Jerzy Dygdała

Urzędnicy miejscy Torunia: spisy. Część III: 1651-1793

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
83-876-3949-4
Rok wydania:
2002
Liczba stron:
248
Nr wydania:
I
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

15,40 zł

miękka

Jerzy Dygdała

Urzędnicy miejscy Torunia: spisy. Część III: 1651-1793

Kategoria produktu:

Ze Wstępu

Zasady opracowania spisu
Spisy urzędników miasta Torunia z lat 1651-1793 są kontynuacją prac Romana Czai i Krzysztofa Mikulskiego. Opracowano je według zasad stosowanych już wcześniej przez tych autorów, choć w związku z lepszym stanem zachowania bazy źródłowej dla tego okresu zakres podanych w tym tomie informacji jest szerszy. Przyjęty jako cezura rok 1651 jest datą umowną, choć nie ulega wątpliwości, że w pierwszej połowie XVII w. zaszły istotne zmiany w składzie elity mieszczaństwa toruńskiego. Wydarzenia z okresu wojny szwedzkiej 1655-1660, które przyniosły miastu znaczące straty materialne i demograficzne, pogłębiły zapoczątkowane już wcześniej przekształcenia społeczno-ekonomiczne. Datą końcową (1793 r.) jest II rozbiór Polski i włączenie Torunia w obręb państwa pruskiego, które w praktyce zlikwidowało dotychczasowy samorząd miejski, wprowadzając nową organizację władz miasta.

Spis treści
Inhaltsverzeichnis * Wstęp * Zasady opracowania spisu * Podstawa źródłowa * Einführung * Grundsätze der Erarbeitung des Verzeichnisses * Quellengrundlage * Podstawowe informacje o urzędach i ustroju Torunia oraz o składzie władz miejskich w drugiej połowie XVII i w XVIII wieku * Zmiany w organizacji samorządu miejskiego w latach 1651-1793 * Rada miejska, jej skład i kompetencje * Drugi Ordynek - Ława * Ława Przedmiejska * Trzeci Ordynek * Konsilium Stu Mężów - Zgromadzenie Stu * Kancelaria miejska * Organy wykonawcze władz miejskich * Wykaz skrótów * Spisy * Roczne składy Rady miasta Torunia * Ławnicy staromiejscy * Ławnicy nowomiejscy * Ławnicy przedmiejscy * Członkowie Trzeciego Ordynku * Sekretarze i pisarze miasta Torunia * A. Sekretarze i syndycy Rady * B. Pisarze sądów miasta Torunia * C. Pisarze urzędu opiekuńczego * D. Pisarze kamlarii * E. Adiunkci pisarzy * Aneks * Starsi Ławy Starego Miasta Torunia * Starsi Ławy Nowego Miasta Torunia * Starsi Ławy Przedmiejskiej miasta Torunia * Przewodniczący (prezesi) Trzeciego Ordynku * Wicestarsi ław miasta Torunia i wiceprzewodniczący Trzeciego Ordynku * Polskie, niemieckie i łacińskie nazwy urzędów i zawodów występujące w Toruniu w latach 1651-1793 * Indeks osobowy

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum