Jerzy Bagrowicz

Stawać się bardziej człowiekiem. Z podstaw edukacji religijnej

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
----
Rok wydania:
2008
Liczba stron:
216
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Seria:
Scripta Theologica Thoruniensia
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

14,70 zł

miękka

Jerzy Bagrowicz

Stawać się bardziej człowiekiem. Z podstaw edukacji religijnej

Kategoria produktu:

Przemiany, które szczególnie w drugiej połowie XX wieku stały się udziałem współczesnego społeczeństwa, a zwłaszcza niezwykle szybki postęp techniczny i osiągnięcia w dziedzinie komunikacji społecznej, sprawiły, że znaleźliśmy się niejako u progu jakościowo nowego obszaru cywilizacyjnego i kulturowego. Jednym z najistotniejszych przejawów przemian współczesności jest tzw. rewolucja informatyczna. Ta nowa sytuacja przyniosła postępujący pluralizm kulturowy i społeczny. Stwarza on z jednej strony nowe możliwości rozwoju człowieka, z drugiej jednak strony przynosi konkretne zagrożenia, zwłaszcza dla życia jednostki i życia społeczeństwa. Jednym z nich jest upo­wszechniająca się dzięki wszechobecnej kulturze masowej konsumpcjonistyczna i hedonistyczna wizja życia. Nowe technologie informatyczne mogą być pomocne w ułatwieniu ko­munikacji międzyludzkiej, ale szybko okazało się, że przynoszą także działania na szkodę człowieka. Ta nowa sytuacja wywiera również wpływ na życie moralne i religij­ne współczesnego człowieka. Przemiany zachodzące na przełomie XX i XXI wieku nie muszą prowadzić do zaniku wiary religijnej, w wielu sytuacjach przynoszą oczyszczenie religijności. Doświadczenie zagrożenia przez cywili­zację konsumpcji, cywilizację lekceważenia godności ludzkiego życia przynosi także wołanie o odnowę moralności, a pytania etyczne stawiane są dziś natarczywiej niż kiedykolwiek przedtem. Warto więc i dziś wracać do tych podstawowych pytań i dylematów współczesności, zwłaszcza w dziedzinie wychowania człowieka. Na treść tej książki składają się teksty w przeważającej części odnoszące się do spraw zasadniczych w ludzkim życiu i rozwoju, do podstaw wychowa­nia człowieka, a szczególnie jego religijnej edukacji.

Wykaz skrótów /7
Słowo wstępne /9

Rozdział 1
Biblijna myśl wychowawcza jako źródło i podstawa edukacji /13
Istota i cel wychowania według Biblii /14
Podstawy biblijnej myśli wychowawczej /17
Istotne elementy pedagogii przymierza /20
Pedagogia patriarchów /28
Prorocy - wychowawcy Izraela /31
Jezus Chrystus - Nauczyciel i Wychowawca /32
Aktualność biblijnej myśli wychowawczej /34

Rozdział 2
Godność osoby fundamentem wychowania /38
Doświadczenie czasów - zagrożenie godności człowieka /40
Godność jako podstawa podmiotowego charakteru osoby - podstawy antropologiczne /42
Etyczne aspekty godności osoby /49
Biblijno-teologiczne podstawy godności osoby /51
Godność osoby w praktyce wychowawczej /69
Wychowanie do uszanowania godności osoby /73
Godność człowieka jako fundament wartości europejskich oraz podstawa dialogu kultur i religii /75

Rozdział 3
Wychowanie sumienia /79
O naturze sumienia /81
Dojrzewanie ludzkiego sumienia /90
Znaczenie wychowania moralnego w kształtowaniu sumienia /100
Inicjacja jako droga formacji sumienia /104

Rozdział 4
Autorytet w wychowaniu/110
Pojęcie autorytetu i jego miejsce w kulturze /112
Autorytet w nauce i wychowaniu /117
Relacja mistrz-uczeń /121

Rozdział 5
Doświadczenie religijne jako problem pedagogiczny /127
Próba wyjaśnienia pojęć /128
Aspekty pedagogiczno-katechetyczne/135

Rozdział 6
Edukacja religijna dorosłych/146
Czym jest edukacja religijna dorosłych?/147
Formacja religijna dorosłych w ciągu wieków /149
Uwarunkowania edukacji religijnej dorosłych w czasach najnowszych ..../153
Współczesne formy religijnej edukacji dorosłych /156

Rozdział 7
Podręcznik do nauki religii - uwagi pedagogiczne/161
Teoria dydaktyczna a podręcznik do nauki religii - aspekty historyczne ..../162
Przemiany modelu podręcznika do nauki religii/166
Podstawowe funkcje podręcznika nauki religii /168
Mieczy uczniem a nauczycielem /171
Ku nowym formom podręcznika do nauki religii /173

Rozdział 8
„By człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem" - istotne elementy wychowania człowieka według Jana Pawła II /180
Kontekst społeczno-kulturowy i pedagogiczny myśli wychowawczej Jana Jawła II/181
Prawda o człowieku jako podstawa wizji wychowania/185
Ku integralnemu wychowaniu człowieka /188
Spotkania, które wychowują/194
Zakończenie /199
Bibliografia/ 201
Immer mehr Mensch werden. Die Grundlagen der religiosen Bildung (Zusammenfassung)/215

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum