• Strona główna
  • Ekonomia i zarządzanie
  • Pogranicze w trakcie przemian. Rozwój i współpraca transgraniczna regionów Polski Wschodniej i państw sąsiednich w kontekście integracji europejskiej

Wojciech Kosiedowski (red.)

Pogranicze w trakcie przemian. Rozwój i współpraca transgraniczna regionów Polski Wschodniej i państw sąsiednich w kontekście integracji europejskiej

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2341-5
Rok wydania:
2009
Liczba stron:
480
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

61,00 zł

miękka

Wojciech Kosiedowski (red.)

Pogranicze w trakcie przemian. Rozwój i współpraca transgraniczna regionów Polski Wschodniej i państw sąsiednich w kontekście integracji europejskiej

Kategoria produktu:

Wstęp (Wojciech Kosiedowski)

Część I. Wprowadzenie do teorii i praktyki współpracy transgranicznej
WOJCIECH KOSIEDOWSKI, BARBARA SŁOWIŃSKA: Podstawowe zagadnienia współpracy transgranicznej w warunkach integracji Europy Środkowo-Wschodniej z Unią Europejską
WOJCIECH KOSIEDOWSKI: Makro- i mezoekonomiczne uwarunkowania współpracy transgranicznej na północno-wschodnim pograniczu Unii Europejskiej w kontekście Europejskiej Polityki Sąsiedztwa
BARBARA SŁOWIŃSKA: Euroregiony pogranicza polsko-rosyjsko-litewsko-białorusko-ukraińskiego i ich rola we współpracy transgranicznej
ARANKA IGNASIAK-SZULC: Ustrój terytorialno-administracyjny i jego znaczenie w rozwoju współpracy transgranicznej (na przykładzie wybranych państw północno-wschodniego pogranicza Unii Europejskiej)

Część II. Rozwój i konkurencyjność regionów Polski Wschodniej
KAROLINA SADOWSKA: Analiza i pomiar rozwoju regionalnego Polski Wschodniej za pomocą, metod taksonomicznych
WOJCIECH KOSIEDOWSKI: Rozwój i konkurencyjność podregionów Polski Wschodniej na tle kraju
MARIA KOLA: Udział Polski Wschodniej w programach współpracy transgranicznej, transnarodowej i międzyregionalnej finansowanych z funduszy Unii Europejskiej

Część III. Współpraca transgraniczna w świetle poglądów autorów białoruskich, litewskich i rosyjskich
VALERIY S. BONDARENKO (Homel, Białoruś): Współpraca transgraniczna na Białorusi: czynniki, problemy, perspektywy
ELENA V. VANKEVICH (Witebsk, Białoruś): Współpraca transgraniczna Białorusi z państwami Unii Europejskiej i jej rola w rozwoju gospodarczym
ALGIRDAS STANAITIS (Wilno, Litwa): Euroregiony i ich rola we współpracy międzynarodowej (na przykładzie Litwy)
VLADIMIR M. KUZMIN (Kaliningrad, Rosja): Stowarzyszenia transgraniczne północno-zachodniej Rosji i Unii Europejskiej w kontekście integracji europejskiej
ANGELINA GUDKOVA, ANASTAZJA GUROVA, SERGEY SHUVALOV (Moskwa, Rosja): Potencjał gospodarczy i naukowo-techniczny Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej w kontekście międzynarodowej współpracy krajów regionu bałtyckiego
JULIA FIODOROVA (Moskwa, Rosja): Instytucjonalne formy rozwoju współpracy międzynarodowej krajów regionu bałtyckiego (na przykładzie Obwodu Kaliningradzkiego)

Część IV. Raport z badań ankietowych: współpraca transgraniczna we wschodniej Polsce oraz w wybranych regionach Białorusi, Litwy i Łotwy
1. Metodyka i zakres badań (Wojciech Kosiedowski)
2. Wyniki badań w regionach polskich (Wojciech Kosiedowski, Krzysztof Krukowski, Barbara Słowińska)
2.1. Współpraca transgraniczna w opinii mieszkańców pogranicza
2.1.1. Województwo podlaskie
2.1.2. Województwo warmińsko-mazurskie
2.1.3. Województwo lubuskie
2.2. Współpraca transgraniczna w opinii samorządów terytorialnych
2.2.1. Województwo podkarpackie
2.2.2. Województwo podlaskie
2.2.3. Województwo warmińsko-mazurskie
3. Wyniki badań w regionach litewskich (Wojciech Kosiedowski, Saulius Stanaitis)
3.1. Współpraca transgraniczna w opinii mieszkańców regionów pogranicza z Rosją (Obwód Kaliningradzki), Polską., Łotwą~ i Białorusią
3.2. Współpraca transgraniczna w opinii przedstawicieli samorządów terytorialnych i administracji rządowej
4.Wyniki badan w regionach łotewskich (Wojciech Kosiedowski, Olga Lavrinenko)
4.1. Współpraca transgraniczna w opinii mieszkańców Łatgalii i regionu ryskiego
4.2. Współpraca transgraniczna w opinii przedstawicieli samorządów terytorialnych i administracji rządowej
5. Wyniki badań w regionach białoruskich (Wojciech Kosiedowski, Elena V. Vankevich
5.1. Współpraca transgraniczna w opinii mieszkańców obwodu witebskiego
5.2. Współpraca transgraniczna w opinii przedstawicieli władz obwodowych i organizacji otoczenia biznesu obwodów: brzeskiego, grodzieńskiego i witebskiego
5.3. Wnioski
Spis tabel części IV
Spis rysunków i wykresów części IV

Posłowie (Wojciech Kosiedowski)
Informacje o autorach

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum