Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska (red.)

Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 1/2002

Nakład wyczerpany

Rok wydania:
2002
Liczba stron:
262
Typ okładki:
miękka
Format:
210 x 297 mm
Seria:
Bulletin of Geography. Socio-economic Series
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

10,50 zł

miękka

Daniela Szymańska, Jadwiga Biegańska (red.)

Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 1/2002

Kategoria produktu:

Jaroslav Vencálek - Problém zvaný ,,Vnimáni demografických procesu";
Marcu Stasac, Tomasz Michalski, Tadeusz Palmowski - Przemiany umieralności w Europie Środkowej;
Zbigniew Długosz - Próba określenia stanu i tendencji procesu starzenia się ludności Europy w świetle wybranych mierników;
Jazeps Jankiewics - Sytuacja demograficzna Łotwy na podstawie Spisu Powszechnego z 2000roku;
Marin Bachvarov - Sytuacja etniczno-demograficzna Bułgarii;
Marek Jerczyński - Funkcje granic w integrującej się Europie;
Krystian Heffner, Brygida Solga - Znaczenie sieci powiązań migracyjnych w kształtowaniu międzynarodowych przepływów ludności;
Franciszek Kłosowski, Jerzy Runge - Migracje ludności w gminach wiejskich województwa śląskiego (lata 1977-1999);
Maria Soja - Nowe tendencje w zaludnieniu terenów wiejskich Karpat w okresie przemian ustrojowych;
Robert Rauziński, Janusz Słodczyk - Obraz demograficzny Śląska Opolskiego w świetle procesów migracyjnych;
Wojciech Michalski - Wielka migracja ze wsi do miast w Polsce - szansę i możliwości;
Anna Warych-Juras - Migracje w średnich i dużych miastach Polski Południowej;
Andrzej Zborowski - Dojazdy do pracy w południowej Polsce w okresie przemian systemowych;
Ewa Soja - Przestrzenne zróżnicowanie starzenia się ludności województwa małopolskiego;
Elżbieta Zuzańska-Żyśko - Potencjał ludnościowy małych miast województwa śląskiego w ostatniej dekadzie XX wieku;
Sławomir Pytel, Sławomir Sitek - Składowe przyrostu rzeczywistego jako determinanty rozwoju ludności południowej części województwa śląskiego;
Alicja Szajnowska-Wysocka - Struktury i procesy ludnościowe Włocławka;
Andrzej Matczak, Eugeniusz Rydz - Problemy demograficzne Ustki ze szczególnym uwzględnieniem okresu zmian ustrojowych;
Dariusz Unicki - Przemiany w strukturach demograficznych w miejscowościach podmiejskich Wrocławia. Przykład Mirków i Bielany Wrocławskie; Sławomir Kurek - Proces starzenia się ludności w województwie Podkarpackim;
Jacek Petryszyn - Dynamika ludnościowa dużych miast regionu śląskiego;
Roman Rudnicki - Dzierżawcy gruntów skarbowych jako nowa grupa społeczna w rolnictwie Polski Północnej, w okresie transformacji ustrojowej;
Beata Hołowiecka - Strefa wpływu Torunia na podstawie dojazdów do pracy

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum