Marek Jeziński

Język przemówień politycznych generała Wojciecha Jaruzelskiego w okresie stanu wojennego

Nakład wyczerpany

Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-2185-5
Rok wydania:
2009
Liczba stron:
149
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

21,00 zł

miękka

Marek Jeziński

Język przemówień politycznych generała Wojciecha Jaruzelskiego w okresie stanu wojennego

W książce niniejszej zostaną poddane analizie cechy charakterystyczne języka propagandy totalitarnej oraz ich realizacja w polskim systemie po­litycznym. Do tego celu należało wybrać materiał językowy, który byłby z jednej strony właściwą egzemplifikacją problemu, z drugiej zaś pozwa­lałby - poprzez swoje bogactwo - na wydobycie owych cech charakte­rystycznych. Założyć można, że takim materiałem jest język przemówień politycznych generała Wojciecha Jaruzelskiego.
Jaruzelski jest z pewnością jednym z najważniejszych polskich polityków XX wieku i można go umieścić w rzędzie takich postaci jak Ignacy Jan Paderewski, Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Bolesław Bierut, Władysław Gomułka, Edward Gierek, Lech Wałęsa czy Tadeusz Mazowiecki. Stwier­dzić bowiem należy, że działalność tych postaci oddziałała na polską historię w stopniu więcej niż przeciętnym. Ponadto Generał jest człowiekiem o cieka­wej biografii: pochodzący z przedwojennej inteligencji, edukowany w gim­nazjum jezuickim, zesłany na Syberię, oddany żołnierz Ludowego Wojska Polskiego i wreszcie polityk związany z komunistyczną partią. W latach 80. XX wieku Jaruzelski skupiał w swym ręku najważniejsze funkcje poli­tyczne w kraju: państwowe i partyjne. Był przede wszystkim I sekretarzem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i premierem rządu Polskiej Rzeczy­pospolitej Ludowej. Do historii XX wieku przejdzie jednak jako Przewodni­czący Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego, który wsławił się wprowa­dzeniem w Polsce stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku. Fakty te czynią go naturalnym niejako „obiektem" do analiz różnego rodzaju: tak pod względem politologicznym, socjologicznym, lingwistycznym, jak i historyczno-biograficznym. Prac na temat biografii i działalności Generała ukazało się wiele.

Wprowadzenie

Rozdział pierwszy. Nowomowa - drewniany język
1. Język polityki
- Polaryzacja uniwersum politycznego
- Rytualizacja języka
- Magia w języku polityki
- Selektywność treści
- Arbitralność
- Niedookreśloność pojęć
- Idiomatyczny charakter języka totalitarnego

2. Funkcje drewnianego języka
- Funkcja perswazyjna
- Funkcja dystorsyjna
- Funkcja informacyjna
- Funkcja kreatywna
3. Uwagi końcowe

Rozdział drugi. Społeczne i zawodowe uwarunkowania języka Wojciecha Jaruzelskiego
1. Charakterystyka jakościowa przemówień Wojciecha Jaruzelskiego
- Neologizmy
- Archaizmy
- Makaronizmy
- Związki frazeologiczne
- Prozaizmy
- Wulgaryzmy
- Pytania retoryczne
- Cytaty
- Tropy stylistyczne 
- Składnia przemówień

2. Metafory w przemówieniach Wojciecha Jaruzelskiego 
- Funkcje metafor w przemówieniach Generała 
- Metaforyka w przemówieniach I sekretarza 
3. Uwarunkowania społeczne i polityczne języka Wojciecha Jaruzelskiego
4. Uwarunkowania zawodowe języka Wojciecha Jaruzelskiego
5. Uwagi końcowe

Rozdział trzeci. Generał a nowomowa 
1. Manicheizm 
- Rytualność 
- Magia w języku Jaruzelskiego 
- Niedookreśloność pojęć 
- Idiomatyczność 
- Arbitralność i selektywność treści 

Uwagi końcowe 
Zakończenie
Bibliografia

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum