• Strona główna
  • Geografia
  • Neotektoniczne i glacidynamiczne uwarunkowania wykształcenia plejstocenu Wysoczyzny Kujawskiej

Paweł Molewski

Neotektoniczne i glacidynamiczne uwarunkowania wykształcenia plejstocenu Wysoczyzny Kujawskiej

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2168-8
Rok wydania:
2007
Liczba stron:
139
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

27,00 zł

miękka

Paweł Molewski

Neotektoniczne i glacidynamiczne uwarunkowania wykształcenia plejstocenu Wysoczyzny Kujawskiej

Kategoria produktu:

Zasadniczym celem pracy jest rozpoznanie wykształcenia plejstocenu Wysoczyzny Kujawskiej na tle starszego podłoża oraz jego zapisu litostratygraficznego, w szczególności w odniesieniu do ostatniego zlodowacenia.
Szczegółowymi celami badawczymi są: ustosunkowanie się do zagadnienia wpływu ukształtowania i neotektonicznej aktywności starszego podłoża na procesy zachodzące w plejstocenie i wykształcenie jego osadów; ocena wpływu struktury i aktywności tego podłoża na rzeźbę współczesną; usystematyzowanie zdarzeń paleogeograficznych w plejstocenie, w tym przede wszystkim związanych z nasunięciem i etapami recesji lądolodu stadialu głównego zlodowacenia Wisły; odniesienie wyników analiz paleogeograficznych do istniejących w literaturze modeli glacjacji/deglacjacji obszarów zlodowaceń piejstoceńskich i erozji/ depozycji ich osadów, w aspekcie dynamiki ostatniego lądolodu;
korelacja przestrzenna zdarzeń paleogeograficznych związanych z ostatnim zlodowaceniem Wysoczyzny Kujawskiej w relacji do obszarów sąsiednich;m zastosowanie analizy przestrzennej zebranych danych geologicznych i pochodzących z innych nauk o Ziemi, opartej na metodach geostatystycznych i systemach informacji geograficznej (GIS), dla rozwiązania wymienionych celów badawczych.

1. Wprowadzenie/ 5
2. Obszar badań i stan jego dotychczasowego poznania/ 9
3. Cel i zakres pracy/ 14
4. Metody badań/ 15
4.1. Rodzaje i ocena materiałów źródłowych/ 15
4.2. Kartograficzne metody badań/ 16
4.3. Badania terenowe/ 18
4.4. Badania laboratoryjne i prace kameralne/ 19
5. Tektonika i struktura starszego podłoża/ 23
5.1. Tektonika kompleksu cechsztyńsko-mezozoicznego/ 23
5.2. Ukształtowanie powierzchni podkenozoicznej/ 36
5.3. Miąższość osadów paleogenu i neogenu/ 40
5.4. Ukształtowanie powierzchni podczwartorzędowej/ 41
6. Budowa i stratygrafia plejstocenu/ 46
6.1. Miąższość osadów czwartorzędowych/ 46
6.2. Stratygrafia osadów plejstocenu/ 47
7. Zagadnienie zlodowacenia Wisły i dynamiki ostatniego lądolodu w analizowanym obszarze - przegląd poglądów, kontrowersje i nowe koncepcje/ 53
8. Analiza sedymentologiczna i stratygrafia osadów zlodowacenia Wisły w stanowiskach badawczych/ 59
8.1. Stanowisko Boża Wola/ 59
8.2. Stanowisko Baruchowo/ 62
8.3. Stanowisko Mielnica/ 66
8.4. Stanowisko Kobylanki/ 71
8.5. Stanowisko Gocanówko/ 73
8.6. Stanowisko Kołuda Mała/ 75
8.7. Stanowisko Nieszawa/ 78
8.8. Stanowisko Raciążek/ 82
9. Liczba i dynamika nasunięć lądolodów zlodowacenia Wisły w świetle analizy osadów w stanowiskach badawczych/ 85
10. Wpływ struktury i neotektonicznej aktywności starszego podłoża na wykształcenie osadów czwartorzędowych/ 87
11. Wpływ starszego podłoża na ukształtowanie współczesnej powierzchni terenu/ 94
12. Charakter nasunięcia i recesji lądolodu stadiału głównego zlodowacenia Wisły w świetle analizy morfologicznej i morfogenetycznej Wysoczyzny Kujawskiej/ 107
13. Dyskusja i wnioski/ 116
Literatura/ 126
Summary/ 136

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum