Rafał Haffer

Samoocena i pomiar wyników działalności w systemach zarządzania przedsiębiorstwem. W poszukiwaniu doskonałości biznesowej

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2149-7
Rok wydania:
2011
Liczba stron:
582
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

78,00 zł

miękka

Rafał Haffer

Samoocena i pomiar wyników działalności w systemach zarządzania przedsiębiorstwem. W poszukiwaniu doskonałości biznesowej

Kategoria produktu:

Temat pracy wpisuje się w nad wyraz aktualny, światowy nurt badawczy o wpływie samooceny na efektywność przedsiębiorstw. [ ...] Novum pracy jest jednoznaczne i ważkie dla nauk o zarządzaniu. [ ... ] Autor - na podstawie trafnie dobranej literatury przedmiotu, a także doświadczeń praktycznych i starannie zebranych wyników badań - podjął bardzo udaną próbę diagnozy i oceny rozwoju stosowanych w przedsiębiorstwach w Polsce podejść do samooceny organizacji, po to, by jako syntezę wniosków z badań zaproponować wartościowy dla nauki i praktyki kompleksowy system samooceny oraz procedurę jego wdrożenia. [ ...] Praca - ufam - będzie cenną, poszukiwaną pozycją wydawniczą, zarówno w środowisku naukowo-badawczym, w tym akademickim, jak i wśród przedstawicieli praktyki życia gospodarczego.

Wstęp / 9
Rozdział 1. Dojrzałość systemu zarządzania przedsiębiorstwem jako wyznacznik doskonałości biznesowej / 17
1.1. Ewolucja doskonałości biznesowej /17
1.1.1. Doskonałość 1.0: miękkie zasoby organizacji /21
1.1.2. Doskonałość 2.0: zmiana /22
1.1.3. Doskonałość 3.0: uczenie się /24
1.1.4. Doskonałość 4.0: zintegrowany rozwój /26
1.1.5. Doskonałość 5.0: budowanie jakości w ramach 4P / 27
1.1.6. Doskonałość 6.0: maksymalizowanie wartości dla interesariuszy /31
1.1.7. Doskonałość 7.0: modele doskonałości biznesowej /36
1.1.8. Doskonałość 8.0: dojrzałość systemu zarządzania /38
1.2. System zarządzania i wyznaczniki jego dojrzałości /45
1.2.1. Standardy w zakresie zarządzania jakością /52
1.2.1.1. System zarządzania jakością według norm ISO serii 9000 /52
1.2.1.2. Sektorowe standardy zarządzania jakością /70
1.2.2. Inne standardy zarządzania /73
1.2.3. Zasady zarządzania /90
1.2.4. Model podejścia procesowego /104
1.2.5. Metodyki doskonalenia procesów /113
1.2.5.1. Business Process Reengineering (BPR) /114
1.2.5.2. Lean Management /121
1.2.5.3. Six Sigma /127
1.2.5.4. Lean Six Sigma /153
1.2.6. Metodyki pomiaru wyników działalności i modele samooceny /156
1.2.7. Technologie informatyczne /157
1.2.8. Integracja systemu zarządzania /163
1.3. Projektowanie systemu zarządzania przedsiębiorstwem /174
Rozdział 2. Samoocena i pomiar wyników działalności przedsiębiorstwa /191
2.1. Samoocena przedsiębiorstwa w oparciu o model doskonałości biznesowej /191
2.1.1. Istota i korzyści samooceny przedsiębiorstwa /192
2.1.2. Modele stosowane do samooceny przedsiębiorstwa /201
2.1.2.1. Model Nagrody Deminga /202
2.1.2.2. Model Nagrody Jakości Malcolma Baldrige'a /211
2.1.2.3. Model Europejskiej Nagrody Jakości /220
2.1.2.4. Model Polskiej Nagrody Jakości /229
2.1.2.5. Przegląd wybranych narodowych modeli doskonałości biznesowej /232
2.1.3. Realizacja procesu samooceny w przedsiębiorstwie /239
2.1.4. Metody samooceny przedsiębiorstwa /274
2.2. Samoocena w oparciu o system pomiaru wyników działalności przedsiębiorstwa /298
2.2.1. Metodyki pomiaru wyników działalności przedsiębiorstwa /298
2.2.2. Definicja systemu pomiaru wyników działalności przedsiębiorstwa /325
2.2.3. Charakterystyki systemu pomiaru wyników działalności przedsiębiorstwa /333
2.2.3.1. Elementy systemu pomiaru wyników działalności przedsiębiorstwa /333
2.2.3.2. Funkcje systemu pomiaru wyników działalności przedsiębiorstwa /336
2.2.3.3. Procesy realizowane w systemie pomiaru wyników działalności przedsiębiorstwa /338
Rozdział 3. Zastosowane metody badań i charakterystyka próby badawczej /341
3.1. Metodyka i procedura badań empirycznych /341
3.2. Budowa kwestionariuszy ankiety i wywiadu /348
3.3. Metoda ekspercka /350
3.4. Charakterystyka próby badanych przedsiębiorstw /353
Rozdział 4. Aktywność polskich przedsiębiorstw w zakresie samooceny i jej wyniki a stosowane systemy zarządzania /365
4.1. Charakterystyka zmiennych i skal pomiarowych /365
4.2. Systemy zarządzania stosowane w przedsiębiorstwach /376
4.3. Charakterystyka systemów samooceny stosowanych w przedsiębiorstwach /384
4.3.1. Obszary systemów samooceny /386
4.3.2. Elementy systemów samooceny /388
4.3.3. Funkcje systemów samooceny /391
4.3.4. Procesy realizowane w systemach samooceny /395
4.4. Zakres samooceny i stosowane w przedsiębiorstwach mierniki wyników
działalności /397
4.4.1. Perspektywa finansowa /400
4.4.2. Perspektywa klientów /405
4.4.3. Perspektywa pracowników - uczenia się i wzrostu /408
4.4.4. Perspektywa procesów wewnętrznych /412
4.5. Poziom doskonałości biznesowej przedsiębiorstw /417
4.5.1. Wyniki samooceny według modelu EFQM a stosowane systemy zarządzania /417
4.5.2. Samoocena a uzyskiwane wyniki działalności /423
4.5.3. Wyniki samooceny według modelu DBEI - analiza porównawcza polskich i duńskich przedsiębiorstw /426
4.5.4. Poziom doskonałości biznesowej a realizacja funkcji personalnej /436
4.5.5. Poziom doskonałości biznesowej a stosowane zintegrowane systemy informatyczne /443
4.6. Obszary samooceny, w których osiągane wyniki najsilniej skorelowane są z całkowitą efektywnością funkcjonowania przedsiębiorstw /448
Rozdział 5. Podstawy i warunki budowania kompleksowych systemów samooceny polskich przedsiębiorstw /457
5.1. Weryfikacja hipotez badawczych - wyniki badań w przedsiębiorstwach i opinie ekspertów /457
5.2. Ramowy model kompleksowego systemu samooceny przedsiębiorstwa /465
5.2.1. Obszary kompleksowego systemu samooceny /468
5.2.2. Elementy kompleksowego systemu samooceny / 476
5.2.3. Funkcje kompleksowego systemu samooceny /479
5.2.4. Procesy realizowane w kompleksowym systemie samooceny /482
5.3. Etapy procesu i procedura wdrażania kompleksowego systemu samooceny w przedsiębiorstwie /484
5.4. Wewnątrzorganizacyjne warunki sprzyjające budowie kompleksowych systemów samooceny w przedsiębiorstwach /500
5.4.1. Perspektywa przedstawicieli przedsiębiorstw /500
5.4.2. Perspektywa ekspertów /511
5.4.3. Kluczowe czynniki wewnątrzorganizacyjne stymulujące przedsiębiorstwa do budowy kompleksowych systemów samooceny /514
5.5. Zewnętrzne warunki sprzyjające budowie kompleksowych systemów samooceny w przedsiębiorstwach /517
5.5.1. Czynniki otoczenia sektorowego stymulujące przedsiębiorstwa do budowy kompleksowych systemów samooceny /517
5.5.1.1. Perspektywa przedstawicieli przedsiębiorstw /517
5.5.1.2. Perspektywa ekspertów /521
5.5.2. Czynniki otoczenia ogólnego stymulujące przedsiębiorstwa do budowy kompleksowych systemów samooceny /523
5.5.2.1. Perspektywa przedstawicieli przedsiębiorstw /523
5.5.2.2. Perspektywa ekspertów /526
5.5.3. Kluczowe czynniki zewnętrzne stymulujące przedsiębiorstwa do budowy kompleksowych systemów samooceny /529
5.6. Wynikowy model kompleksowego systemu samooceny przedsiębiorstwa /532
Zakończenie /543
Spis tabel /549
Spis rysunków /555
Literatura /561
Summary /579

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum