Paweł Kucypera, Sławomir Wadyl (red.)

Życie codzienne przez pryzmat rzeczy

Wysyłamy w ciągu 5 dni
ISBN:
978-83-231-2543-3
Rok wydania:
2010
Liczba stron:
360
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Seria:
Kultura materialna Średniowiecza w Polsce
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

30,00 zł

miękka

Paweł Kucypera, Sławomir Wadyl (red.)

Życie codzienne przez pryzmat rzeczy

Kategoria produktu:

Oddajemy w ręce czytelnika tom będący pokłosiem drugiej już edycji sesji naukowej Kultura Materialna Średniowiecza w Polsce o temacie przewodnim Życie codzienne przez pryzmat rzeczy, która odbyła się w dniach 16-17 kwietnia 2009 r. w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W centrum zainteresowań organizatorów konferencji, jej uczestników oraz autorów partycypujących w niniejszej publikacji leży, poznawane dzięki materialnym pozostałościom ludzkiej aktywności, szerokie spektrum zachowań społecznych w wiekach średnich. Postrzeganie człowieka przez pryzmat immanentnie z nim związanej materialności, konkretnie jednego z jej przejawów, tj. wytworów, jest zagadnieniem związanym z nowszymi „trendami" w teorii badań antropo-archeologicznych, takimi jak tekstualizm, biografia rzeczy, obiektyfikacja czy archeologia symetryczna. Rozpatrywane jest w tle dyskusji nt. kultury materialnej, nie tyle jako terminu porządkującego, ale jako jednego z przejawów kultury pojmowanej holistycznie.

Niniejszy tom jest pierwszym, który ukazuje się w ramach nowo powstałej serii „Kultura Materialna Średniowiecza w Polsce", której koncepcja stworzenia wywodzi się bezpośrednio z idei spotkań naukowych o tej samej nazwie, organizowanych w Instytucie Archeologii UMK. Żywimy nadzieję, że seria ta zajmie stałe miejsce na niemałym przecież rynku wydawniczym, a publikowane w jej ramach (mamy nadzieję) różnorodne, niejednokrotnie podejmujące bardzo złożoną problematykę. 

Od redakcji /5
Wojciech Chudziak - Kilka uwag o archeologii wczesnego średniowiecza na tle współczesnych nauk historycznych /9
Joanna Stępniak - „Męskie" i „kobiece". O kreowaniu różnic rodzajowych w procesie socjalizacji na przykładzie wczesnego średniowiecza /15
Paweł Szczepanik - Przedmiot jako zapis porządku kosmologicznego Słowian Zachodnich. Analiza wybranych okuć pochewek noży /27
Agata Sztyber - Funkcja i znaczenie kaptorg we wczesnym średniowieczu /43
Ewelina Siemianowska - Odciski, płytki, ołowianki, plomby, czyli Bołsunowskiego i innych rozterki nad „sfinksem sfragistyki" /63
Sylwia Rodak - Okucie blatnickie z osady w Bolesławcu w świetle nowych badań archeologicznych na pobliskim grodzisku wczesnośredniowiecznym /89
Paweł Kucypera, Piotr Pranke, Sławomir Wadyl - Wczesnośredniowieczne miniaturowe toporki metalowe z Europy Środkowo-Wschodniej i Północnej. Korpus zabytków /103
Sebastian Kalinowski - Wczesnośredniowieczne narzędzia kamienne z Żółtego, gm. Drawsko Pomorskie (stanowisko 33) /177
Barbara Kowalewska - Przędzalnictwo i tkactwo na wyspie Jeziora Zarańskiego (Żółte, stan. 33, gm. Drawsko Pomorskie) /197
Maksym Mackiewicz - Hanzeatycki Wrocław w świetle wybranych aspektów kultury materialnej /215
Kamila Oleś - Użytek nad pięknem formy? O estetyce gotyckiego wnętrza w kamienicy środkowoeuropejskiej /247
Małgorzata Pytlak - Późnośredniowieczne naczynia o dnach kulistych w zbiorach gorzowskiego muzeum /259
Piotr Miernik - Funkcja późnośredniowiecznych naczyń ceramicznych z miejscowości Pień, gm. Dąbrowa Chełmińska, w świetle obserwacji makroskopowych i wybranych źródeł ikonograficznych /281
Jarosław Lewczuk - Relikty XIII-wiecznej zabudowy odkryte w Sulechowie, pow. zielonogórski, woj. lubuskie /303
Izabela Gomułka - Zabawa odbiciem rzeczywistości - łódki-zabawki z Gdańska i Opola jako odzwierciedlenie lokalnego szkutnictwa średniowiecznego /321
Agnieszka Groszewska - Kilka uwag na temat średniowiecznego obuwia dziecięcego na podstawie wybranych znalezisk /333
Marcin Winiarski - Skórzane pochewki na noże z Gdańska z ul. Panieńskiej /339
Krzysztof Rybka - Wyniki ekspertyzy mieczy ze Szczecina /349

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum