• Strona główna
  • Grupy rządzące w miastach nadbałtyckich w średniowieczu

Roman Czaja

Grupy rządzące w miastach nadbałtyckich w średniowieczu

Nakład wyczerpany

ISBN:
978-83-614-8728-9
Rok wydania:
2008
Liczba stron:
142
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Seria:
Roczniki Towarzystwa Naukowego w Toruniu
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

22,00 zł

miękka

Roman Czaja

Grupy rządzące w miastach nadbałtyckich w średniowieczu

Ramy chronologiczne prezentowanych w tej książce badań obejmują okres od końca XIII do początku XVI stulecia. Cezurę początkową wyznacza wykształ­cenie się w dużych miastach nadbałtyckich ustroju radzieckiego, zapewniają­cego tworzącej Hanzę grupie kupców dalekosiężnych decydujący wpływ na władzę i na skład osobowy rad miejskich. Wybór początku XVI wieku jako momentu zamykającego badania podyktowało zarówno pojawienie się refor­macji, która zmieniła także społeczno-polityczne uwarunkowania funkcjono­wania grup rządzących, jak i zachodzące wówczas przemiany ustrojowe wy­rażające się szerszym udziałem reprezentantów pospólstwa w rządach. Zasięg geograficzny ograniczony został do trzech grup miast nadbałtyckich: wendyjskich, pruskich i inflanckich. Każda z tych grup ma własną specyfikę regio­nalną, a jednocześnie wszystkie tworzyły fenomen kulturowy i ekonomicz­ny zwany Hanzą1. Pod względem rzeczowym opracowanie formalnie powinno obejmować wszystkie osoby, które uważano za uprawnione do pełnienia urzę­du rajcy i bezpośredniego sprawowania władzy. Realizacja tego postulatu w ba­daniach ilościowych nie jest jednak możliwa, gdyż nie dysponujemy kryteria­mi pozwalającymi na wyodrębnienie takiej grupy. W konsekwencji osobowy zakres badań ograniczono do członków rad miejskich.

Wstęp /7

Rozdział I - Terminologia i definicja grup rządzących w miastach nadbałtyckich
/ 16
Patrycjat - warstwa górna - grupy rządzące /16
Patrycjat hanzeatycki w badaniach dziewiętnasto-
i dwudziestowiecznych /18
Rozdział II - Prawne podstawy składu rad miejskich /26
Początki ustroju radzieckiego w miastach wendyjskich /27
Ustrój radziecki w miastach pruskich /31
Ustrój radziecki w miastach inflanckich /35
Rozdział III - Skład społeczny grup rządzących w miastach nadbałtyckich /39
Wprowadzenie /39
Analiza składu osobowego rad miejskich /41
Miasta wendyjskie /42
Miasta pruskie /45
Miasta inflanckie /52
Gospodarcze i społeczne uwarunkowania mobilności składu grup rządzących /54
Postrzeganie struktury społecznej /62
Rozdział IV - Brackie formy organizacji grup rządzących /69
Uwagi wstępne /69
Bractwa elitarne w Lubece /71
Bractwa elitarne w miastach pruskich /75
Bractwa elitarne w miastach inflanckich /85
Rozdział V - Rada jako korporacja i jej samoprzedstawianie /89
Przysięga /89
Uczty radzieckie /91
Działalność dewocyjna rady /100
Zakończenie /108

Bibliografia /111
Indeks osób i nazw geograficznych /127
Die Fiihrungsgruppen in den Ostseestadten im Mittelalter Zusammenfassung /134

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum