Piotr Kozak, Sławomir Sojak (red.)

Rachunkowość wobec wyzwań współczesnej gospodarki

ISBN:
978-83-231-2474-0
Rok wydania:
2010
Liczba stron:
272
Nr wydania:
I
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

miękka

Piotr Kozak, Sławomir Sojak (red.)

Rachunkowość wobec wyzwań współczesnej gospodarki

Kategoria produktu:

Uwaga: publikacja nie przeznaczona do sprzedaży

Niniejsza publikacja jest zbiorem artykułów, wybranych spośród nadesłanych na IX Ogólnopolską Studencką Konferencję Naukową i zrecenzowanych przez pracowników naukowych Katedry Rachunkowości. Zamieszczone w zbiorze artykuły szeroko opisują poruszany temat, chociaż nie w pełni go wyczerpują. Nie wynika to jednak z braku wiedzy ich autorów czy ze zwykłego zaniechania, lecz z ograniczeń wynikających z objętości niniejszej publikacji. Jesteśmy przekonani, że to, czego nie ujęto w treści artykułów, zostanie poruszone w dyskusjach prowadzonych w trakcie sesji plenarnych.

Wstęp /7
Koło Naukowe Rachunkowości UMK /8
Paulina Bęben, Gabriela Kasza, Problem wartości godziwej a projekt nowego, Międzynarodowego Standardu Sprawozdawczości Finansowej /11
Natalia Bogusz, Anna Żukowska, Certyfikacja zawodu księgowego w opinii księgowych /23
Paulina Bzymek, Aspekty ryzyka podatkowego w stosowaniu cen transferowych /39
Andrzej Dłubak, Możliwość i zasadność zamiany podatku dochodowego podatkiem pośrednim w Polsce /53
Magda Kitlińska, System kontroli funduszy pochodzących ze źródeł unijnych /61
Izabela Klimek, Daria Oczkowska, Współczesna rachunkowość a ochrona środowiska /73
Zofia Konieczna, Marek Wierzbiński, Optymalizacja kosztów działalności kredytowej banków przy wykorzystaniu
rachunku kosztów działań i rachunku kosztów docelowych /89
Hanna Konieczny, Paweł Knop, Znaczenie i ewolucja audytu wewnętrznego /101
Piotr Kozak, Anita Polewska, Certyfikacja zawodu księgowego - wyniki badań ankietowych /115
Ewelina Kozińska, Marta Parkoła, Znaczenie finansowej analizy due diligence, w wyborze przedmiotów inwestowania w czasach kryzysu finansowego /133
Magdalena Łękawa, Małgorzata Matura, Etyka w zawodzie biegłego rewidenta /145
Marzena Mojsa, Elżbieta Sienkiewicz, Ewelina Smolińska, Znaczenie i pomiar wartości kapitału ludzkiego /159
Michał Mleko, Ewa Olesik, Analiza wskaźnikowa wybranych przedsiębiorstw w zakresie przewidywania padłości /179
Magdalena Palca, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej w porządku prawnym Unii Europejskiej /203
Jarosław Pawłowski, Wybrane zagadnienia związane z kontynuacją działalności przez jednostkę /223
Szymon Smandek, Rafał Chodzidło, Wykorzystanie analizy progu rentowności w podejmowaniu decyzji menedżerskich /237
Anna Szczyrba, Andrzej Tobis, Zawinił system czy ludzie? Rachunkowość jako jedna z przyczyn światowego kryzysu finansowego /245
Adrianna Żabińska, Współczesne problemy standaryzacji rachunkowości a sprawozdawczość finansowa firmy /255
Partnerzy Konferencji

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum