Marcin Łukasz Lutomierski, Magdalena Bizior-Dombrowska (red.)

Z warsztatu edytora dzieł romantyków

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-2256-2
Rok wydania:
2008
Liczba stron:
276
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Seria:
Problemy Tekstologii i Edytorstwa Dzieł Literackich
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

30,00 zł

miękka

Marcin Łukasz Lutomierski, Magdalena Bizior-Dombrowska (red.)

Z warsztatu edytora dzieł romantyków

Kategoria produktu:

Słowo wstępne

Inicjujemy serię wydawniczą Problemy tekstologii i edytorstwa dzieł literackich zaprojektowaną przez Pracownię Tekstologii i Edytorstwa Dzieł Literackich Instytutu Literatury Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, która wskazywać będzie na istotne zagadnienia z szerokiego zakresu badań obejmujących tekstologię dzieł literackich, metodologię i teorię edytorstwa naukowego, problemy związane z procesem wydawniczym i nowoczesnymi formami druku. Pragniemy tym samym nawiązać do świetnej tradycji edytorsko-literaturoznawczej zapoczątkowanej na UMK w połowie XX wieku przez Profesora Konrada Górskiego i kontynuować w miarę naszych skromnych możliwości znakomite dokonania autora Tekstologii i edytorstwa dzieł literackich zarówno na obszarze teorii, jak i w konkretnych pracach edytorskich.

Pierwszy tom serii poświęcamy badaniom z zakresu tekstologii i edytorstwa dzieł romantyków, a więc epoki szczególnie hołubionej przez naszego Patrona. Podpatrujemy także warsztat pracy współczesnych edytorów zajmujących się tym okresem literackim. Artykuły zamieszczone w książce przynoszą syntetyczny obraz dokonań edytorskich wybitnych polskich badaczy literatury romantyzmu i wskazują na te elementy ich teorii edytorstwa, które należy kontynuować we współczesnych opracowaniach. W tym sensie książka jest małą próbą dokonania rewizji dotychczasowych metod opracowywania spuścizny romantyków. Poszczególne metody badaczy zajmujących się tekstologicznym opracowaniem dzieł literackich zostały omówione w kontekście najważniejszych problemów tekstologicznych, jakie stoją na przeszkodzie przy podejmowaniu prac edytorskich.

Prezentowany tom stanowi jednocześnie próbę wypracowania współczesnego modelu opracowania dzieł literackich powstałych w pierwszej połowie XIX wieku, zawiera konkretne postulaty edytorskie i propozycje szczegółowych rozwiązań tekstologicznych dotyczących dzieł literackich, publicystycznych i epistolograficznych.
Część zamieszczonych w tomie tekstów została zaprezentowana na ogólnopolskiej konferencji naukowej "Tekstologia i edytorstwo dzieł romantyków. Tradycja - stan badań - perspektywy", zorganizowanej przez Pracownię Tekstologii i Edytorstwa Dzieł Literackich oraz Zakład Literatury Polskiej Romantyzmu i Pozytywizmu Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, która odbyła się w Toruniu w dniach 27-28 kwietnia 2007 roku.

Poświęcamy niniejszy tom pamięci Profesor Zofii Stefanowskiej (1926-2007). Toruńska konferencja tekstologiczno-edytorska była ostatnią, w jakiej Pani Profesor wzięła udział, wygłaszając na niej odczyt inauguracyjny Wiersze, które Mickiewicz zostawił w rękopisie oraz referat Wybór tekstu podstawowego, zakres modernizacji pisowni. Wszyscy jesteśmy Jej dłużnikami, a wielu z nas spadkobiercami myśli i ducha. Było to dla nas, uczestników konferencji, wielkie przeżycie. Ciepło, którym zawsze obdarzała nas Pani Profesor, Jej wielka troska i szacunek dla autografu i dokumentu, ogromna erudycja, praktyka badawcza i doświadczenie edytorskie, które pożytkowała następnie w świetnych interpretacjach literaturoznawczych stanowią dla nas drogowskaz w pracy naukowej, dydaktycznej i w życiu codziennym.

Mirosław Strzyżewski

Słowo wstępne - Mirosław Strzyżewski

Maria Kalinowska - Profesor Zofia Stefanowska-Treuguttowa (1926-2007)
Zbigniew Przychodniak - Duch, litera i druk. Edytorskie dylematy Juliusza Słowackiego
Jacek Brzozowski - O kilku problemach z interpunkcją Słowackiego
Magdalena Bizior-Dombrowska - Problemy tekstologiczne edycji Samuela Zborowskiego Juliusza Słowackiego
Teresa Winek - Stanisław Pigoń jako edytor autografów Pana Tadeusza
Grażyna Halkiewicz-Sojak - Dzieła wszystkie Cypriana Norwida - nowe wydanie krytyczne utworów artysty
Tomasz Korpysz - O autorskiej poprawce i (nie)istniejącym cudzysłowie (na marginesie wiersza C. Norwida)
Mirosław Strzyżewski - Zbiór korespondencji rodzinnej braci Mochnackich (z glosą na temat przygód edytora)
Agnieszka Markuszewska - Ingerencje w pierwodruk edycji listów Kamila i Maurycego Mochnackich
Justyna Zyśk - Wybrane zagadnienia interpunkcji z 1. połowy XIX w. (casus publicystyki J. L. Żukowskiego)
Jacek Lyszczyna - Romantycy z drugiej półki
Agnieszka Skoczylas - Zawierucha z Zaweruchą T. A. Olizarowskiego (o powinnościach edytora)
Katarzyna Grabias-Banaszewska - Wybrane problemy edycji powieści A. J. Czartoryskiego Pan Sędzia Deluty
Renata Czerwińska - Problemy edytorskie z Pamiętnikiem Feliksa Wrotnowskiego
Edyta Gracz-Chmura - Jerzy Samuel Bandtkie - od bibliografii do metodologii edytorstwa
Marcin Lutomierski - O powojennych edycjach romantyków polskich w Wielkiej Brytanii (lata 40. i 50. XX w.)

From the Editor's Workshop of Romanticists' Works (summary)
Indeks osobowy

  • GS

    (...) pierwszy tom serii (jego redaktorami są Magdalena Bizior-Dombrowska i Marcin Lutomierski) jest pozycja ciekawą i wartą wspomnienia mimo czasu, jaki upłynął od jego wydania. (...) Zainteresowanemu czytelnikowi przyniesie sporo satysfakcji – autorzy poszczególnych tekstów potrafią opowiadać o swych badaniach i analizach z pasją i humorem, ich dociekania zaś przypominają prace detektywów. Nikt tu wprawdzie nikogo nie utrupił, ale o „zamordowaniu” tekstu mowa jest nierzadko. (...) W lekturze książki pomaga opracowanie graficzne (...). Materiał ilustracyjny jest bogaty i zróżnicowany, zmyślnie włamany i dobrze komplementujący tekst – dowód, że naukowa praca wale nie musi być „cegłą”.
    Fragment recenzji opublikowanej w czasopiśmie "Notes Wydawniczy" (październik 2010)
Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum