Kazimierz Przybyszewski

Ludzie Torunia Odrodzonej Rzeczypospolitej (1920–1939)

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1289-4
Rok wydania:
2001
Liczba stron:
444
Nr wydania:
1
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

50,00 zł

miękka

Kazimierz Przybyszewski

Ludzie Torunia Odrodzonej Rzeczypospolitej (1920–1939)

Kategoria produktu:

Toruń - dziś znany jest w kraju i świecie głównie jako rodzinne miasto Mikołaja Kopernika, wspaniały zespół zabytków i ośrodek uniwersytecki. W Odrodzonej Rzeczypospolitej, do której kaszubsko-polska część Pomorza powróciła przed osiemdziesięcioma laty, był stolica jednego województwa pomorskiego. Jako centrum administracji wojewódzkiej - rządowej i samorządowej oraz ośrodek polskiej myśli i pracy organicznej, znany już z czasów zaboru, współkształtował wówczas wizję nowoczesnego państwa polskiego, mit i rzeczywisty obraz Polski morskiej, w której Kaszubi i Pomorze zaczynały odgrywać nieco podobną rolę jak Górale i Podhale. W rzeczywistości tamtego dwudziestolecia był bowiem Toruń, podobnie jak Gdynia czy sąsiadujący z nim Grudziądz, ośrodkiem stojącym "twarzą ku przyszłości", w którym nieustannie dawała o sobie znać nowoczesna przedsiębiorczoś
ć ludzi, twórcze działania jednostek i instytucji, nie tylko podmiotów gospodarczych, zespołów, pracujących na rzecz wspólnego dobra - miasta i Rzeczypospolitej. Dzięki nim - konkretnym ludziom - dwudziestolecie międzywojenne należy do najpiękniejszych okresów w dziejach tego nadwiślańskiego miasta - dziś jednego z najważniejszych centrów Pomorza -trzech województw pomorskich, pełniącego razem z Bydgoszczą funkcje stołeczne w województwie kujawsko-pomorskim. To oni dali przykład troski o dziedzictwo kulturowe Torunia, o coraz bardziej harmonijny jego rozwój, podobnie jak całego województwa - Pomorza Nadwiślańskiego. Stworzyli bazę - fundamenty pod jego współczesny rozwój, także jako ośrodka uniwersyteckiego, powstałego po 11 wojnie światowej w 1945 roku. Także pod wieloma innymi względami ten krótki okres - zaledwie dwadzieścia lat - był w dziejach Torunia szczególnie wyjątkow
y, zwłaszcza w XX wieku. Mimo iż. temu okresowi jak i ludziom tamtych lat poświęcono wiele ciekawych prac - nie tylko historycznych, a na co dzień niejako przypominają i kontynuują tamte dokonania miedzy innymi Towarzystwo Miłośników Torunia i Towarzystwo Naukowe w Toruniu, wciąż pozostaje on mało rozpoznany i znany. Wciąż w świadomości historycznej współczesnych torunian i mieszkańców całego Pomorza, jak i Rzeczypospolitej, pozostaje mało życiorysy postacie ludzi tego miasta, obywateli Odrodzonej Rzeczypospolitej, którzy po latach walki z zaborca i narodowymi słabościami, o czym niekiedy zapominamy, potrafili w niełatwej sytuacji międzynarodowej z równa energia i z równie dobrym wynikiem osiągać zwycięstwa w zmaganiach z problemami miasta i kraju poprzez codzienna pracę.
Sylwetki i dokonania ludzi pracy twórczej Torunia, a zarazem Pomorza, zwanego wówczas w Odrodzonej Rzeczypospolitej polskim lub kaszubskim, prezentuje niniejsza książka autorstwa dr. Kazimierza Przybyszewskiego.
Prezentowane przez K. Przybyszewskiego sylwetki torunian dwudziestolecia międzywojennego, zarazem ludzi XX wieku, obejmują całość ich życiorysów, zaczynających się najczęściej w XIX stuleciu. Są to ludzie, którzy mają korzenie w różnych zakątkach dawnej Rzeczypospolitej Obojga Narodów, zahartowani i ukształtowani w zmaganiach o narodowe trwanie -w walkach z zaborcą oraz w pokojowym współżyciu i konkurencji z ludźmi innych nacji. Autor świadomie prezentuje nam wyłącznie postacie Polonusów, choć każdy z nich dojrzewał i działał, żyjąc choćby tylko w Toruniu, w codzienności ludzi wielu nacji, religii i kultur.
Wielu czytelników prac K. Przybyszewskiego, biogramów torunian i Pomorzan z dwudziestolecia międzywojennego jego pióra, od lat czekało na niniejszą książkę. Cieszę się, że staje się ona faktem! Gratuluję decyzji wydawcom i sponsorom. To najpiękniejszy pomnik, jaki można wystawić naszym wybitnym poprzednikom, jednocześnie wspaniała lokata własnych kapitałów intelektualnych i finansowych, świadcząca o tym, iż nie tylko sam Kazimierz Przybyszewski jest wśród nas godnym kontynuatorem dokonań wybitnych ludzi Torunia dwudziestolecia Odrodzonej Rzeczypospolitej, oraz przedstawicielem ludzi pracy organicznej z końca XX wieku.

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Kazimierz Przybyszewski

    Wybitny toruński historyk, znawca międzywojennych dziejów Torunia i Pomorza, bibliofil, krajoznawca, przewodnik, kustosz i kierownik Działu Rękopisów Biblioteki Głównej UMK. Autor licznych opracowań o tematyce historycznej, m.in. książki Toruń w latach Drugiej Rzeczypospolitej. Społeczeństwo i gospodarka (1994), a także kilkuset biogramów o zasłużonych mieszkańcach Torunia opublikowanych na kartach wielu słowników biograficznych, w autorskich zbiorach Ludzie Torunia Odrodzonej Rzeczypospolitej (2001) i Sylwetki lekarzy toruńskich XIX i XX wieku (wraz z M. Łysiakiem 2009) oraz na łamach lokalnej prasy. W latach 1989–1992 pełnił funkcję prezesa Toruńskiego Oddziału Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, zasiadał także w Zarządzie Głównym  ZKP w Gdańsku. Działał aktywnie w organizacjach społecznych i naukowych, m.in. w Towarzystwie Naukowym w Toruniu oraz w zarządzie Towarzystwa Miłośników Torunia. Był sekretarzem Rady Naukowej Fundacji Archiwum Pomorskie Armii Krajowej, członkiem Zarządu Towarzystwa Bibliofilów im. Joachima Lelewela oraz członkiem Komisji Nazewnictwa Ulic Rady Miejskiej Torunia. Należał do komitetów redakcyjnych „Słownika Biograficznego Pomorza Nadwiślańskiego”, „Toruńskiego Słownika Biograficznego” i „Rocznika Toruńskiego”.Przez 30 lat był czynnym przewodnikiem PTTK, zasiadał także w komisji egzaminacyjnej dla przyszłych przewodników. Od szkoły podstawowej był związany z harcerstwem. W okresie studiów na UMK (w latach 1957–1962) należał do Instruktorskiej Drużyny Akademickiej, której zaprzyjaźnieni członkowie spotykają się do dziś. Kazimierz Przybyszewski został uhonorowany licznymi odznaczeniami, m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Nagrodą Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kategorii Kultura (za rok 2001), Medalem „Za zasługi położone dla rozwoju uczelni”, Złotym Astrolabium – wyróżnieniem Towarzystwa Miłośników Torunia, Rocznicowym Medalem Towarzystwa Bibliofilów, Złotą Odznaką ZNP, Złotą i Srebrną Odznaką Honorową PTTK, Odznakami Zasłużony dla Miasta Torunia, Zasłużony Działacz Kultury, Medalem 40-lecia Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego, a także Medalem Thorunium przyznanym przez prezydenta Torunia Michała Zaleskiego w 2011 roku.

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum