transforancji
Zbigniew Malara - Problemy restrukturyzowanych przdsiębiorstw przemysłowych. Objawy i nadzieje
Tomasz Wach - Zachowania polskich przedsiębiorsw i firm w warunkach transformacji ustrojowej
Rafał Krupski, Krzysztof Łobos - Strategia a stuktura organizacyjna przdsiębiorstwa. Wyniki badań empirycznych w polskich firmach przemysłu chemicznego
Mirosław Haffer - Skłonnośc polskich przedsiębiorstw do podejmowania innowacyjnych strategii produktowych
Jan Stachowicz, Janusz Machulik, Sławomir Olko - Zachowania i postawy organizacyjne kadry kierowniczej w procesie przeobrażeń przedsiębiorstw górniczych
Wanda Błaszczyk - Partycypacja kady kierowniczej przedsiębiorstw w zmianach systemu gospodarczego
Piotr J. Szczepankowski - Żródła finansowania przedsiębiorstw na przykładzie programów restrukturyzacyjnych narodowych funduszy inwestycyjnych
Małgorzata Bednarczyk - Regionalne otoczenie przedsiębiorstw zagranicznych na przykładzie województwa krakowkiego
Daniel Gach - Organizacja wirtualna w przyszłościowych biurach
Mirosław Haffer - Omówienie dyskusji dotyczącej kierunków przekształeceń przedsiębiorstw

Koncepcje, systemy i metody zarządzania przedsiębiorstwem

Marian Strużycki - Globalizacja rynków a przemiany w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Bogdan Wawrzyniak - Zmiana paradygmatów zarządzania przedsiębiorstwem
Jerzy Wierzbiński - Ilościowe metody zarządzania. Stan obecny oraz perspektyw w Polsce i na świecie
Wiesław M. Grudzewski, Irena Hejduk - Kreowanie przdsiębiorstwa przyszłości z wykorzystaniem teorii i praktyki organizacji inteligentnej
Zbigniew Martyniak - Założenia japońskiej metody zarządzania HOSHIN
Bohdan Gliński, Marcin K. Nowakowski - Dlaczego przedsiębiorstwa japońskie i koreańskie wygrywały w ogólnoświatowej rywalizacji?
Bohdan Godziszewski - Teoria strategii przedsiębiortwa a oczekiwania praktyki
Józefa Famielec - Interfuzja jako nowy etap rynkowego zarządzania przedsiębiorstwami
Joanna Cygler - Wpływ polsko-zagranicznych aliansów strategicznych na strategię rynkową oraz system zarządzania partnerów polskich
Adam Peszko, Jerzy Wąchol - Szanse i zagrożenia przekształceń przedsiębiorstw objętych powszechnym programem prywatyzacji
Sławomir Sojak - Kierunki rozwoju rachunkowości zarządczej w gospodarce rynkowej - rachunek kosztów działań i rachunek kosztów docelowych
Janusz Zymonik - Zasady TQM w praktyce przedsiębiorstwa (wyniki badań)
Józef Machaczka, Krzysztof Machaczka - Organizacja przedsiębiorcza - optymalna konfiguracja rozwojowa
Agata Sudolska - Omówienie dyskusji dotyczącej koncepcji, systemów i metod zarządzania przedsiębiostwem

Przedsiębiorstwo jako instytucja społeczna

Stanisława Borkowska - Partnerstwo społeczne w przedsiębiorstwie
Kazimierz Doktór - Kultura przedsiębiorczości firm a wzrost gospodarczy
Henryk Januszek - Zachowania pracowników w procesie zmian systemowych
Czesław Sikorski - Kultura organizacyjna wysokiej tolerancji niepewności
Janusz Meller - Przedsiębiorstwa wobec przemian na rynku pracy
Stefan Lachiewicz - Ewolucja ról i funkcji kadry "drugiego planu" w przedsiębiorstwach przemysłowych w okresie przekształceń strukturalno-własnościowych
Stanisław Chełpa, Tadeusz Listwan - Kierowanie ludźmi jako funkcja zarządzania firmą - rola makiawelizmu
Maciej Zastempowski - Omówienie dyskusji dotyczącej przedsiębiorstwa jako instytucji społecznej

Kształcenie menedżerów XXI wieku

Andrzej K. Koźmiński - Wymogi konkurencyjności a kształcenie menedżerów w perspektywie XXI wieku
Zofia Mikołajczuk - Uzupełniające studia magisterskie i ich rola w kształceniu menedżerów XXI wieku
Józef Penc - Kierowanie w przedsiębiorstwie przyszłości a nowy wizerunek menedżera
Alfred Czermiński - Szkolenie kadr dla szkolnictwa niepaństwowego
Stanisław Rakowicz - Profesjonalizacja zarządzania. Dojście do europejskich standardów przez kształcenie
Elżbieta Strzelecka - Czterdziestoletni menedżer w Polsce
Beata Glinka, Przemysław Hensel - Oczekiwania studentów względem studiów dziennych organizacji i zarządzania (komunikat z badań)
Bernard Ziębicki - COACHING jako metoda treningu personalnego
Agata Sudolska - Omówienie dyskuji dotyczącej kształcenia menedżerów XXI wieku

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum