Katarzyna Kalinowska (red.)

Wychowanie a polityka. Kultura polityczna a kształtowanie tożsamości społeczeństwa polskiego

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2225-8
Rok wydania:
2008
Liczba stron:
293
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Seria:
Wychowanie a polityka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

29,00 zł

miękka

Katarzyna Kalinowska (red.)

Wychowanie a polityka. Kultura polityczna a kształtowanie tożsamości społeczeństwa polskiego

Niniejsza książka jest kolejną z cyklu Wychowanie a polityka, która podejmu­je badania nad różnorakimi zależnościami zachodzącymi pomiędzy wychowaniem a polityką. Autorzy artykułów, w pewnym stopniu kontynuując ideę poprzednich publikacji, poszukują odpowiedzi na pytania zarówno o stopień oddziaływania edu­kacji, jak i jej wpływu na życie polityczne poszczególnych państw i społeczeństw, o poziom kształtowania się ustrojów politycznych. Zastanawiają się nad kierunkiem przemian ustrojowych, rozwojem koncepcji politycznych oraz analizują odwrotną zależność, a mianowicie wpływ polityki na proces socjalizacji obywatela.

Wstęp/ 7

Część I: Wychowanie
Przemysław Dąbrowski, Działalność kulturalno-oświatowa i wychowawcza Narodowej Demokracji na Litwie w latach 1905-1916 /13
Henryk Składanowski, Realizacja wychowania państwowego w myśli politycznej sanacji /31
Karina Rusinek, Endecka myśl edukacyjna ks. Jana Gralewskiego /47
Romuald Turkowski, Szkoła Nauk Politycznych i Społecznych w Londynie - nieudana próba kształcenia kadr dla polskiego uchodźstwa niepodległościowego - lata czterdzieste
do sześćdziesiątych XX wieku /57
Eugeniusz Ponczek, Idea wzajemnego zrozumienia i wychowania przeciw agresji w polskiej myśli politycznej (1939-1945) /81
Dariusz Góra-Szopiński, Podróże kształcą niepotrzebnie. Przyczynek do socjologii zbiorowego narcyzmu /101

Część II: Między wychowaniem a polityką
Jaroslaw Macała, Religia i etyka katolicka w kulturze politycznej II RP w opiniach środowisk katolickich /111
Michał Strzelecki, Kultura polityczna Polaków i jej determinanty w interpretacjach polskiej myśli politycznej okresu II Rzeczypospolitej /131
Tomasz Sikorski, „Od agnostycyzmu do integryzmu religijnego". Dyskusja w środowisku młodych tradycjonalistów polskich II Rzeczypospolitej nad miejscem religii w hierarchii wartości. Zarys problemu /147
Krzysztof Kawalec, Wschód i Zachód w polskiej kulturze politycznej dwudziestolecia międzywojennego /165
Andrzej Chodubski, Kultura polityczna a kształtowanie się współczesnej tożsamości polonijnej /185
Andrzej Sepkowski, Człowiek wobec przyszłości - koncepcje antroposfery przełomu tysiącleci /201

Część III: Polityka
Michał Gałędek, Polityczne aspekty inkorporacji Wileńszczyzny do Polski w 1922 roku w świetle „Diariusza" Michała Kossakowskiego /217
Grzegorz Radomski, Samorząd a społeczeństwo. Przyczynek do oceny polskiej kultury politycznej dwudziestolecia międzywojennego /233
Witold Wojdyło, Kompromis jako przejaw kultury politycznej na tle negocjacji Romana Dmowskiego z Józefem Piłsudskim u progu niepodległości 1918-1919 /247
Jacek Bartyzel, Sztuka rządzenia jako cnota arystokratyczna i królewska w filozofii politycznej Charles'a Maurrasa /255
Tadeusz Kisielewski, Spostrzeżenia i refleksje o naturze komunizmu - między jego początkami i końcem. Rosja i Polska /267

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum