Jadwiga Chudziakowa, Marian Biskup, Marian Arszyński

Rocznik Toruński 34

Nakład wyczerpany

ISBN:
055-72-177--
Rok wydania:
2007
Liczba stron:
418
Typ okładki:
miękka z obwolutą
Seria:
Rocznik Toruński
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

25,00 zł

miękka z obwolutą

Jadwiga Chudziakowa, Marian Biskup, Marian Arszyński

Rocznik Toruński 34

Kategoria produktu:

Pierzeje Rynku Nowomiejskiego w Toruniu - historia przekształceń (frag.)

Nowe Miasto jest dzisiaj częścią historycznego centrum Torunia, jednak pierwotnie stanowiło odrębny ośrodek miejski. Nadal czytelne są wyznaczone w XIII w. granice Starego i Nowego Miasta oraz poło­żonego klinowo między nimi terenu zamkowego. Posiłkując się materia­łami archiwalnymi, w tym ikonografią, oraz literaturą, spróbujemy prze­śledzić historię przemian placu rynkowego młodszego z tych ośrod­ków: lokowanego w 1264 r. Nowego Miasta, zwracając szczególną uwagę na przekształcenia, jakie zaszły w otaczających go pierzejach od XIII w. aż po czasy obecne.
Miasto zostało założone z myślą o rzemieślnikach i drobnych kup­cach. Topografię rozplanowano pod kątem specyfiki zawodowej jego mieszkańców i podporządkowano ją przecinającym się tu szlakom handlowym. Wzięto również pod uwagę istniejące już założenie klasz­torne dominikanów. Ostatecznie powstał regularny, szachownicowy układ ulic i bloków zabudowy.

Artykuły

Joanna Szot, Pierzeje Rynku Nowomiejskiego w Toruniu - historia przekształceń 7
Adam Kucharski, Arianin na Colloąuium Charitativum.Toruńskie wrażenia Hieronima Gratusa Moskorzowskiego z oglądania
miasta (1645 r.) 41
Agnieszka Zielińska-Nowicka, Zagadnienia sezonowości ruchu naturalnego w parafii rzymskokatolickiej Świętego Jana Chrzciciela
w Toruniu w latach 1793-1914 73
Marcjanna Potaszewska, Włączenie Podgórza do Torunia w latach Drugiej Rzeczypospolitej 95
Sylwia Grochowina, Niemieckie szkolnictwo średnie ogólnokształcące w Toruniu w latach 1939-1945 121

Miscellanea
Marian Biskup, Materiały do dziejów komturstwa toruńskiego z lat 1447-1448 141
Katarzyna Pękacka-Falkowska, Genealogia toruńskiej rodziny Gieringów - szkic prozopograficzny 163
Joanna Milewska-Kozlowska, Druki dotyczące Tumultu Toruńskiego w zbiorach starych druków Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu 207
Anna Drążkowska, Odzież wydobyta z krypt kościoła św. Mikołaja w Toruniu 247
Izabela Mazanowska, Relacja z przebiegu procesji religijnej w dniu 8 czerwca 1956 r. w aktach Powiatowego Urzędu do Spraw
Bezpieczeństwa Publicznego w Toruniu 259
Wojciech Polak, Dwa raporty Służby Bezpieczeństwa z jesieni 1989 r.
na temat organizacji niezależnych w Toruniu i województwie toruńskim 269
Recenzje
Wanda A. Ciszewska, Książka w Toruniu w latach 1945-1950. Ruch wydawniczo-księgarski (Tomasz Kruszewski) 291
Robert Zadura, Błogosławiony ks. Stefan Wincenty Frelichowski (1913-1945). Biografia (Waldemar Rozynkowski) 296
Noty (Anna Ziemlewska, Piotr Oliński) 301
Sprawozdania
Cecylia Iwaniszewska, Działalność Towarzystwa Miłośników Torunia w okresie od 10 czerwca 2006 r. do 24 maja 2007 r 309

* * *
Urszula Zaborska, Bibliografia miasta Torunia za rok 2006 317
Contents 416
Inhaltsverzeichnis 417

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum