Lucyna Czechowska, Magdalena Bierowiec (red.)

Polityka zagraniczna III RP. 20 lat po przełomie, t. 2: Stosunki polityczne i gospodarcze

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2621-8
Rok wydania:
2011
Liczba stron:
426
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

46,00 zł

miękka

Lucyna Czechowska, Magdalena Bierowiec (red.)

Polityka zagraniczna III RP. 20 lat po przełomie, t. 2: Stosunki polityczne i gospodarcze

Kategoria produktu:

Drugi tom książki pt.: Polityka zagraniczna III RP. 20 lat po przełomie, jest kontynuacją rozważań odnośnie koncepcji uprawiania polityki zagranicznej, jej prawnych uwarunkowań, a także spraw bezpieczeństwa i kwestii polonijnych. Niniejszy wolumin koncentruje się na rzeczywistych stosunkach Rzeczypospolitej Polskiej z otaczającym ją światem, a zawarte w nim treści dotyczą zarówno relacji politycznych z poszczególnymi krajami i regionami świata, jak i polityki gospodarczej oraz pomocowej państwa. Książka ta nie ma charakteru podręcznika i jej ambicją nie jest przedstawienie wszystkich tematycznych i geograficznych aspektów wymienionych powyżej zagadnień. Należy ją postrzegać raczej, jako zbiór najciekawszych problemów, jakie towarzyszyły i wciąż towarzyszą politycznym i gospodarczym stosunkom III RP podczas dwudziestu lat jej istnienia.

Wśród zgromadzonych studiów znajdują się zarówno opracowania swym zakresem osadzone na przestrzeni ostatnich dwóch dekad i kompleksowo traktujące konkretne stosunki bi- i multilateralne, jak i szczegółowe analizy wybranych, częstokroć wąskich kwestii wchodzących w ich obszar. Niewątpliwym atutem publikacji jest także mnogość znakomitych ośrodków akademickich z całego kraju, z jakich rekrutują się autorzy poszczególnych rozdziałów. Dzięki nim książka prezentuje różnorodne spojrzenia i szkoły badawcze.
Tom drugi publikacji, opatrzony podtytułem Stosunki polityczne i gospodarcze, podzielony został na dwie główne części, po odpowiednio trzy (wschodni, zachodni i południowy wektor polityki zagranicznej III RP) i dwa (polityka gospodarcza i energetyczna oraz polityka pomocowa) rozdziały w każdej z nich. Najwięcej miejsca w rozdziale dotyczącym stosunków politycznych Rzeczypospolitej poświęcono więziom z niestabilnym obszarem Europy Wschodniej i Zakaukazia oraz wciąż kontrowersyjnym relacjom polsko-niemieckim. Z kolei w rozdziale skoncentrowanym wokół gospodarczych aspektów polskiej polityki zagranicznej szczególny nacisk położono na sukcesywnie zyskujące na znaczeniu kwestie energetyczne oraz politykę rozwojową.

Lucyna Czechowska, Magdalena Bierowiec, Wstęp /11

Część 1. Stosunki polityczne
Lucyna Czechowska, Partnerzy strategiczni III RP /21

Rozdział 1. Wschodni wektor polityki zagranicznej III RP
Magdalena Bierowiec, Rosja w polityce zagranicznej III RP w latach 1991-2009 /47
Krzysztof Czubocha, Polityka zagraniczna III RP w stosunku do Rosji w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej (UE) /65
Anna Kot, Obwód kaliningradzki w polskiej polityce zagranicznej 2004-2009 /79
Antonina Kozyrska, Polsko-rosyjskie stosunki kulturalne. Bilans dwudziestolecia (1989-2009)/95
Andrzej Purat, Polityka zagraniczna III RP wobec Ukrainy po 1989 roku /113
Jarosław Durka, Działania polskiej polityki zagranicznej w stosunkach z Białorusią w latach 1991-2009 / 131
Natalia Cwicinskaja, Ramy prawnotraktatowe współpracy polityczno-społecznej Polski a Republiki Mołdowa /145

Rozdział 2. Zachodni wektor polityki zagranicznej III RP
Katarzyna Grysińska-Jarmuła, Polityka zagraniczna III RP wobec Niemiec /165
Jarosław Flakowski, Polityka zagraniczna III RP a problem wysiedlenia Niemców z Polski po 1945 roku. Debata publiczna w latach 1999-2004 /183
Sebastian Zaborowski, Polityka historyczna w polityce zagranicznej III RP - casus stosunków polsko-niemieckich /199
Agata Lorenczewska, Stosunki polsko-izraelskie po 1989 roku /215

Rozdział 3. Południowy wektor polityki zagranicznej III RP
Krzysztof Olszewski, Polsko-rumuńskie partnerstwo strategiczne. Geneza i perspektywy na Przyszłość /227
Renata Podgórzańska, Determinanty polskiej polityki zagranicznej wobec Bałkanów Zachodnich /237
Przemysław Adamczewski, Kaukaz Południowy w polskiej polityce zagranicznej /255
Joanna Piechowiak-Lamparska, Polityka zagraniczna prezydenta RP wobec Gruzji w latach 2007-2009. Gruzja a bezpieczeństwo energetyczne Polski/ 275

Część 2. Stosunki gospodarcze
Rozdział 4. Polityka gospodarcza i energetyczna
Mariusz Jastrząb, Marzenia o nowym planie Marshalla. Stosunki gospodarcze Polski z zagranicą u początków III Rzeczpospolitej /293
Joanna Rosłoń-Żmuda, Zagraniczna polityka ekonomiczna a bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce /311
Michał Piechowicz, Polityka energetyczna Unii Europejskiej i jej wpływ na politykę zagraniczną Polski /321
Michał Paszkowski, Polska wobec projektu rurociągu Odessa-Brody-Płock (1997-2007)/335

Rozdział 5. Polityka pomocowa
Hanna Dumała, Pomoc rozwojowa w polityce zagranicznej RP /355
Mateusz Smolaga, Polska jako wschodzący donator Oficjalnej Pomocy Rozwojowej /377
Wojciech Spirewski, Międzynarodowa pomoc rozwojowa jako instrument polskiej polityki zagranicznej /397
Joanna Dobrowolska-Polak, Formowanie polskiej polityki solidarności międzynarodowej /409
Noty o autorach /425

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Lucyna Czechowska

    absolwentka studiów międzynarodowych (specjalizacja kraje Europy Wschodniej) na UMK w Toruniu. Obecnie słuchaczka studiów doktoranckich na UMK. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień z zakresu teorii sojuszy oraz polskiej polityki zagranicznej. Ponadto interesuje się również polityka wschodnią Unii Europejskiej oraz Europejską Polityką Sąsiedztwa. Prywatnie lokalna patriotka miasta Torunia oraz instruktor Związku Harcerstwa Polskiego.
  • Magdalena Bierowiec

    absolwentka studiów międzynarodowych (specjalizacja kraje Europy Wschodniej) na UMK w Toruniu. Obecnie słuchaczka studiów doktoranckich oraz studiów licencjackich z zakresu filologii rosyjskiej na UMK. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się na zagadnieniach historii i współczesności Federacji Rosyjskiej, a zwłaszcza na jej polityce zagranicznej, relacjach unijno-rosyjskich oraz polsko-rosyjskich. Prywatnie od wielu lat pasjonatka dziennikarstwa, polskich Tatr i fitness.

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum