Iwona Kaproń-Charzyńska, Joanna Kamper-Warejko

Z zagadnień leksykologii i leksykografii języków słowiańskich

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2182-4
Rok wydania:
2008
Liczba stron:
413
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

37,80 zł

miękka

Iwona Kaproń-Charzyńska, Joanna Kamper-Warejko

Z zagadnień leksykologii i leksykografii języków słowiańskich

Kategoria produktu:

Część I. Studia diachroniczne

Bożena Matuszczyk, Samuel Bogumił Linde - leksykograf czy leksykolog?
Anna Tomecka-Mirek, Uwagi o terminologii kulinarnej w Słowniku języka polskiego S.B. Lindego
Joanna Mietła,Słownikjęzyka polskiego Samuela Bogumiła Lindego jakodziewiętnastowieczny wzórsłownika (na podstawie słownikaczesko-niemieckiego Josefa Jungmanna)
Elizaveta Skarzova,Definicje słownikowe wybranych predykatów modalnych w słownikach S. B.Lindego i V. I. Dala. Porównanie metody leksykograficznej
Agata Skurzewska, Uwagi o słownictwie meteorologicznym w Niemiecko-ukraińskim słowniku Omelana Partyckiego
Bożena Ostromęcka-Frączak, Leksykografia słoweńska a polska. Podobieństwa i różnice
Miloslava Vajdlová, Internetová aplikace Vokabulář webový - nový zdroj poznání staročeské slovní zásoby
Bogusław Nowowiejski, Polskie frazeologizmy w niemiecko-polskim słowniku Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza
Magdalena Majdak, Słownik warszawski a próby normalizacji ortografii w początkach jego powstawania
Donata Ochmann, Wyrazy cudzoziemskie zbyteczne w polszczyźnie Władysława Niedźwiedzkiego (1917) - specyficzny słownik synonimów
Artur Czesak, Oczyszciciel mowy polskiej E. S. Kortowicza, Poznań 1891 - idee i zawartość
Beata Kuryłowicz, O słowniczku tykocińskim Zygmunta Glogera
Anetta Luto-Kamińska, Sposób przedstawienia problemów składniowych w „Słowniku polszczyzny XVI wieku"
Krzysztof Opaliński, Problemy kodowania korpusów historycznych (na przykładzie tekstów XVI-wiecznych)
Joanna Kamper-Warejko, O nazwach drzew występujących w poradniku Piotra Crescentiusa
Petr Nejedlý, Rekonstrukce sémantického vývoje lexikálních jednotek v období humanismu a baroka
Andrzej Sieradzki, Tłumaczenie łacińskich rzeczowników persona, substantia i species w „Rozmyślaniu przemyskim"
Danuta Kowalska, Sposoby wprowadzania przytoczeń w przekładzie Nowego Testamentu J. Wujka z 1593 r.
Arleta Szulc, Dobór słownictwa a tzw. harmonizacja przekładu (na podstawie cerkiewnosłowiańskich tłumaczeń Księgi Psalmów)

Część II. Studia synchroniczne

Piotr Żmigrodzki, Obiektywizm opisu leksykograficznego jako problem teoretyczny
Natalia Urbańczyk-Adach, Czeskie słowniki walencyjne
Małgorzata Gębka-Wolak, O identyfikowaniu frazy bezokolicznikowej jako realizacji podmiotowej pozycji składniowej
Iwona Łuczków, Polskie PRZY i ZA oraz rosyjskie ПРИ i ЗА jako wykładniki wrażania równoczesności zdarzeń
Magdalena Horodeńska-Ostaszewska, Łączliwość leksemów OSOBA i CZŁOWIEK z liczebnikami porządkowymi
Tomasz Nowak, O znaczeniu i gramatycznej budowie wybranych polskich czasowników rozumowania
Andrzej Moroz, Czym są czasowniki parenetyczne?
Magdalena Krzyżanowska, Szyk przyczasownikowych przysłówków lokatywnych typu stąd, stamtąd
Ewa Walusiak, Antonimia w słowniku ogólnym na przykładzie artykułu hasłowego łagodny
Anna Kisiel, O zwłaszcza w świetle struktury tematyczno-rematycznej zdania
Adriana Kloskowska, Właściwości składniowe i semantyczne czasownika zepsuć. Uwagi wstępne
Dagmara Maryn, O cechach składniowych i semantycznych jednostek przeciętny (przeciętnie) i średni (średnio)
Dominika Mafutala, Czy można komuś grozić brakiem odpowiedzialności? O jednostce S, bo nie odpowiadam za siebie z semantycznego punktu widzenia
Magdalena Żabowska, Czy „prawie robi wielką różnicę"?
Mariola Wołk, Czym bzdura nie jest, a czym jest? Analiza semantyczna wyrażenia bzdura
Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk, Ile pewności jest w zaufaniu?
Emilia Kubicka, Cechy składniowe i semantyczne ciągów do pełna i po brzegi
Marta Falkowska, O pojęciu ‘przebaczenia' w języku polskim
Marzena Stępień, Analiza semantyczna utrzymywać, że_ w odróżnieniu od jednostek pełniących podobną funkcję w wypowiedzi
Sebastian Żurowski, O czasownikach brzmieć i dźwięczeć
Anna Rzemykowska, Derywaty przymiotnikowe z prefiksem negacji
Małgorzata Urban, Rzeczownikowe derywaty od skrótowców w najnowszej polszczyźnie
Małgorzata Berend, O uzupełnionych ogniwach łańcuchów słowotwórczych w słowniku gniazdowym
Ladislav Janovec, Nová hybridní kompozita v češtině (a nejen v ní)
Krzysztof Skibski, Michał Szczyszek,Od„Słownika języka polskiego" S.B. Lindego o „Uniwersalnegosłownikajęzyka polskiego" pod redakcją S. Dubisza. Leksykograficznametrykakilku wybranych konstrukcji słowotwórczych
Gabriela Dziamska-Lenart, Rozwój frazeografii polskiej po 1989 roku
Tomasz Lisowski, Determinizm kulturowy a leksyka. Pięć powinności

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum