Ireneusz Werbiński (red.)

Celibat znakiem płodności duchowej w Chrystusie. W 40-lecie encykliki Sacerdotalis caelibatus

Nakład wyczerpany

ISBN:
978-83-231-2366-8
Rok wydania:
2009
Liczba stron:
346
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Seria:
Scripta Theologica Thoruniensia
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

48,00 zł

miękka

Ireneusz Werbiński (red.)

Celibat znakiem płodności duchowej w Chrystusie. W 40-lecie encykliki Sacerdotalis caelibatus

Kategoria produktu:

W 2007 roku minęło czterdzieści lat od ogłoszenia przez papieża Pawła VI encykliki Sacerdotalis caelibatus. Z tej racji w wielu wyższych uczelniach zorganizowano sympozja lub sesje naukowe. Historia celibatu w Kościołach chrześcijańskich jest ciekawa i wciąż wywołuje wiele dyskusji. W nurt tych dyskusji włącza się niniejsza publikacja, która na Wydziale Teologicznym UMK otwiera podserię wydawniczą Communio sanctorum. Będą w niej publikowane wyniki badań prowadzonych w tym zakresie przez Zakład Teologii Duchowości przy współpracy z innymi ośrodkami naukowymi.

Rdzeń łacińskiego słowa caelibatus pochodzi od rzeczownika caelum (niebo), co wskazuje na motywację podjęcia bezżenności - dla królestwa niebieskiego. Choć celibatariuszami są nie tylko duchowni, ale zagadnienie celibatu przeważnie łączy się ze stanem duchownym. [...] Uważa się, że w VIII wieku celibat stał się powszechnym prawem w Kościele zachodnim, ale dopiero w XI wieku, głównie za sprawą papieża Grzegorza VII, zyskał rangę niepisanego prawa. Problem celibatu podjęto na Soborze Trydenckim (15H-5-1563), natomiast konkretny zapis o celibacie znajdujemy w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 r. W tej sprawie Kodeks powołuje się na prawodawstwo soboru trydenckiego.

Z powyższych wypowiedzi widać, że celibat nie został ustanowiony przez Chrystusa i nie jest dogmatem wiary, dlatego może być przedmiotem dyskusji. W urzędowych wypowiedziach Kościoła na temat celibatu, dawniej mniej mówiło się o trudnościach z nim związanych, natomiast ukazywano jego pozytywne strony. Nowe podejście do problemów Kościoła w świecie współczesnym przez Sobór Watykański II ożywiły w niektórych kręgach nadzieje z podjęciem nowych decyzji odnośnie do celibatu, a może nawet jego zniesieniem.

Z Wprowadzenia ks. prof. dr. hab. Ireneusza Werbińskiego

Ks. Ireneusz Werbiński
WPROWADZENIE

Ks. Stanisław Jankowski SDB
ŻYCIE BEZŻENNE W BIBLII I W NAUCZANIU KOŚCIOŁA

Ks. Piotr Głowacki
RADY EWANGELICZNE W SŁUŻBIE CELIBATU

Ks. Jan Perszon
CELIBAT - DAR CZY PRZESZKODA?

Ks. Marian Graczyk SDB
OFIARNICZY WYMIAR ŻYCIA CELIBARYCZNEGO

Ks. Andrzej Nowicki
SOBOROWA WIZJA CELIBATU KAPŁAŃSKIEGO W ENCYKLICE PAWŁA VI SACERDOTALIS CAELIBATUS

Ks. Andrzej Nowicki
CELIBAT KAPŁAŃSKI W OBRADACH SYNODU BISKUPÓW 1971 I POSYNODALNYM DOKUMENCIE PAWŁA VI DE SACERDOTIO MINISTERIALL

Ks. Jerzy Misiurek
CELIBAT KAPŁAŃSKI W NAUCZANIU JANA PAWŁA II

Ks. Lech Król
CELIBAT W KOŚCIELE KATOLICKIM, W KOŚCIOŁACH PROTESTANCKICH I W KOŚCIELE PRAWOSŁAWNYM

Antoni J. Nowak OFM
CHRYSTOFORMIZACJA KAPŁANA W CELIBACIE

Ks. Bronisław Grulkowski
KAPŁAŃSKI CELIBAT JAKO ZNAK NADZIEI W ŚWIETLE PSYCHOLOGII KOMUNIKACJI

Ks. Ireneusz Werbiński
WPŁYW CELIBATU NA OSOBOWOŚĆ I ŻYCIE DUCHOWE KAPŁANA

Ks. Zbigniew Wanat
CELIBAT JAKO PROBLEM KAPŁAŃSKIEGO ŻYCIA. NA MARGINESIE KSIĄŻKI KSIĘDZA PIOTRA DZEDZEJA PORZUCONE SUTANNY

Ks. Mirosław Mróz
CELIBAT-DZIEWICZOŚĆ A ETOS CIAŁA W ŚWIETLE NAUKI ŚW. TOMASZA Z AKWINU O CNOCIE CZYSTOŚCI

Ks. Daniel Wojciechowski
ROLA CZYSTOŚCI W ŻYCIU DUCHOWYM MŁODZIEŻY NA PODSTAWIE ARTYKUŁÓW ZAMIESZCZONYCH W CZASOPIŚMIE „MIŁUJCIE SIĘ"

Ks. Stanisław Suwiński
WSPÓŁCZESNE ROZUMIENIE CELIBATU

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum