• Strona główna
  • Acta Universitatis Nicolai Copernici Geografia XXXII (2002)

Władysław Niewiarowski

Acta Universitatis Nicolai Copernici Geografia XXXII (2002)

Wysyłamy w ciągu 10 dni roboczych
Rok wydania:
2002
Liczba stron:
223
Seria:
AUNC. Geografia
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

Władysław Niewiarowski

Acta Universitatis Nicolai Copernici Geografia XXXII (2002)

Niniejszy tom zawiera pełne teksty referatów i komunikatów wygłoszonych podczas V Zjazdu Geomorfologów Polskich w Toruniu w dniach 11-14 września 2000 roku, który odbywał się pod patronatem Stowarzyszenia Geomorfologów Polskich Autorzy siedemnastu artykułów i notatek naukowych reprezentują prawie wszystkie ośrodki geomorfologiczne w Polsce. Wprowadzenie do tomu stanowi obszerny artykuł prof. W. Niewiarowskiego, który podsumował w nim stan, rozwój i dorobek geomorfologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Najwięcej zamieszczonych w tomie artykułów i notatek dotyczy problematyki szeroko rozumianych procesów stokowych na obszarach Beskidów, Sudetów, Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej i Wyżyny Łódzkiej. W kolejnej grupie publikacji poruszono zagadnienia rozwoju dolin i współczesnych procesów fluwialnych w dorzeczu górnej Wisły i Odry. Kilka interesujących prac dotyczy zagadnień geomorfologii regionalnej z obszaru północnego obrzeżenia Sahary w Tunezji, Wysp Zielonego Przylądka oraz Słowacji. Pojedyncze artykuły można umieścić w nurcie problematyki geomorfologii glacjalnej, antropogenicznej, stosowanej i paleogeografii czwartorzędu.

Leon Andrzejewski, Paweł Molewski
Wprowadzenie
Władysław Niewiarowski
Stan, rozwój i dorobek geomorfologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

ARTYKUŁY
Małgorzata Bajgier-Kowalska
Formy skałkowe jako element rzeźby osuwiskowej w Beskidzie Żywieckim
Dariusz Ciszewski
Wpływ regulacji koryta środkowej Odry na różnice koncentracji metali ciężkich w aluwiach
Maciej Dłużewski
Rozprzestrzenianie się pól wydmowych jako efekt pustynnienia północnego obrzeżenia Sahary (na przykładzie okolic Szottu El Dżerid, południowa Tunezja)
Bogdana Izmaiłow Kazimierz Krzemień, Krzysztof Sobiecki
Wykształcenie i modelowanie den dolin na terenie Magurskiego Parku Narodowego (Beskid Niski)
Sławomir Kobojek
Uwarunkowania denudacji peryglacjalnej na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej
Zbigniew Podgóski, Jacek Szmańda
Antropogeniczne przekształcenia wybranych fragmentów rynny Strugi Kowalewskiej wskutek budowy i funkcjonowania młynów wodnych
Juliusz Twardy
Etapy neoholoceńskiej ewolucji suchych dolin denudacyjnych na Wyżynie Łódzkiej w świetle analizy osadów
Bartłomiej Wyżga
Regulacja koryt karpackich dopływów Wisły konfrontacja podejścia inżyniera i geomorfologa

NOTATKI
Elżbieta Gorczyca
Wpływ opadów ulewnych na przekształcanie stoków na przykładzie dorzecza Łososiny (Beskid Wyspowy)
Bogdana Izmaiłow Anna Michno
Charakterystyka i warunki rozwoju górnego odcinka doliny Ribeira da Vinha (Cabo Verde)
Arkadiusz Jaksa, Zbigniew Rdzany
Sedymentologiczny zapis dynamiki deglacjacji Wysoczyzny Rawskiej na przykładzie budowy Wału Rylska
Jan Lach, Bartłomiej Wyżga
Współczesne zmiany geometrii koryta i wielkości odpływu w zlewni górnej Wisłoki
Bożena Noryśkiewicz, Krzysztof Petelski, Kazimierz Tobolski
Późnoglacjalna flora w Starym Cieszynie koło Pasłęka
Roman Racinowski, Janusz Hawrylkiewicz
Zasady wykorzystania geomorfologii w problematyce geotechnicznej Niżu Polskiego
Grzegorz Synowiec
Rzeźba strukturalna Gór Stołowych w świetle klasyfikacji wytrzymałości mas skalnych

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum