S. Roman Ingarden, Kalembka Sławomir

O fizyce i innych naukach ścisłych w Wilnie, Toruniu i gdzie indziej. Rozmowy z profesorami Kazimierzem Antonowiczem, Wilhelminą

Nakład wyczerpany

ISBN:
83-231-1780-2
Rok wydania:
2005
Liczba stron:
157
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

18,00 zł

miękka

S. Roman Ingarden, Kalembka Sławomir

O fizyce i innych naukach ścisłych w Wilnie, Toruniu i gdzie indziej. Rozmowy z profesorami Kazimierzem Antonowiczem, Wilhelminą

Kategoria produktu:

Dnia 24 sierpnia 2005 r. mija sześćdziesiąt lat od ogłosze­nia dekretu o utworzeniu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, a w listopadzie od chwili, gdy podjęto pierwsze wykłady na uczelni toruńskiej. Wreszcie l stycznia 2006 r. minie sześć­dziesiąt lat, gdy podjął pracę na UMK profesor Aleksander Jabłoński, faktyczny budowniczy tutejszego ośrodka badań fi­zycznych. Sześćdziesiąt lat w sekularnych dziejach najstar­szych uniwersytetów europejskich to okres niezbyt długi, ale w rzeczywistości polskiej, obfitującej w dramatyczne wydarze­nia z niszczeniem naszego dorobku, również instytucjonalnego, przez wrogów, to bardzo wiele. A jeśli dodać „prehistorię" UMK, w której odwołujemy się, poprzez osoby, do uczelni utraconych na wschodzie, to można już mówić co najmniej o przeszło ośmiu dekadach. Jubileusz ten godny jest przypo­mnienia i właściwego uczczenia, a najtrwalszą tego formą są odpowiednie wydawnictwa. I temu ma służyć niniejsza publi­kacja.
Historia nauki i techniki to chyba najbardziej pasjonujący rozdział w dziejach ludzkości. Składają się nań biografie, je­śli można je odtworzyć, badaczy i konstruktorów, dzieje in­stytucji, ale, co najważniejsze, przede wszystkim historie idei naukowych, myśli twórczej. Ta fascynująca problematyka jest u nas słabo badana. Wynika to z tego, że jest trudna w upra­wianiu.

Słowo wstępne (Sławomir Kalembka);

Wywiad z profesorami Kazimierzem Antonowiczem, Wilhelminą Iwanowską i Leonem Jeśmanowiczem,przeprowadzony 7 czerwca 1985 r. przez Romana S. Ingardena i SławomiraKalembkę;

Wywiad z profesorem Jerzym Rayskim, przeprowadzony 25 aździernika 1985 r. przez Romana S. Ingardena

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum