Michał Pszczółkowski

Architektura Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-2410-8
Rok wydania:
2009
Liczba stron:
122
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

33,60 zł

miękka

Michał Pszczółkowski

Architektura Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu powołano 24 VIII 1945 r., wieńcząc ponad 500-letnie starania o wszechnicę na Pomorzu. Początkowo była to uczelnia dwuwydziałowa, złożona z wydziałów: Matematyczno-Przyrodniczego oraz Humanistycznego. Wkrótce zorganizowano kolejne dwie jednostki: Wydział Prawno-Ekonomiczny (5 XI1945,1948 przemianowany na Wydział Prawa) oraz Sztuk Pięknych (24 I 1946, wcześniej Sekcja Sztuk Pięknych na WH), nie uzyskano natomiast zgody na powołanie Wydziału Farmaceutycznego. W1950 r. z inicjatywy katedr biologicznych powstały placówki naukowo-badawcze w gospodarstwach rolnych UMK - Koniczynce i Piwnicach.

W 1951 r. nastąpił podział Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego na Wydział Biologii i Nauk o Ziemi oraz Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, W tym samym roku, w wyniku decyzji politycznych, Wydział Humanistyczny został sprowadzony do kadłubowej postaci, a dwa lata później nastąpiła likwidacja Wydziału Prawa. Powołano natomiast jednostki pozawydziałowe: Studium Nauki Języków Obcych i Studium Wychowania Fizycznego. Poprawa nastąpiła w okresie popaździernikowym, kiedy to reaktywowano część kierunków studiów na Wydziale Humanistycznym (archeologia, filologia klasyczna, filozofia, pedagogika). W1958 r. wznowił działalność Wydział Prawa.

Dalszy rozwój uczelni nastąpił w drugiej połowie lat 60. W 1968 powstał samodzielny Instytut Ekonomiczny (od 1976 - Wydział Nauk Ekonomicznych). W następnym roku przemianowano Wydział Prawa na Wydział Prawa i Administracji. Stopniowo zwiększała się liczba kierunków studiów, tworzyły się nowe katedry i instytuty; w 1993 r. z dotychczasowego Wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii wyłoniły się: Wydział Chemii, Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz Wydział Matematyki i Informatyki, natomiast na bazie instytutów historycznych Wydziału Humanistycznego powstał Wydział Nauk Historycznych. Wydział Nauk Ekonomicznych zmienił nazwę na Nauk Ekonomicznych i Zarządzania.

W ostatnich latach rozpoczęły działalność: Wydział Filologiczny (1999), utworzony z instytutów i katedr filologicznych Wydziału Humanistycznego oraz stworzony całkowicie od podstaw Wydział Teologiczny (2001). W 2004 r. do UMK przyłączono Akademię Medyczną w Bydgoszczy. Powstało w ten sposób Collegium Medicum, złożone z trzech wydziałów: Lekarskiego, Farmaceutycznego oraz Nauk o Zdrowiu. Ostatnią istotną zmianą w strukturze uczelni było przekształcenie Instytutu Pedagogiki i Katedry Psychologii Wydziału Humanistycznego w Wydział Nauk Pedagogicznych (2007).

Wstęp

Wstęp  / 9
Baza lokalowa uniwersytetu w latach 1945–1967 / 11
Kampus na Bielanach 1967–1973 / 23
Rozwój infrastruktury przestrzennej po 1973 / 27

Koci Łeb / 33
Spichrz / 35
Pałac Dąmbskich / 36
Bromberger Vorstadtschule / 38
Emil Dietrich Haus / 40
Reichsbank / 42
Gewerbeschule / 44
Katholisches Lehrer-Seminar / 46
Gustav Weese Haus / 48
Rezydencja wojewodów pomorskich / 50
Kasyno oficerskie / 52
Dyrekcja Okręgowych Kolei Państwowych / 53
Starostwo Krajowe / 55
Muzeum Ziemi Pomorskiej im. J. Piłsudskiego / 57
Dom Społeczny im. J. Piłsudskiego / 59
Kolegia Fizyczno-Chemiczne / 61
Osiedle Centrum / 63

Kampus na Bielanach / 65
Rektorat / 70
Instytut Chemii / 72
Wydział Biologii i Nauk o Ziemi / 74
Biblioteka Główna / 76
Stołówka studencka / 79
Aula / 81
Domy studenckie / 83
Hotele asystenckie / 85
Przychodnia zdrowia i półsanatorium / 87
„Od Nowa” / 88
Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania / 90
Wydział Prawa i Administracji / 92

Centrum Astronomii / 93
Collegium Medicum / 97
Szpital Miejski / 101
Szpital Garnizonowy / 103
Volksschule / 104
Wojewódzki Ośrodek Kształcenia Ideologicznego / 105

Przypisy / 107
Słownik pojęć architektonicznych / 114
Wykaz skrótów / 115
Bibliografia / 116
Wykaz źródeł ilustracji / 119
Spis ilustracji / 120
  • czytelnik

    bardzo dobra książka! ciekawy, pełen interesujących detali tekst wzbogacony wieloma zdjęciami. rzuca się w oczy pełen profesjonalizm, jak również wielka skrupulatność autora. polecam.
Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum