Zbigniew Karpus, Roman Bäcker, Marek Chamot (red.)

Społeczeństwo w dobie modernizacji. Polacy i Niemcy w XIX i XX wieku

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
83-231-1251-7
Rok wydania:
2000
Liczba stron:
444
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka ze skrzydełkami
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

45,00 zł

miękka ze skrzydełkami

Zbigniew Karpus, Roman Bäcker, Marek Chamot (red.)

Społeczeństwo w dobie modernizacji. Polacy i Niemcy w XIX i XX wieku

Wybitni uczeni stanowią o randze środowiska akademickiego, nadają mu ton i zarazem kierunek rozwoju naukowego. Kolejne rocznice ich naukowej pracy i życia stanowią znakomitą okazję do podsumowań i refleksji. Niniejsza księga pamiątkowa dedykowana jest Profesorowi Kazimierzowi Wajdzie jako znakomitemu znawcy dziejów Pomorza i stosunków polsko-niemiec-kich w okresie XIX wieku. Jest wyrazem wielkiego uznania dla Jubilata żywionego przez krąg uczniów Profesora, Jego przyjaciół i współpracowników głównie z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, ale także z wielu innych ośrodków akademickich, w tym zagranicznych.

(...) Twórczość naukowa Profesora Kazimierza Wajdy obejmuje cztery główne nurty badawcze. Pierwszy z nich dotyczy stosunków narodowościowych i politycznych w Wielkopolsce i na Pomorzu w okresie nasilonej germanizacji w drugiej połowie XIX wieku. Drugi nurt to kwestia rolna na Pomorzu Gdańskim na przełomie XIX i XX stulecia i na szeroką skalę zakrojone analizy ówczesnych procesów migracyjnych ludności wiejskiej Pomorza Wschodniego. Wymienione badania Kazimierza Wajdy wyróżniają się niezwykłą precyzją analiz i rzadko spotykanym wśród historyków użyciem metod statystyczno-socjologicznych. Choćby z tego powodu Jego prace mają często pionierski charakter. Rezultaty pracy naukowej Profesora poparte są zawsze ogromną i pracochłonną kwerendą źródłową w polskich oraz zagranicznych archiwach i bibliotekach. Podobne znamiona wzorcowej wręcz analizy naukowej, ujawniającej znakomity warsztat historyka, noszą prace z trzeciego nurtu zainteresowań Jubilata, skupiającego się na historii społecznej. Efektem tych poszukiwań jest monografia prezentująca robotników Pomorza Wschodniego w drugiej połowie XIX i pierwszych dekadach XX stulecia. Ważną częścią dorobku naukowego Kazimierza Wajdy są opracowania podejmujące zagadnienia gospodarcze Pomorza, m.in. poświęcone przeszłości statystycznej regionu toruńskiego (ludność i gospodarka w ujęciu statystyki pruskiej z lat 1861-1919). Profesor jest też współautorem monografii dziesięciu miast pomorskich i kujawskich w zakresie ich dziejów w XIX i początku XX wieku (m.in. Elbląga, Torunia i Bydgoszczy). Wreszcie czwartym nurtem badań uprawianych przez Jubilata są heterostereotypy etniczne Polaków i Niemców w XIX i XX wieku. Ogrom tej problematyki badawczej, jej interdyscyplinarne możliwości eksploracyjne zapewniają Profesorowi Wajdzie wyjątkowy status w środowisku toruńskich historyków. Wiele też prac Jubilata ukazało się w zagranicznych wydawnictwach (...)

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum