Katarzyna Winkowska-Nowak, Robert Skiba (red.)

GeoGebra. Wprowadzanie innowacji edukacyjnej

Nakład wyczerpany

ISBN:
978-83-231-2544-0
Rok wydania:
2011
Liczba stron:
204
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

20,00 zł

miękka

Katarzyna Winkowska-Nowak, Robert Skiba (red.)

GeoGebra. Wprowadzanie innowacji edukacyjnej

Kategoria produktu:

„Na polskim rynku wydawniczym brakuje publikacji poświęconej GeoGebrze i tę lukę starają sie wypełnić autorzy książki GeoGebra: wprowadzanie innowacji edukacyjnej. Książka ta powstała z inicjatywy Warszawskiego Centrum GeoGebry, instytucji będącej głównym ośrodkiem rozwoju i popularyzacji tego programu w Polsce. Jest to praca zbiorowa pod redakcja Katarzyny Winkowskiej-Nowak i Roberta Skiby. W jej skład wchodzi prawie 50 artykułów prezentujących przykłady wykorzystania GeoGebry na różnych poziomach procesu edukacyjnego. Autorami tych artykułów są nauczyciele matematyki i informatyki z gimnazjów i liceów oraz pracownicy kilku uczelni wyższych."

Dr Bartosz Ziemkiewicz

„O ile wiem, książka GeoGeobra: wprowadzanie innowacji edukacyjnej jest pierwszą na polskim rynku wydawniczym publikacją dotyczącą tego znakomitego programu i związanego z nim obiecującego ruchu społecznego obejmującego nie tylko zawodowych dydaktyków matematyki z różnych poziomów nauczania, ale także uczniów i niezwiązanych bezpośrednio z nauczaniem matematyki entuzjastów."

Dr Wojciech Borkowski

Wstęp /7
1. Wprowadzenie /9
1.1. Wprowadzanie innowacji edukacyjnej jako zmiana społeczna, Andrzej Nowak /9
1.2. GeoGebra jako innowacyjne oprogramowanie wspomagające naukę matematyki, Katarzyna Winkowska-Nowak, Markus Hohenwarter, Aldona Zdrodowska /14
1.3. ABC GeoGebry Edyta Pobiega, Teresa Zielińska /18
2. Przykłady wykorzystania GeoGebry na lekcjach matematyki w szkole podstawowej /25
2.1. Wizualizacja tabliczki mnożenia Anna Szwancyber /25
2.2. Dodawanie liczb całkowitych Teresa Zielińska /28
2.3. Ułamek jako część całości, Teresa Zielińska /31
2.4. Podział trójkątów ze względu na boki i kąty, Teresa Zielińska /34
2.5. Warunek trójkąta, Anna Szwancyber /37
2.6. Suma miar kątów wewnętrznych trójkąta, Joanna Osio /41
2.7. Obwód i pole trójkąta, Teresa Zielińska /44
2.8. Pole równoległoboku, Teresa Zielińska /48
2.9. Pole trapezu, Joanna Osio /51
2.10. Siatka prostopadłościanu, Teresa Zielińska /54
3. Przykłady wykorzystania GeoGebry na lekcjach matematyki w gimnazjum /57
3.1. Odległość między dwoma punktami na osi liczbowej, Joanna Osio /57
3.2. Jaki procent jednej liczby stanowi druga?, Joanna Osio /60
3.3. Własności funkcji, Anna Szwancyber /63
3.4. Zastosowanie GeoGebry w nauczaniu statystyki, Joanna Osio /65
3.5. Rozpoznawanie i obliczanie miary kątów środkowych, Edyta Purczyńska /70
3.6. Obliczanie długości okręgu i długości łuku okręgu, Edyta Purczyńska /73
3.7. Obliczanie pola pierścienia kołowego, Teresa Zielińska /76
3.8. Zastosowanie twierdzenia Pitagorasa, Edyta Purczyńska /79
3.9. Własności podobieństwa, Anna Szwancyber /83
3.10. Symetria osiowa, Teresa Zielińska /87
3.11. Okrąg opisany na trójkącie, Anna Szwancyber /90
3.12. Okrąg wpisany w trójkąt, Anna Szwancyber /92
3.13. Własności graniastosłupów, Teresa Zielińska /95
4. Przykłady wykorzystania GeoGebry w szkole ponadgimnazjalnej /99
4.1. Funkcja liniowa y = ax + b, Edyta Pobiega /99
4.2. Postać kanoniczna funkcji kwadratowej, Monika Niemczyk /102
4.3. Zastosowanie własności funkcji kwadratowej, Edyta Pobiega /105
4.4. Jednokładność, Edyta Pobiega /107
4.5. Zastosowanie kątów środkowych i wpisanych, Edyta Pobiega /110
4.6. Tworzenie rysunków trójwymiarowych w GeoGebrze, Jerzy Mil /113
4.7. Ostrosłup prawidłowy czworokątny, Jerzy Mil /118
4.8. Sześcian i ośmiościan, Jerzy Mil /122
5. GeoGebra w pracy dydaktycznej 127
5.1. Eksportowanie obrazu do schowka, Teresa Zielińska /127
5.2. Tworzenie dynamicznej karty pracy, Edyta Pobiega /132
5.3. GeoGebra w e-learningu, Joanna Osio /136
5.4. Wykorzystanie platformy e-learningowej Moodle w pracy nauczyciela, Bożena Szymanowicz /144
6. GeoGebra na uczelni wyższej /147
6.1. Geometria + Algebra = GeoGebra, Katarzyna Winkowska-Nowak /147
6.2. Koła i okręgi w różnych metrykach na płaszczyźnie - wizualizacja za pomocą programu GeoGebra, Tomasz Karolak /154
6.3. GeoGebra: narzędzie do wizualizacji, Katarzyna Winkowska-Nowak /167
6.4. Funkcje dwóch zmiennych, Krzysztof Leśniak /176
6.5. GeoGebra w przygotowaniu studentów do nauczania matematyki, Anna Rybak /181
7. Spis podstawowych narzędzi GeoGebry /187
Indeks /200
Informacja o autorach /201

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Katarzyna Winkowska-Nowak

    Katarzyna Winkowska-Nowak doktoryzowała się na Florida Atlantic University, USA. Główny nurt jej zainteresowań to wprowadzanie metod tzw. układów złożonych w naukach humanistycznych. Interesuje ją chaos deterministyczny i fraktale. Współpracuje z H.-O. Peitgenem z Uniwersytetu w Bremie oraz L. Liebovietzem z FAU m.in. przy tworzeniu multimedialnych materiałów edukacyjnych.

  • Robert Skiba

    pracuje na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuje się badaniami naukowymi w obszarze nieliniowej analizy matematycznej. Ponadto pracuje z uzdolnionymi matematycznie studentami, z którymi od wielu lat wyjeżdża na międzynarodowe olimpiady matematyczne. Poza matematyką interesuje się filozofią nauki, kosmologią oraz nowoczesnymi technologiami informacyjnymi.

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum