Patryk Stys (red.)

Historia i Polityka 6 (2007)

Nakład wyczerpany

Przekierowanie zewnętrzne
Rok wydania:
2007
Liczba stron:
140
Typ okładki:
miękka
Seria:
Historia i Polityka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

21,00 zł

miękka

Patryk Stys (red.)

Historia i Polityka 6 (2007)

"Historia i Polityka. Półrocznik poświęcony myśli politycznej i stosunkom międzynarodowym", ma ambicje publikowanie artykułów naukowych z trzech obszarów badawczych: historii myśli politycznej, dyplomacji oraz współczesnych stosunków międzynarodowych.

Redakcja Półrocznika stawia sobie za cel prezentowanie najnowszych wyników badań naukowych, promocję badań młodych utalentowanych uczonych, a także grupowanie wokół pisma grona stałych współpracowników w innych ośrodkach akademickich.

Oddajemy do Twoich rąk już szósty tom „Historii i Polityki", a drugi, jeśli cho­dzi o jego typ zawartości - mianowicie tom doktorancki. Jest to efekt niewątpliwie dużej mobilizacji młodych naukowców, jeszcze magistrów, Wydziału Nauk Histo­rycznych UMK w Toruniu. Jako redaktor tomu czuję się zaszczycony, że miałem możliwość przygotowania do druku niniejszy zbiór artykułów istniejącej już od 2004 roku toruńskiej serii wydawniczej.
Podobnie jak w tomie czwartym, poza artykułami z XX wieku, umieściliśmy artykuły zajmujące się zdarzeniami z wcześniejszych epok - tym razem trzy. Sta­nowią one jednak udane urozmaicenie, jak zauważył profesor Wołos w swojej opi­nii wydawniczej. Z łącznej ilości 10 artykułów i 2 artykułów recenzyjnych również trzy teksty odnoszą się do kwestii nie dotyczących polskiego obszaru badawcze­go, ale szerzej - dotyczą one kwestii europejskich. W dobie zacieśniających się kontaktów międzynarodowych, jest to ważny element w prowadzonych przez nas badaniach.
Podobnie jak w przygotowywaniu poprzednich tomów „Historii i Polityki" szczególne słowa podziękowania należą się recenzentowi, profesorowi Mariuszo­wi Wołosowi. Jego pomoc i zaangażowanie przy opracowaniu serii są godne za­uważenia i podkreślenia, a intelektualna stymulacja do dalszej pracy wydaje się nie do przecenienia.
Tom doktorancki, wydawany przez Fundację Amicus Universitatis Nicolai Copernici to zasługa Koła Naukowego Doktorantów UMK, pierwszej organizacji na naszej uczelni zrzeszającej toruńskich doktorantów. Poprzez zaangażowanie osób z Wydziału Nauk Historycznych w prace koła tom ten mógł ujrzeć światło dzienne. Miejmy nadzieję, że w najbliższej przyszłości zaangażowanie to będzie co najmniej jednakie, co da nam pewność, że następny tom doktorancki również się pojawi.

ARTYKUŁY I ROZPRAWY
Marcin Przegiętka, Przedmioty niezwykłe i typowe w osiemnastowiecznych spisach mobiliów. Inwentarz ruchomości podkomorzego wschowskiego Ignacego Nieżychowskiego 9
Rafał Zgorzelski, Złamani i niezłomni. Losy konfederatów barskich po klęsce 25
Jarosław Pawlikowski, Pułk jazdy wołyńskiej Edmunda Różyckiego w roku 1863 39
Ilona Zaleska, Kościół, religia, duchowieństwo w świetle „Przeglądu Wszechpolskiego" oraz „Przeglądu Narodowego" w latach 1895-1914 47
Adam Staniszewski, Problemy polskiej oświaty w Szwecji w latach 1939-1945 63
Magdalena Satora, Polityka Francji wobec ZSRR w kontekście problemów Morza Śródziemnego (1936-1937) 79
Alicja Bieńkowska, Działalność parlamentarna Juliusza Poniatowskiego w latach 1919-1927 89
Patryk Tomaszewski, Zarys działalności Związku Szlachty Zagrodowej w latach 1938-1939 107
Krzysztof Halicki, Archiwiści objazdowi w Polsce okresu międzywojennego 117
Szymon Biliński, Bartosz Drzewiecki, Tekst utworu punkowego jako komentarz do wydarzeń politycznych lat 80-tych i 90-tych w Polsce 125

ARTYKUŁY RECENZYJNE
Jacek Misztal, Daniel Pater, Patryk Tomaszewski, Od morza jesteśmy... Świadomość pomorska w myśli i działalności akademickiego ruchu korporacyjnego w Polsce w czasach II Rzeczypospolitej, ss. 147 137
Hubert Stys, Todor Kuljić, Tito, socjolośko-istorijska studija, Zrenjanin 2005, ss. 552 ... 141

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum