Józef Binnebesel

Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową. Aspekt pozamedyczny

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1252-5
Rok wydania:
2000
Liczba stron:
212
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

18,00 zł

miękka

Józef Binnebesel

Opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową. Aspekt pozamedyczny

Kategoria produktu:

Praca składa się z dwóch części i obejmuje siedem rozdziałów, przy czym w części pierwszej opracowano teoretyczne podstawy badań empirycznych. Przedstawiono podstawowe pojęcia opieki związane z pozamedyczną opieką nad dzieckiem hospitalizowanym z powodu choroby nowotworowej. Sprecyzowano więc pojęcie opieki medycznej, lekarskiej, pielęgniarskiej, paliatywnej, jak i psychologicznej. Na podstawie tych rozważań przyjęto, iż opieka pozamedyczna nazywana będzie: działaniem podjętym przez cały personel oddziałów, nakierowanym na dziecko i jego rodzinę, w celu zaspokojenia potrzeb ograniczonych procesem chorobowym. Analiza literatury wykazała, iż współcześni badacze tego problemu, oprócz kwestii psychologiczno-opiekuńczych, wiele uwagi poświęcają etycznym aspektom opieki nad dziećmi z chorobą nowotworową oraz roli i zadaniom pedagoga pracującego na dziecięcych oddziałach onkologicznych.
W części drugiej, empirycznej, przedstawiono wyniki własnych badań weryfikujące następującą hipotezę roboczą: przypuszczać można, że personel i osoby współpracujące z oddziałem pediatryczno-onkologicznym dostrzegają potrzebę sprawowania opieki pozamedycznej nad dziećmi hospitalizowanymi z powodu choroby nowotworowej.

PODSTAWY TEORETYCZNE BADAŃ NAD PROBLEMAMI DZIECI Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ 
1. Wyjaśnienia terminologiczne; opieka - teoria opieki 
2. Stan badań nad problemami pozamedycznymi dzieci hospitalizowanych z powodu chorób nowotworowych 
2.1. Moralne aspekty działań opiekuńczo-leczniczych 
2.2. Stan badań nad psychoopiekuńczą działalnością podejmowaną wobec dzieci z chorobą nowotworową 
3. Pedagog w obliczu dziecka z chorobą nowotworową 
3.1. Psychospołeczne aspekty choroby nowotworowej 
3.2. Wychowawczo-lecznicze problemy dzieci z chorobami nowotworowymi

EMPIRYCZNE PODSTAWY I WYNIKI 
1. Założenia metodologiczne przyjęte w badaniach 
2. Opieka pozamedyczna nad dziećmi hospitalizowanymi z powodu choroby nowotworowej realizowana przez personel medyczny 
2.1. Opieka pozamedyczna nad dziećmi hospitalizowanymi z powodu choroby nowotworowej w rozumieniu lekarzy 
2.2. Opieka pozamedyczna nad dziećmi hospitalizowanymi z powodu choroby nowotworowej w rozumieniu pielęgniarek 
3. Opieka pozamedyczna nad dzieckiem hospitalizowanym z powodu choroby nowotworowej realizowana przez personel wspierający leczenie 
3.1. Opieka pozamedyczna nad dziećmi hospitalizowanymi z powodu choroby nowotworowej w rozumieniu psychologów 
3.2. Opieka pozamedyczna nad dziećmi hospitalizowanymi z powodu choroby nowotworowej w rozumieniu nauczycieli (pedagogów) 
4. Opieka pozamedyczna nad dzieckiem hospitalizowanym z powodu choroby nowotworowej realizowana przez inne osoby będące w związkach relacyjnych 
4.1. Opieka pozamedyczna nad dziećmi hospitalizowanymi z powodu choroby nowotworowej w rozumieniu kapelanów 
4.2. Opieka pozamedyczna w relacji rodzice-dzieci z chorobą nowotworową

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum