Czesław Kustra (red.)

Wdzięczność i zobowiązanie. Myśl Jana Pawła II źródłem inspiracji współczesnego środowiska akademickiego

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-2316-3
Rok wydania:
2009
Liczba stron:
272
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

23,80 zł

miękka

Czesław Kustra (red.)

Wdzięczność i zobowiązanie. Myśl Jana Pawła II źródłem inspiracji współczesnego środowiska akademickiego

Kategoria produktu:

Jeśli ktoś nie rozumiał pojęciowej triady „autorytet-władza-siła", to ją zrozumiał, przeżywając jedną z dwóch wojen światowych albo żyjąc w totalitarnej rzeczywi­stości. Przemocy, wojen, presji i ucisku wbrew pozorom ostatnie stulecie nam nie szczędziło i być może biło pod tym względem wszelkie rekordy. Wysublimowanej i smagającej wyobraźnię myśli humanistycznej towarzyszyły chłoszczące skórę do krwi i wyjaławiające mózg akty masowej przemocy i kondensaty nienawiści. Jeśli ktoś miał wątpliwości jak może ucieleśniać się triada „sztuka-wolność- emocje", to dowiedział się o tym, zanurzając się choćby na chwilę w jednej z mu­zycznych subkultur. Tam wszystko było wolnościową i artystyczną rewolucją. To ruchy hipisowskie, to głośne gitarowe riffy, to koncerty Beatlesów i festiwal Woodstock. Muzyka, zachłyśnięcie wolnością polityczną i cielesną stymulowane przez al­ternatywne kultury poddały się jednocześnie działaniu marihuany i LSD. Czkawka kontestacji jest do dzisiaj słyszalna w ośrodkach odwykowych.Triady te, podobnie jak kilka innych, przeminęły. Dyktatorzy padli, odeszli w niepamięć, a chcąc budować Nowy Rzym, doczekali się najczęściej pomników pogardy i infamii. Zostały po nich ofiary, potomkowie ofiar, koszmary senne i obozy-pomniki. Artyści zestarzeli się, założyli intratne firmy płytowe i wykreowali rynek handlu narkotykami, których żywotność okazała się dłuższa niż ich onegdaj długie włosy.

Przedmowa - „Ten krąg" - Aleksander Nalaskowski /7
Wstęp - ks. Czesław Kustra /9

CZĘŚĆ PIERWSZA: FIDES
Bp Tadeusz Pieronek - Intuicja pasterska Jana Pawła II /15
Jerzy Bagrowicz - Jan Paweł II - pasterz Kościoła, człowiek dialogu i wychowawca /25
Władysława Szulakiewicz - O uczących i uczonych. Szkic z pedeutologii historycznej /43
Roman Schulz - Alternatywne dzieciństwo i rodzicielstwo osobliwością kulturową przełomu wieków /53
Jacek Błeszyński - Jan Paweł II - orędownik dziecka osieroconego /61
Czesław Kustra - Błogosławiony ks. Bronisław Bonawentura Markiewicz (1842-1912)o Papieżu Polaku (1920-2005)/ 69
Dariusz Góra-Szopiński - Ład międzynarodowy według Jana Pawła II /83
Jarosław Horowski - Zaproszenie do uczestnictwa. Od koncepcji wychowawczych Karola Wojtyły - do duszpasterskiej postawy Jana Pawła II/93
Monika Staszewicz - „Szczytem był każdy człowiek wyrastający z tej ziemi i każdy nim jest..." - wychowanie seksualne w świetle nauki Kościoła /105
Anna Więcławska - Kryzys ojcostwa czy nowe ojcostwo?/121
Agnieszka Uniewska - „Pokój darem Boga dla człowieka" - Jana Pawła II filozofia pokoju /135
Anna Jarkowska - Wychowanie do miłości w rodzinie w świetle nauczania Jana Pawła II /153
Krzysztof Pilarz - Koncepcje uzależnienia a godność człowieka na podstawie myśli Jana Pawła II /167

CZĘŚĆ DRUGA: RATIO
Andrzej Wojciechowski - Umarł Papież /179
Piotr Petrykowski - Czy ratować Niniwę - czyli po co nam wiedza /195
Józef 'Binnebesel - Kamil a droga cudu w tryptyku doświadczania śmierci Jana Pawła II /201
Marzenna Zaorska - Nauka oraz postawa Jana Pawła II a osobista percepcja istoty zawodu pedagoga specjalnego /205
Piotr Błajet - Wojownik Radości /215
Anna Miszewska - Świadkowie przeszłości, inspiratorzy mądrości - Jan Paweł II o jesieni życia /225
Ireneusz Pyrzyk - System opiekuńczo - wychowawczy w teorii i praktyce pedagogicznej /233
Agnieszka Wałęga - Działalność patriotyczna i pedagogiczna Wandy (1890-1994) i ks. Henryka (1882-1939) Szumanów /243
Jan Paweł II i młodzi na Światowych Dniach Młodzieży, które trwają bez końca /257
Karolina Radecka - O poszukiwaniu autorytetu /267

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Czesław Kustra

    studia filozoficzno-teologiczne odbył w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, studia doktoranckie zaś kontynuował w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie, kończąc je w 1995 roku obroną pracy doktorskiej „Duchowość zakonna na podstawie pism ks. Bronisława Markiewicza (1842-1912)”. Od tego roku jest pracownikiem naukowym w Instytucie Pedagogiki UMK. W roku 2003 przeszedł pomyślnie proces habilitacyjny. Nominację na stanowisko profesora UMK otrzymał w 2005 roku. Obecnie jest kierownikiem Katedry Teorii Opieki i Wychowania na Wydziale Nauk Pedagogicznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz kierownikiem Podyplomowych Studiów w zakresie Resocjalizacji i Profilaktyki Społecznej. Obszary badań naukowych: pedagogika opiekuńcza, metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej, resocjalizacja z profilaktyką społeczną, sekty i subkultury, pedagogika religii. Ważniejsze publikacje: „Znaczenie pokory w wychowaniu chrześcijańskim w ujęciu ks. Bronisława Markiewicza (1842-1912)” (1998); „Oratoria jako forma opieki wychowawczej we współczesnej parafii” (1998); „Pedagogia życia zakonnego w świetle pism ks. Bronisława Markiewicza (1842-1912)” 1999; „Powściągliwość i praca w wychowaniu człowieka. Współczesne odczytanie koncepcji opiekuńczo-wychowawczej ks. Bronisława Markiewicza (1842-1912) (2002); Działalność edukacyjna Towarzystwa „Powściągliwość i Praca” w latach 1898-1949, (2005); „Wdzięczność i zobowiązanie. Myśl Jana Pawła II źródłem inspiracji współczesnego środowiska akademickiego” (2009); „Podstawy michalickiego systemu wychowania (2009).
Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum