• Strona główna
  • Biologia
  • Metody numeryczne w ekologii na przykładzie zastosowań pakietu MVSP do analizy roślinności

Agnieszka Piernik

Metody numeryczne w ekologii na przykładzie zastosowań pakietu MVSP do analizy roślinności

Nakład wyczerpany

ISBN:
978-83-231-2279-1
Rok wydania:
2008
Liczba stron:
103
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

20,00 zł

miękka

Agnieszka Piernik

Metody numeryczne w ekologii na przykładzie zastosowań pakietu MVSP do analizy roślinności

Kategoria produktu:

W badaniach nad występowaniem gatunków roślin i zwierząt, właściwościami abiotycznymi środowiska, stopniem jego zanieczyszczenia czy też nad cecha­mi populacji bytujących w różnych warunkach środowiskowych, spotykamy się z problemem dużej ilości danych lub, mówiąc inaczej, dużej liczby zmiennych wzajemnie ze sobą powiązanych. W sytuacji, gdy zamierzamy kilkanaście, kil­kadziesiąt czy kilkaset zmiennych analizować jednocześnie w celu generalizacji zgromadzonych informacji, klasyczne metody statystyczne zazwyczaj nie wystar­czają. Efektywnym narzędziem badawczym stają się wtedy metody numeryczne.
W środowisku ekologów termin 'metody numeryczne' oznacza specyficzną grupę procedur matematycznych, bazujących w większości na rachunku macie­rzowym. Nazwa ta swój źródłosłów wywodzi z angielskiego terminu numerical methods (metody numeryczne) albo multivariate methods (metody wielocechowe). Innym terminem stosowanym dla określenia dziedziny, która wykorzystuje w badaniach tę grupę metod, jest 'taksonomia numeryczna'. Kojarzy się on jed­nak często z klasyczną dziedziną biologii - taksonomia roślin czy też taksonomia zwierząt, z którymi ma niewiele wspólnego. Niemal cała literatura fachowa anali­zy wielocechowej opiera się na podręcznikach anglojęzycznych. Pakiety progra­mów komputerowych zawierające poszczególne procedury obliczeniowe również wydawane są niemal wyłącznie w języku angielskim. Stwarza to często problemy ze stosowaniem precyzyjnej terminologii w języku polskim.

WSTĘP /7
1. PRZYGOTOWANIE DANYCH DO ANALIZ /9
2. RÓŻNORODNOŚĆ /25
3. KLASYFIKACJA /43
4. ORDYNACJA /62
5. PODSUMOWANIE WYNIKÓW ANALIZ /89
NA ZAKOŃCZENIE - KROK DALEJ /91

LITERATURA 94
ZAŁĄCZNIKI 99

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Agnieszka Piernik

     

    Ms. Agnieszka Piernik is a graduate of biology at the Nicolaus Copernicus University in Toruń. She completed her Master's thesis under the supervision of Professor (Mr.) Zbigniew Prusinkiewicz at the Department of Soil Science. After graduation, she was employed at the NCU Department of Plant Ecology and Nature Conservation with Professor (Ms.) Jadwiga Wilkoń-Michalska as the Head of the Department. Under the supervision of Professor Jadwiga Wilkoń-Michalska she began her researches on ecology of halophytic vegetation and wrote a PhD thesis on halophytes as indicators of soil salinity in the region of Kujawy. She was awarded the degree of Doctor of Biological Sciences in 2000 at the NCU Faculty of Biology and Earth Sciences. She gained and extended her knowledge of salt marsh ecosystems not only under the supervision of Professor Jadwiga Wilkoń-Michalska, but also during foreign internships in the Netherlands, in Germany and in Spain.
    At present she is employed in the Laboratory of Ecological Modelling at NCU. Her scientific interests include ecology of halophytic vegetation, and in particular the relationships between the distribution of vegetation and environmental conditions, species tolerance to salinity, as well as monitoring and protection of saline habitats, and application of statistical methods in ecological analysis.

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum