• Strona główna
  • Teologia i Człowiek. Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK, 1 (2003)

Krzysztof Konecki (red.)

Teologia i Człowiek. Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK, 1 (2003)

ISSN:
1731-5638
Rok wydania:
2003
Liczba stron:
260
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Seria:
Teologia i Człowiek
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

miękka

Krzysztof Konecki (red.)

Teologia i Człowiek. Kwartalnik Wydziału Teologicznego UMK, 1 (2003)

Ukazał się pierwszy numer czasopisma naukowego Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu Teologia i Człowiek. Tytuł czasopisma, jak to podkreśla Dziekan Wydziału, ks. prof. dr hab. Jerzy Bagrowicz, przytaczając naukę II Soboru Watykańskiego, odzwierciedla wielorakie powiązanie Ewangelii z kulturą ludzką. "Każda epoka i każde pokolenie na inny sposób przeżywa i wyraża owo powiązanie. Dlatego też teologiczna refleksja Kościoła powinna być bliska człowiekowi, z jego kulturą, uwarunkowaniami życia". Stąd czasopismo naukowe Wydziału Teologicznego, będąc wierne orędziu Chrystusa, ma inspirować jednocześnie do wierności człowiekowi, czyli stanowić "rodzaj diakonii teologii wobec świata i człowieka".

ARTYKUŁY: ks. Jerzy Bagrowicz: Podręcznik do nauki religii; ks. Zdzisław Pawlak: Geneza antropologii filozoficznej Karola Wojtyły; ks. Tadeusz Lewandowski: Kazania maryjne kardynała Joachima Meisnera; ks. Krzysztof Konecki: Celebracja Liturgii godzin anamnezą Misterium Chrystusa; ks. Mirosław Mróz: Naturaliter anima est gratiae capax. Heterodoksalne interpretacje moralności w kontekście nauki św. Tomasza z Akwinu o pierwszeństwie łaski; ks. Czesław Rychlicki: Miejsce i rola teologii w formacji chrześcijańskiej; ks. Jacek Szymański: Wyzwoleńczy charakter ludzkiej wolności według Jana Pawła II; ks. Jerzy Misiurek: Sakramentalny wymiar duchowości w świetle Novo millennia ineunte Jana Pawła II; ks. Stanisław Urbański: Spirytualizm modlitwy; Krystian Wojaczek: Komunia małżeńska u podstaw świętości rodziny w świetle Novo millennia ineunte; ks. Ireneusz Werbiński: Obraz świętości odczytany w Novo millennia ineunte; ks. Janusz Gręźlikowski: Sakramentalność małżeństwa w nauczaniu i ustawodawstwie Kościoła; ks. Jan Perszon: Kaszubska obrzędowość pogrzebowa w świetle Dyrektorium Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. SPRAWOZDANIA: ks. Zbigniew Wanat: "Teologia wobec pluralizmu kultur". Sprawozdanie z konferencji naukowej; ks. Roman Małecki: "Człowiek w zjednoczonej Europie". Sesja naukowa na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, 5 grudnia 2002 roku. RECENZJE: Ginter Dzierżon, Niezdolność do zawarcia małżeństwa jako kategoria kanoniczna, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2002, ss. 363 - rec. ks. Janusz Gręźlikowski; Ks. Mirosław Miłek, Eucharystia w życiu młodych uczniów Pana, Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, Włocławek 2003, ss. 600 - rec. ks. Krzysztof Konecki; Ks. Janusz Lemański, Pięcioksiag dzisiaj, Studia Biblica 4, Kielce 2002, ss. 325 - rec. Anna Kielak

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum