Ewelina Sokołowska

Alternatywne formy inwestowania na rynku papierów wartościowych

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2499-3
Rok wydania:
2010
Liczba stron:
380
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

52,00 zł

miękka

Ewelina Sokołowska

Alternatywne formy inwestowania na rynku papierów wartościowych

Kategoria produktu:

Dynamiczny rozwój sektora inwestycji alternatywnych w ciągu ostatnich kilkunastu lat rodzi wiele pytań, związanych z ich znaczeniem dla struktury rynków finansowych i inwestorów, a także potencjalnych konsekwencji dla całego systemu finansowego i gospodarek poszczególnych państw. Globalizacja rynku finansowego oznacza z jednej strony szersze możliwości inwestowania na międzynarodowym rynku finansowym, z drugiej zaś stanowi zagrożenie związane z transgranicznym przepływem środków pieniężnych.
Niniejsza praca jest kompleksowym opracowaniem na temat alternatywnych form inwestowania na rynku papierów wartościowych. Podstawowym jej celem było zebranie, usystematyzowanie, a także rozwinięcie mało znanej w Polsce tematyki inwestycji alternatywnych. Ważnym celem rozprawy jest także weryfikacja następującej hipotezy badawczej: globalizacja i integracja międzynarodowego rynku finansowego spowodują przenikanie również do Polski alternatywnych form inwestowania na rynku papierów wartościowych. Dynamika tego przenikania i rozwoju zależy od tempa wzrostu zamożności obywateli oraz ich wiedzy na temat innowacji finansowych.

Wstęp / 13

Rozdział 1. EWOLUCJA RYNKU INNOWACJI FINANSOWYCH
1.1. Geneza rynku innowacji finansowych / 23
1.2. Definicje innowacji finansowych / 31
1.3. Przyczyny rozwoju rynku innowacji finansowych / 37
1.3.1. Globalizacja / 38
1.3.2. Liberalizacja przepływów kapitałowych / 41
1.3.3. Postęp techniczny i technologiczny / 43
1.4. Rola i miejsce innowacji w systemie finansowym / 45
1.5. Klasyfikacja innowacji finansowych / 49

Rozdział 2. INWESTYCJE ALTERNATYWNE JAKO WSPÓŁCZESNE INNOWACJE FINANSOWE
2.1. Pojęcie inwestycji alternatywnych / 56
2.2. Istota alternatywnych form inwestowania na współczesnym rynku papierów wartościowych / 61
2.3. Klasyfikacja inwestycji alternatywnych / 65
2.4. Ryzyko alternatywnych form inwestowania / 69
2.5. Metody oceny efektywności wybranych form inwestowania alternatywnego / 75
2.6. Podmioty rynku inwestycji alternatywnych / 88

Rozdział 3. UREGULOWANIA MIĘDZYNARODOWEGO RYNKU INWESTYCJI ALTERNATYWNYCH
3.1. Specyfika regulacji sektora inwestycji alternatywnych / 101
3.2. Uregulowania rynku inwestycji alternatywnych w USA / 106
3.2.1. Ustawa o papierach wartościowych (The Securities Act of 1933) / 106
3.2.2. Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi (The Securities Exchange Act of 1934) / 108
3.2.3 Ustawa o przedsiębiorstwach inwestycyjnych (The Investment Company Act of 1940) / 109
3.2.4. Ustawa o doradcach inwestycyjnych (The Investment Advisers Act of 1940) / 110
3.2.5. Inne regulacje mające wpływ na sektor alternatywnych form inwestowania / 112
3.3. Uregulowania rynku inwestycji alternatywnych w państwach UE / 114
3.4. Wewnętrzne regulacje sektora inwestycji alternatywnych w wybranych państwach UE / 117
3.4.1. Uregulowania rynku inwestycji alternatywnych we Francji / 118
3.4.2. Uregulowania rynku inwestycji alternatywnych w Niemczech / 120
3.4.3. Uregulowania rynku inwestycji alternatywnych we Włoszech / 126
3.4.4. Uregulowania rynku inwestycji alternatywnych w Hiszpanii / 128
3.4.5. Uregulowania rynku inwestycji alternatywnych w Irlandii / 129

Rozdział 4. FUNDUSZE HEDGINGOWE
4.1. Specyfika funduszy hedgingowych / 135
4.2. Funkcjonowanie współczesnych funduszy hedgingowych / 139
4.3. Klasyfikacja funduszy hedgingowych / 145
4.4. Formy prawne tworzenia funduszy hedgingowych / 147
4.5. Struktura funduszy hedgingowych / 150
4.6. Bazy danych funduszy hedgingowych / 159
4.7. Błędy baz danych / 162
4.8. Indeksy funduszy hedgingowych / 165
4.9. Fundusze hedgingowei ich wpływ na rynek finansowy / 171
4.10. Wybrane przykłady funduszy hedgingowych w USA / 172
4.10.1. Bridgewater Associates / 172
4.10.2. Citadel Investment Group / 173
4.10.3. D. E. Shaw&Co / 174
4.11. Rynek funduszy hedgingowych na świecie / 174
4.12. Rynek funduszy hedgingowych w Polsce / 181

Rozdział 5. STRATEGIE INWESTYCYJNE FUNDUSZY HEDGINGOWYCH
5.1. Pojęcie i ryzyko strategii inwestycyjnych / 186
5.2. Klasyfikacja strategii inwestycyjnych / 190
5.3. Strategie wartości względnej (relative value) / 199
5.3.1. Strategia convertible bond arbitrage / 201
5.3.2. Strategia fixed income arbitrage / 201
5.3.3. Strategia equity market neutral / 204
5.4. Strategia event driven lub specialist credit / 205
5.4.1. Strategia arbitrażu fuzji i przejęć (merger arbitrage) / 206
5.4.2. Strategia distressed securities / 209
5.5. Strategie oportunistyczne (directional trading) / 211
5.5.1. Strategia global macro / 212
5.5.2. Strategia krótkiej sprzedaży / 215
5.5.3. Strategia long/short equity / 218
5.5.4. Strategia rynków wschodzących (emerging markets) / 221

Rozdział 6. FUNDUSZE FUNDUSZY
6.1. Geneza funduszy funduszy / 222
6.2. Definicja funduszy funduszy / 223
6.3. Rodzaje funduszy funduszy / 224
6.4. Konstrukcje funduszy funduszy / 227
6.5. Zalety inwestowania w fundusze funduszy / 228
6.6. Wady inwestowania w fundusze funduszy / 231
6.7. Rynek funduszy funduszy na świecie / 233
6.8. Rynek funduszy funduszy w Polsce / 235

Rozdział 7. INWESTYCJE MANAGED FUTURES
7.1. Geneza inwestycji managed futures / 239
7.2. Koncepcja inwestycji managed futures / 242
7.3. Formy inwestycji managed futures / 246
7.4. Zastosowanie transakcji managed futures / 250
7.5. Automatyczne systemy transakcyjne w działalności Commodity Trading Advisors / 254
7.6. Możliwości inwestowania za pomocą managed futures w Polsce / 256

Rozdział 8. PRODUKTY STRUKTURYZOWANE
8.1. Pojęcie produktów strukturyzowanych / 258
8.2. Rodzaje produktów strukturyzowanych / 260
8.3. Konstrukcje produktów strukturyzowanych / 264
8.4. Certyfikaty strukturyzowane / 267
8.4.1. Certyfikaty indeksowe / 267
8.4.2. Certyfikaty bonusowe / 268
8.4.3. Certyfikaty koszykowe / 270
8.5. Produkty strukturyzowane z maksymalizowaną stopą zwrotu - Certyfikaty dyskontowe / 270
8.6. Produkty strukturyzowane z ochroną kapitału / 271
8.6.1. Certyfikaty gwarantowane / 272
8.6.2. Obligacje strukturyzowane / 273
8.7. Rynek produktów stukturyzowanychna świecie / 275
8.8. Rynek produktów strukturyzowanych w Polsce / 280

Rozdział 9. INWESTYCJE PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL
9.1. Private equity/venture capital - pojęcia i ich interpretacje / 288
9.2. Klasyfikacja inwestycji typu private equity/venture capital / 292
9.3. Formy prawne funduszy PE/VC / 295
9.4. Etapy inwestycji PE/VC / 299
9.5. Rynek funduszy PE/VC na świecie / 302
9.6. Rynek funduszy PE/VC w Polsce / 306
9.7. Giełdowe i pozagiełdowe rynki inwestycji alternatywnych w Europie / 311
9.8. Alternatywny System Obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie / 313

Rozdział 10. PERSPEKTYWY ROZWOJU RYNKU ALTERNATYWNYCH FORM INWESTOWANIA W POLSCE
10.1. Wybrane badania sektora inwestycji alternatywnych na świecie / 316
10.2. Charakterystyka ogólna rodzimych badań ankietowych na temat alternatywnych form inwestowania w Polsce / 325
10.3. Wyniki badań opinii społecznej na temat rynku inwestycji alternatywnych w Polsce / 327
10.3.1. Poziom wiedzy polskiego społeczeństwa na temat inwestycji alternatywnych / 327
10.3.2. Skłonności do oszczędzania obywateli RP /330
10.3.3. Kryteria inwestowania własnych pieniędzy przez Polaków /334
10.3.4. Czynniki decydujące o inwestowaniu wolnych środków pieniężnych / 337
10.3.5. Skłonności do poszukiwania nowych możliwości inwestycyjnych / 342
10.4. Perspektywy rozwoju alternatywnych form inwestowania w Polsce / 343
10.5. Bariery rozwoju alternatywnych form inwestowania w Polsce / 348

Zakończenie / 350
Spis schematów, tabel i wykresów zawartych w pracy / 354
Bibliografia / 361

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum