• Strona główna
  • Historia
  • Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 15/2010: Społeczna historia medycyny w dobie oświecenia. Numer specjalny

Krzysztof Mikulski (red.)

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 15/2010: Społeczna historia medycyny w dobie oświecenia. Numer specjalny

Nakład wyczerpany

ISSN:
1643-8191
Rok wydania:
2010
Liczba stron:
250
Typ okładki:
miękka
Seria:
Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

30,00 zł

miękka

Krzysztof Mikulski (red.)

Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym. 15/2010: Społeczna historia medycyny w dobie oświecenia. Numer specjalny

Kategoria produktu:

Czasopismo „Klio” to kwartalnik publikowany przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Na jego łamach przeczytać można artykuły poświęcone historii polskiej i powszechnej. Czasopismo ukazuje się od 2001 roku i stanowi kontynuację wydawanych niesystematycznie „Acta Universitatis Nicolai Copernici. Seria: Historia”.

ARTYKUŁY
Michel Foucault, Polityka zdrowia w XVIII wieku /3
Irmtraut Sahmland (Marburg), O dyskusji wokół instytucji medycznych na obszarach wiejskich oraz o roli „medycznego oświecenia" około 1800 roku /19
Adam Szarszewski (Gdańsk), Lekarzy czujne oczy. Medykalizacja w Gdańsku doby oświecenia /59
Arlette Farge (Paryż), Choroby zawodowe rzemieślników /95
Robert Jütte (Stuttgart), Medycyna, choroba i zdrowie w wieku oświecenia /115

MATERIAŁY
Katarzyna Pękacka-Falkowska, Leibniz i instytucjonalizacja opieki medycznej albo o trzech tekstach z 1681, 1694 i 1701 roku /125
Gottfried Wilhelm Leibniz, Propozycja utworzenia urzędu zdrowia (1681) /133
Gottfried Wilhelm Leibniz, O sposobie udoskonalenia medycyny (1694) /141
Gottfried Wilhelm Leibniz, Podsumowanie dotyczące obserwacji medycznych, które należy nieustannie podejmować i kontynuować (1701) /145

ARTYKUŁY RECENZYJNE
Małgorzata Lisecka (Toruń, Bydgoszcz), Anatomia melancholii. Wokół książki Klibansky'ego, Panofsky'ego i Saxla „Saturn i melancholia" (Raymond Klibansky, Erwin Panofsky, Fritz Saxl, Saturn i melancholia. Studia z historii, filozofi i, przyrody, medycyny, religii oraz sztuki, przeł. Anna Kryczyńska, Universitas, Kraków 2009 /151
Mateusz Falkowski (Warszawa, Kraków), Uwagi do „Historii twarzy" Jean-Jacquesa Courtine'a i Claudine Haroche (C. Haroche, J. J. Courtine, Historia twarzy, przeł. T. Swoboda, Gdańsk 2007) /161
Tomasz Rosiński (Białystok), Władysław Szumowski i zapomniane oblicze pozytywizmu (W. Szumowski, Historia medycyny filozoficznie ujęta, Kęty 2008) /171 

RECENZJE I OMÓWIENIA
Luuc Kooijmans, Niebezpieczna wiedza. Wizje i lęki w czasach Jana Swammerdama, przeł. R. Pucek, Warszawa 2010, ss. 451 [Tomasz Falkowski (Toruń)] /179
Wśród córek Eskulapa. Szkice z dziejów medycyny i higieny w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku, red. A. Karpiński, Warszawa 2009, ss. 354 [Jakub Węglorz (Wrocław)] /185
Andrzej Bednarczyk, Studia z dziejów idei naukowych: biologia XVII-XIX wieku, Warszawa 2007, ss. 462 [Przemysław Wewiór (Toruń)] /194
Anna Wieczorkiewicz, Monstruarium, Gdańsk 2009, ss. 432 [Marcin Moskalewicz (Poznań)] /202
Danuta Kowalewska, Magia i astrologia w literaturze polskiego oświecenia, Toruń 2009, ss. 393 [Magdalena Górska (Warszawa)] /207
Nicholas Campion, A History of Western Astrology, vol. 2: + e Medieval and Modern World, Baltimore 2009, ss. 371 [Sylwia Konarska-Zimnicka (Kielce)] /213
Dagmara Fleming-Cejrowska, Warszawianka w kąpieli, Warszawa 2008, ss. 195 [Aneta Niewęgłowska (Toruń)] /220
Iwona Janicka, Kultura higieniczna Wilna w latach 1795-1915, Gdańsk 2009, ss. 310 [Tomasz Krzemiński (Toruń)] /224
Aneta Bołdyrew, Matka i dziecko w rodzinie polskiej. Ewolucja modelu życia rodzinnego w latach 1795-1918, Warszawa 2008, ss. 380 [Aneta Niewęgłowska (Toruń)] /227 

NOTY BIBLIOGRAFICZNE
Seria wydawnicza „Medicina Historica": Medycyna, literatura, sztuka - przestrzenie, red. W. Wojtkiewicz-Rok, A. Kovtun, J. Barański, Toruń 2009, ss. 113; Sztuka lekarska i jej rękodzieło. Wybór tekstów z estetyki lekarskiej, wstęp i wybór J. Barański, Toruń 2010, ss. 110 [Wiesława Duży (Toruń)] /233
Walentyna Krystyna Korpalska, Sześć wieków opieki zdrowotnej w Bydgoszczy, Toruń 2008, ss. 364 [Wiesława Duży (Toruń)] /235
Julia Możdżeń, Zjawiska demoniczne w późnośredniowiecznych Prusach w świetle kroniki Szymona Grunaua, Toruń 2010, ss. 210 [Andrzej Buczyło (Toruń)] /236 

KRONIKA NAUKOWA
XXII Krajowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Historii Medycyny i Farmacji Łódź 15-16 czerwca 2010 roku [Walentyna Krystyna Korpalska (Bydgoszcz)] /237
Knowledge, Ethics and Representation of Medicine and Health: Historical Perspectives 7-11 lipca 2010, Durham-Newcastle, Wielka Brytania. Społeczna historia medycyny dziś [Marcin Moskalewicz (Poznań)] /240
Smak i historia. Metodologia, źródła, perspektywy Toruń 28-30 września 2010 [Magdalena Spychaj (Toruń)] /247

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum