Maciej Wróblewski, Władysław Sawrycki, Elżbieta Kruszyńska (red.)

Edukacja polonistyczna w obliczu przemian kulturowych Europy dawniej i dziś

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2396-5
Rok wydania:
2009
Liczba stron:
284
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

27,30 zł

miękka

Maciej Wróblewski, Władysław Sawrycki, Elżbieta Kruszyńska (red.)

Edukacja polonistyczna w obliczu przemian kulturowych Europy dawniej i dziś

Kategoria produktu:

Książka jest zbiorem dwudziestu sześciu referatów wygłoszonych na ogólnopolskiej konferencji naukowej: Zadania edukacji polonistycznej w obliczu jednoczącej się Europy, zorganizowanej w Toruniu w dniach 13 - 15 marca 2003 roku przez Zakład Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego Instytutu Literatury Polskiej UMK. Ich autorami są pracownicy nauki z różnych ośrodków akademickich w Polsce, nauczyciele szkół toruńskich i doktoranci z filologii polskiej UMK. Zarówno liczba wygłoszonych na konferencji referatów - trzydzieści cztery (niniejszy tom jest wyborem dwudziestu sześciu referatów) - jak i ich zawartość sprawiły, że sygnalizowany problem przedstawiony tu został w całej swej różnorodności i złożoności.

Patriotyzm i jego różne oblicza w oczach młodzieży, kształcenie patriotyczne, regionalizm na lekcji polskiego, wartości kształcące i wychowawcze literatury polskiej - to najważniejsze zagadnienia podnoszone przez referentów. Zwraca tu uwagę zwłaszcza ostatnie z wymienionych. Trudno się zresztą temu dziwić. Nie od dziś wiadomo, iż wartość naszej rodzimej literatury tkwi w tym, że rozwijała się ona niemal nieprzerwanie w powiązaniu z innymi europejskimi literaturami i że fakt ten należy uprzytamniać w ramach nauki literatury i języka ojczystego jako żywe świadectwo kulturowej bliskości narodów zamieszkujących Europę.

Poszczególni autorzy ujmują omawiane zagadnienia z różnych perspektyw. Z jednej strony jest to perspektywa historyczna i współczesna, z drugiej - teoretyczna i praktyczna. W każdym jednak wypadku dążono do obiektywizmu, w tym znaczeniu słowa, że referenci nie wypowiadali się w konkretnych administracyjno-politycznych kwestiach związanych z europejską integracją. Nie było to również założeniem organizatorów konferencji, nie chodziło o aprobatę czy dezaprobatę określonych integracyjnych posunięć. Konferencja została pomyślana jako dyskusja w obliczu nieodwołalnych procesów integracyjnych i koniecznego w tym względzie stanowiska szkoły.

Prezentowany tutaj tom, składający się z dwadziestu sześciu referatów, adresowany jest do wszystkich środowisk zainteresowanych szkolną polonistyką: pracowników nauki, studentów, a zwłaszcza do nauczycieli. Pozwoli on bowiem, mamy taką nadzieję, lepiej zrozumieć jeden z ważnych współczesnych dylematów nurtujących szkolną polonistykę i stojące przed nią w związku z tym wyzwania.

Redaktorzy

Słowo wstępne

Spotkania z innością literacką i kulturową w dydaktyce polonistycznej (Barbara Bogołębska)
Zadania edukacji polonistycznej wobec zjawiska wielokulturowości i globalizacji - refleksje aksjologiczne (Barbara Myrdzik)

Dialog międzykulturowy w edukacji polonistycznej (Marcin Wlazło)

Amor patriae w dzisiejszym liceum (Władysław Sawrycki)

Obawy i nadzieje związane ze wstąpieniem Polski do Unii Europejskiej w opinii maturzystów wybranych łódzkich szkół (Andrzej Kudra)
Ksenofil czy ksenofob? - uczeń zreformowanej szkoły podstawowej wobec zjednoczonej Europy (Dominika Dworakowska-Marinow)
Edukacja polonistyczna wobec pytań o ideał wychowania patriotycznego w jednoczącej się Europie (Iwona Morawska)
O potrzebie przezwyciężania uprzedzeń - współczesne kawały o „obcych" (Luiza Dargjewicz)
Wokół polskich mitów narodowych, czyli nauczanie kultury polskiej a glottodydaktyka (Aleksandra Achtelik)
Wizerunek cudzoziemca w paremiologii i frazeologii polskiej - glossa do kształcenia językowego i kulturoznawczego na poziomie zaawansowanym (Włodzimierz Kowalski)
Od edukacji polonistycznej do studiów polskich [język polski i kultura polska dla cudzoziemców] (Mirosław Jelonkiewicz)
Jak mówić po polsku o zdarzeniach przeszłych, czyli aspekt czasownika w nauczaniu cudzoziemców (Edmund Oberlan)
O filozofowaniu na lekcjach języka polskiego (Maria Mazurkiewicz)
O założeniach edukacji europejskiej na lekcjach języka polskiego na przykładzie gimnazjum (Monika Kaźmierczak)
Biografie niezakorzenione: „Pokolenie nic" w najmłodszej literaturze polskiej (Ewa Dunaj)
Od wychowania w rodzinie do edukacji regionalnej [głos w dyskusji na temat realizacji edukacji regionalnej] (Jolanta Fiszbak)
Regionalizmy wydziedziczonych. Problem wprowadzania „treści regionalnych" w społecznościach przesiedleńców i repatriantów (Jacek Kostka)

Regionalizm w kontekście baśni literackich (Violetta Wróblewska)

Współczesna baśń literacka w poszukiwaniu wspólnych źródeł (Ewa Monika Pomirska)

Symbioza kultur wpisana w biografię młodego Tuwima (Krystyna Ratajska)

Wokół problematyki powieści dla dziewcząt w dwudziestoleciu międzywojennym oraz w literaturze współczesnej (Elżbieta Kruszyńska)
W stronę wartości - refleksje Józefa Czapskiego nad literaturą europejską (Daria Mazur)

Spotkania ze światem i światłem: poezja emigracyjna (Paweł Tański)

Jan Rymarkiewicz - XIX-wieczny Europejczyk (Maciej Wróblewski)

„Prawdziwy Europejczyk" czy zarażony cudzoziemszczyzną „kawaler modny"? O niektórych konsekwencjach podróży edukacyjnych w XVIII wieku (Danuta Kowalewska)
Motywy roślinne w poemacie Ukraina Michała Jezierskiego (Wioleta Wenerska)

Indeks

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum