Ryszard Wiśniewski (red.)

Ruch Filozoficzny. Kwartalnik. Tom LXVII (1/2010)

Nakład wyczerpany

ISSN:
0035-9599
Rok wydania:
2010
Liczba stron:
248
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Seria:
Ruch Filozoficzny
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

20,00 zł

miękka

Ryszard Wiśniewski (red.)

Ruch Filozoficzny. Kwartalnik. Tom LXVII (1/2010)

Artykuły
ELŻBIETA KAŁUSZYŃSKA, Konwencjonalizm - relatywizm - realizm /7
WOJCIECH SADY, Jak zidentyfikować zasady Poincarégo i elementy czynne Flecka? /17
STANISŁAW HANUSZEWICZ, Trzy światy czy cztery warstwy: naturalistyczny pluralizm ontologiczny Karla Raimunda Poppera i Nicolaia Hartmanna /35
BŁAŻEJ OLŻEWSKI, Kantowska recepcja filozofii George'a Berkeleya a problem idealizmu /53
Wspomnienia
MARIAN BRODA, Profesor Wiesław Gromczyński (1931-2009) /69
KRZYSZTOF BRZECHCZYN, Profesor Leszek Nowak (1943-2009) - wspomnienie /75
KRZYSZTOF ŁASTOWSKI, Leszek Nowak. Mistrz i Nauczyciel /83
ADAM DUBIK, Barbara Skarga (1919-2009) /87
MARCIN T. ZDRENKA, Barbary Skargi lekcja etyki /99
IRENA TRZCIENIECKA-SCHNEIDER, Wspomnienie o Ewie Żarneckiej-Biały /113
Komunikaty i sprawozdania
KRZYSZTOF ŁASTOWSKI, Główne wątki problemowe dyskusji panelowej na VIII Polskim Zjeździe Filozoficznym w Sekcji Filozofii Przyrody /121
MARCIN JEZIORSKI, Sprawozdanie z konferencji naukowej: „Spór realizm-idealizm w filozofii współczesnej" /143
MARCIN LEŹNICKI, Sprawozdanie z sympozjum: „Dylematy etyczne w praktyce lekarskiej - czy lekarz może tworzyć i niszczyć ludzkie embriony" /167
Recenzje
MAREK N. JAKUBOWSKI, Hans-Christoph Schmidt am Busch, Ludwig Siep, Hans-Ulrich Thamer, Norbert Waszek, Hegelianizm und Saint-Simonismus, mentis,
Paderborn 2007 /173
TOMASZ MRÓZ, Holger Thesleff, Platonic Patterns. A Collection of Studies, Las Vegas-Zurich-Athens 2009 /177
EWA PODREZ, Marek Drwięga, Człowiek między dobrem a złem. Studia z etyki współczesnej, Kraków 2009, ss. 209. /185
MACIEJ KOPYCIŃSKI, Hans Joas, Powstawanie wartości, tłum. Michał Kaczmarek, Oficyna Naukowa, Warszawa 2009, ss. 314. /195
Z życia PTF
Protokół z Walnego Zgromadzenia Polskiego Towarzystwa Filozoficznego odbytego w dniu 6 lutego 2009 r. w Warszawie /211
Sprawozdanie z działalności Polskiego Towarzystwa Filozoficznego w 2009 roku /217
Wiadomości bieżące (oprac. Tomasz Siwiec)
Wiadomości wydawnicze /237
Publikacje książkowe /237
Czasopisma /241
Zjazdy i konferencje /243
Errata /247

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum