Radosław Sioma, Hanna Ratuszna (red.)

Młodopolska synteza sztuk

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-2465-8
Rok wydania:
2010
Liczba stron:
330
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Seria:
Z problematyki literatury i sztuki Młodej Polski
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

42,00 zł

miękka

Radosław Sioma, Hanna Ratuszna (red.)

Młodopolska synteza sztuk

Kategoria produktu:

Młodopolska synteza sztuk jest trzecią publikacją z cyklu Z problematyki literatury i sztuki Młodej Polski (pierwsza poświęcona została przemianom dramatu jednoaktowego, druga zaś prezentuje problematykę religii i wierzeń modernizmu) i obejmuje dwadzieścia artykułów, traktujących przede wszystkim o korespondencji sztuk w polskim modernizmie, ale i o kontynuacjach tej tendencji w dwudziestoleciu międzywojennym (studia Marka Dybizbańskiego, Marty Mielcarek i Beaty Śniecikowskiej). Kilku autorów analizuje w swych artykułach procesy "umuzyczniania" dzieła literackiego (m.in. Paulina Kierzek-Trzeciak, Katarzyna Wolanin, Anna Sobieska). Nie zabrakło również prac poświęconych wizualnej - i wizyjnej - stronie literatury, związkom słowa i obrazu, również w aspekcie edytorskim (Justyna Bajda, Anna Szczepańska), czy "malarskości" prozy (Ida Sadowska, Maria Jolanta Olszewska). Literatura młodopolska omawiana jest tu również z punktu widzenia kulturowego synkretyzmu czy wpływu filozofii Johna Ruskina (Sabina Brzozowska, Marek Kurkiewicz, Piotr Rosiński). Osobne opracowania poświęcone zostały symbolicznym i alegorycznym przejawom syntezy sztuk (Aneta Grodecka, Grażyna Legutko, Piotr Siemaszko) oraz nokturnowej nastrojowości liryki (Radosław Okulicz-Kozaryn), a także pokrewieństwom z innymi dziedzinami działalności artystycznej, widocznym w modernistycznym dramacie (Anna Sobiecka, Agnieszka Skórzewska, Anna Wypych-Gawrońska). Nie pretendując do ujęcia całościowego omawianych zagadnień, mamy nadzieję, że lektura niniejszego zbioru studiów nie będzie dla czytelników pozbawiona satysfakcji poznawczej, a sama publikacja w skromnym stopniu uczyni bardziej szczegółowym wizerunek złożonego i wieloaspektowego zjawiska korespondencji sztuk w epoce Młodej Polski.

Wstęp / 7
JUSTYNA BAJDA - Współistnienie słowa i obrazu w literaturze i sztuce Młodej Polski / 9
ANNA SZCZEPAŃSKA - Widzieć niewidzialne. O "Chimerze" Zenona Przesmyckiego / 27
ANNA SOBlliSKA - "Metasłowo" Stanisława Przybyszewskiego a teorie muzyczne rosyjskich symbolistów / 39
PAULINA KIERZEK-TRZECIAK. - Ekfraza muzyczna, czyli o opisie muzyki raz jeszcze. Rozważania wstępne / 49
PIOTR SIEMASZKO - Szkielet z kosą i "białoskrzydła mgła dziewicza". O młodopolskiej wyobraźni alegorycznej / 61

GRAZYNA LEGUTKO - Symbolistyczne kwiaty śmierci (Mallarme - Maeterllnck - Brzozowski) / 77
RADOSŁAW OKULICZ-KOZARYN - Daremne pragnienie uniwersalnej harmonii. Gaśnienie Tadeusza Nalepińskiego wobec młodopolskiej fascynacji dobą zmierzchu / 97
ANETA GRODECKA - Pod znakiem kruka ... (poe, Żeromski i malarze) / 109

MARIA JOLANTA OLSZEWSKA - Stefana Żeromskiego dar widzenia i przenikania świata / 123
PIOTR ROSIŃSKI - Idee Johna Ruskina a młodopolskie aspekty sztuki w dziele Stefana Żeromskiego / 159
MAREK KURKIEWICZ - Synkretyzmy Micińskiego. Kilka uwag o Mene-Mene-Thekel-Upharisim / 167
lIDA SADOWSKA I - Światło Syberii. Wokół impresjonizmu Wacława Sieroszewskiego / 185

SABINA BRZOZOWSKA - Od Niebieskiej Jeruzalem do misterium przyrody. Synkretyzm kulturowy w Bazilissie Teofanu Tadeusza Micińskiego /199
ANNA SOBIECKA - Żywe obrazy w młodopolskim repertuarze teatralnym Tadeusza Pawlikowskiego / 217
AGNIESZKA SKÓRZEWSKA - Motywy secesyjne w dramatach Amelii Hertzówny jako przykład realizacji modernistycznej zasady syntezy sztuk / 231
ANNA WYPYCH-GAWROŃSKA - Synteza sztuk w dramacie młodopolskim (na przykładzie wczesnych utworów Stanisława Wyspiańskiego) / 245
KATARmNA WOLANIN - Wpływ działalności Ryszarda Wagnera na wczesną twórczość dramatyczną Stanisława Wyspiańskiego / 257

MAREK DYBIZBAŃSKI - Powtórka i poprawka reformy Wagnerowskiej. Z teatralnych rękopisów Stefana Łubieńskiego / 269
BEATA ŚNIECIKOWSKA - Młodopolska "muzyczność" w futurystycznych uszach, czyli o awangardowych aktualizacjach symbolistycznej "dźwiękowości" poezji / 293
MARTA MIELCAREK - ,,0 ile napiszę prawdziwą sonatę Belzebuba". Świadomość muzyczna Stanisława Ignacego Witkiewicza a jego twórczość dramaturgiczna (na podstawie Sonaty Belzebuba) / 309
Indeks osobowy /319

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum