Max Urchs

O procesorach i procesach myślowych. Elementy kognitywistyki

Nakład wyczerpany

Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-2393-4
Rok wydania:
2009
Liczba stron:
360
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

40,00 zł

miękka

Max Urchs

O procesorach i procesach myślowych. Elementy kognitywistyki

Kategoria produktu:

Sugestywnymi przykładami i wciągającymi opowieściami z historii nauki Autor sprawia, że trudne do przyswojenia wyniki cognitive science stają się zrozumiałe i frapujące. Z tego względu książka znajdzie czytelników również poza gronem fachowców i studentów. Ma bowiem wielkie walory popularyzatorskie. Zarazem jednak może służyć jako podręcznik akademicki dla coraz liczniejszych studentów kognitywistyki w Polsce oraz i i psychologii.

Z recenzji Roberta Piłata

Rozprawa stanowi doskonałe kompendium wiedzy z zakresu kognitywistyki, może zatem znakomicie służyć jako podręcznik akademicki, nie tylko nauki tej dyscypliny, ale również specjalistycznych zajęć na kierunkach filozoficznych. Książka jest napisana językiem przystępnym, stylem przejrzystym i czytelnym. Terminy techniczne są zawsze wprowadzane wraz z precyzyjnym wyjaśnieniem sensu, jaki im się przypisuje. Praca tłumaczki zasługuje na najwyższą ocenę.

Z recenzji Mirosława Żelaznego

Rozdział 1. Czym jest kognitywistyka?
1.1. Perspektywa historyczna / 2
1.2. Czym się zajmuje? / 6
1.3. O systemach kognitywnych / 16
1.3.1. Typy systemów / 17
1.3.2. Systemy kognitywne / 19
Część I. O maszynach liczących
Rozdział 2. Z historii sztucznej inteligencji
2.1. Mroczne początki / 24
2.1.1. Paradoksalny mechanizm / 25
2.1.2. Ars Magna / 27
2.1.3. Przełom renesansu //29
2.2. Od Kartezjusza do Leibniza / 30
2.3. Przedwiośnie sztucznej inteligencji / 37
2.3.1. Konrad Zuse / 37
2.3.2. Komputery w służbie wojska / 39
2.3.3. Powstanie logiki matematycznej / 42
2.4. Obliczalność / 44
2.4.1. Hipoteza Churcha / 45
2.4.2. Maszyny Turinga / 47
2.5. Propozycja Alana Turinga / 50
2.5.1. Gra w udawanie / 51
2.5.2. Interpretacje / 55
2.6. Przegląd kontrargumentów przeciwko możliwości myślenia maszyn / 59
2.6.1. Bez duszy ani rusz / 61
2.6.2. Czarnoksiężnik / 63
2.6.3. A co do tego ma świadomość? / 68
2.6.4. Komputer nie zna piękna / 69
2.6.5. ... ani nie jest twórczy / 71
2.6.6. Ciągłość w systemie nerwowym / 73
2.6.7. Co można symulować? / 76
2.6.8. Czy jesteśmy antroposzowinistami? / 77
2.6.9. Inteligencja „nie-z-tego-świata" / 78
2.6.10. Warunki równe dla wszystkich! / 86
Rozdział 3. Krytyka klasycznej SI
3.1. Przełomowe programy pierwszej fazy / 91
3.1.1. Shrdlu oraz Hacker / 91
3.1.2. Programy gier strategicznych / 93
3.1.3. Komputery a język / 95
3.1.4. Systemy eksperckie / 101
3.1.5. GPS / 104
3.2. Hipoteza systemu symboli / 108
3.2.1. Uniwersalne systemy symboli / 109
3.2.2. Formułowanie hipotezy / 112
3.2.3. Mocna hipoteza / 114
3.3. Filozofia a technologia / 117
3.3.1. Wiedza nieformalizowalna / 117
3.3.2. Chiński pokój / 119
3.3.3. Reprezentacja wiedzy / 125
3.3.4. Cyc czy Cog? / 129
3.3.5. ... a co potem? /136
Rozdział 4. Od nowa
4.1. Konekcjonizm / 144
4.1.1. Przetwarzanie równoległe i rozproszone / 145
4.1.2. Perceptron / 146
4.2. Systemy zdolne do uczenia się / 148
4.2.1. Definicja sieci neuronowej / 148
4.2.2. Sieci EBP i inne / 150
4.3. Kilka pytań metodologicznych / 154
4.3.1. Porównanie z biologicznymi sieciami neuronowymi / 157
4.3.2. Czy hipoteza systemu symboli staje się bardziej przekonująca? / 164
4.3.3. Chińska sala gimnastyczna / 167

Część II. O mózgu i umyśle
Rozdział 5. Procesy mentalne
5.1. Inteligencja / 175
5.1.1. Kłopoty z definicją / 175
5.1.2. Jak mierzyć inteligencję? / 176
5.1.3. Modele inteligencji / 179
5.1.4. Czy jest to własność projektowana? / 186
5.1.5. Neurofilozofia a umysł / 187
5.2. Magiczny kawałek materii / 191
5.2.1. Budowa układu nerwowego / 192
5.2.2. Komórka nerwowa / 195
5.2.3. Synapsa / 197
5.2.4. Przewodzenie bodźców / 198
5.2.5. Struktura mózgu / 202
5.3. Mózg w akcji / 210
5.3.1. Phineas Gage i urzędnik francuski / 210
5.3.2. Czy myślimy mózgiem? / 214
5.3.3. Emocje / 216
5.3.4. Stymulowanie mózgu / 219
5.4. Metody badania mózgu / 222
5.4.1. Wczesne badania mózgu / 222
5.4.2. Metody obrazowania mózgu / 224
5.4.3. Co wyjaśniają metody obrazowe? Krytyka metodologiczna / 229
5.5. Czym się różni mózg od komputera? / 233
5.5.1. Struktury niepodobne / 234
5.5.2. Różnice funkcjonalne / 235
5.5.3. Czy myślimy dedukcyjnie? / 238
Rozdział 6. Filozofia umysłu
6.1. Co to jest filozofia umysłu? / 245
6.1.1. Ignorabimus? / 246
6.1.2. Neurofilozofia świadomości / 251
6.1.3. Podejścia od strony analizy języka / 255
6.1.4. Materialistyczne ujęcia umysłu / 256
6.1.5. Nędza zdrowego rozsądku / 260
6.2. Współczesna faza dyskusji / 265
6.2.1. Behawioryzm / 267
6.2.2. Identyczność ciało-umysł / 271
6.3. Funkcjonalizm / 282
6.3.1. Przyczynowość mentalna / 282
6.3.2. Rodzaje funkcjonalizmu / 286
6.3.3. Kto ma świadomość? / 289
6.3.4. Qualia / 294
6.3.5. Redukcyjny a nieredukcyjny fizykalizm / 301
6.3.6. Monizm anomalny / 302
Rozdział 7. Wirealność
7.1. Człowiek z perspektywy SI / 311
7.1.1. Zmiany w społecznym wizerunku człowieka / 312
7.1.2. Złowrogi obraz robota / 315
7.2. Odzyskiwanie świata? O neuroprotezach / 317
7.2.1. Skład części zapasowych? / 322
7.2.2. Transhumanizm / 327
7.2.3. Wariacje fantomatyczne / 332
7.3. Człowiek czy maszyna - fałszywa alternatywa / 334
7.3.1. Istoty hybrydowe? / 334
7.3.2. Robot jako obiekt ewokacyjny / 335
Bibliografia /339
Indeks osobowy / 353

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum