Jan Perszon (red.)

Biblia w teologii fundamentalnej

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2476-4
Rok wydania:
2010
Liczba stron:
186
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Seria:
Biblioteka Teologii Fundamentalnej
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

26,00 zł

miękka

Jan Perszon (red.)

Biblia w teologii fundamentalnej

Kategoria produktu:

Pismo Święte jest nie tylko źródłem teologii, ale także jej najwyższą normą. Wiek XX zaznaczył się bezprecedensowym rozwojem nauk biblijnych. Szczególnie wiele odkryć wniosła zastosowana w egzegezie i analizie morfologii tekstów metoda historycznokrytyczna. Rozwój badań historycznokrytycznych prowadził do coraz bardziej drobiazgowego wyróżniania warstw tradycji, mówił coraz więcej o kontekście kulturowym wydarzeń biblijnych, pozwalał dokładniej prześledzić rozłożony w czasie proces redakcji poszczególnych passusów i jednostek literackich i - w niektórych przypadkach - ustalić autorstwo konkretnych perykop. Jednocześnie jednak doprowadził do wrażenia, że Chrystus, w którego wierzy Kościół, i „historyczny Jezus", o którym piszą Ewangelie, mają ze sobą niewiele wspólnego. Taka sytuacja - jak stwierdza Benedykt XVI (w przedmowie do książki Jezus z Nazaretu) - jest niezwykle groźna dla wiary Kościoła. Niepewny bowiem staje się sam jej centralny „punkt odniesienia", czyli Jezus Chrystus, a wewnętrzna, osobowa więź z Nim „trafia w próżnię". W odpowiedzi na nadmiernie „rozdrobniony", a przez to niepewny i mgławicowy obraz Jezusa, jaki tworzy metoda historycznokrytyczna, Ojciec Święty nie tylko uwydatnia ograniczenia tego podejścia do Pisma Świętego, ale proponuje przyjęcie metody „egzegezy kanonicznej".

Wykaz skrótów / 7
Wprowadzenie / 9
KS. ŁUKASZ KAMYKOWSKI - Miejsce Pisma Świętego w poznaniu Objawienia. Zarys problematyki teologicznofundamentalnej / 17
O. WIESŁAW DAWIDOWSKI OSA - Biblia przez ojców odczytywana. Mały przyczynek do teorii egzegezy kanonicznej / 25
O. BOGUSŁAW KOCHANIEWICZ OP - Biblia w średniowiecznym kaznodziejstwie. Perspektywa teologicznofundamentalna / 39
KS. SŁAWOMIR ZIELIŃSKI - Biblia w ujęciu apologetów francuskich XIX i XX wieku / 55
KS. MAREK SKIERKOWSKI - Biblijne poznanie Jezusa Chrystusa dzisiaj. Kwestie metodologiczne / 87
KS. MARIAN RUSECKI - Biblia jako tradent i aktualizator Objawienia. Aspekt metodologiczny / 113
KS. KRZYSZTOF KAUCHA - Biblia w ujęciu zachodniej teologii fundamentalnej /135
KS. HENRYK WITCZYK - Natchnienie i prawda Pisma Świętego - nowe perspektywy /161
The Bible in Fundamental Theology. Summary / 181

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum