Anna Beata Kwiatkowska (red.)

Informatyka w edukacji. Materiały z warsztatów VII Konferencji IwE 2010

ISBN:
978-83-231-2677-5
Rok wydania:
2011
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

miękka

Anna Beata Kwiatkowska (red.)

Informatyka w edukacji. Materiały z warsztatów VII Konferencji IwE 2010

Kategoria produktu:

Publikacja nie jest przeznaczona do sprzedaży

Konferencja „Informatyka w Edukacji" jest od lat organizowana na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu i stanowi efekt wspaniałej współpracy Wydziału Matematyki i Informatyki UMK (WMiI), Polskiego Towarzystwa Informatycznego (PTI), Kuratorium Oświaty (KO) w Bydgoszczy oraz firm zaangażowanych w rozwój edukacji informatycznej w naszym kraju. W konferencji biorą udział nauczyciele informatyki i technologii informacyjnej, nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wykorzystujący na swoich lekcjach technologie informacyjno-komunikacyjne oraz nauczyciele akademiccy i wykładowcy. Tematyka konferencji koncentruje się wokół metodyki nauczania informatyki i technologii informacyjnej, metod pracy z uczniem uzdolnionym informatycznie, multimediów, technologii sieciowych i internetowych, technologii informacyjno-komunikacyjnych i e-nauczania w pracy każdego nauczyciela. W roku 2010, w dniach 1-2 lipca, odbyła się kolejna, VII edycja konferencji. Jej program obejmował wykłady plenarne i 28 warsztatów dla nauczycieli powtarzanych w każdym z dwóch dni spotkania. Referatom i zajęciom praktycznym jak zwykle towarzyszyła bogata ekspozycja firm sponsorskich prezentujących nowoczesne technologie.
Prezentowana książka stanowi zbiór publikacji osób prowadzących warsztaty na VII Konferencji „Informatyka w Edukacji". Autorzy mają nadzieję, że poruszone w niej zagadnienia staną się dla nauczycieli inspiracją do nowoczesnej realizacji tematów lekcji, zajęć pozalekcyjnych i wykładów oraz że będzie ona początkiem nowej wiedzy i zainteresowań nauczycieli oraz wykładowców, które przełożą się na nową wiedzę i zainteresowania uczniów oraz studentów.

Wstęp (Anna Beata Kwiatkowska) /7

METODYKA NAUCZANIA INFORMATYKI I TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ
Łukasz Nitschke, Paweł Perekietka, Zainteresowani informatyką = zainteresowani komputerami? /13
Mirosława Firszt, Krzysztof Skowronek, Rekurencja w najprostszych przykładach /25
Piotr Bała, Marek Nowicki, Scratch - środowisko do nauki programowania /33
Grażyna Zawadzka, Programowanie w języku C++ na lekcjach informatyki - algorytmy rekurencyjne /41

PRACA Z UCZNIEM UZDOLNIONYM INFORMATYCZNIE
Piotr Bała, Marcelina Borcz, Rafał Kluszczyński, Java w szkole /51
Piotr Bała, Anna Beata Kwiatkowska, Marek Nowicki, Mariusz Strzelecki, Maciej M. Sysło, Regionalne Koło Informatyczne /61
Renzo Tosato, Stanisław Łęgowski, Hanna Męczyńska, Jacek Zakrzewski, Simulation of a Solar Domestic Water Heater [Ciekawa informatyka, czyli jak zaprojektować domowy podgrzewacz wody zasilany energią słoneczną] /75

MULTIMEDIA
Andrzej Korpal, Przygotowanie nauczycieli do certyfikacji ECDL CAD /85
Danuta Zaremba, Poprawisz cerę, wybielisz zęby i dużo więcej zrobisz w Gimpie /91
Jadwiga Roguska, Gdyby Leonardo da Vinci miał komputer - używałby Inkscape'a /97
Hanna Gulińska, Multimedia w nauczaniu chemii w świetle nowej podstawy programowej /115

TECHNOLOGIE SIECIOWE I INTERNETOWE
Stanisław Grzonka, Praktyka tworzenia szkolnego serwisu WWW /127
Stanisław Grzonka, Praktyka tworzenia stron WWW dostosowanych dla osób niepełnosprawnych /135

TECHNOLOGIE INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNE W PRACY KAŻDEGO NAUCZYCIELA
Barbara Stasiak, Interaktywne lekcje w szkole przyszłości /145
Przemysław Dudasz, Technologia sprzymierzeńcem nauczyciela /155
Małgorzata Bartoszewicz, Interaktywna kontrola wiadomości w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych - tworzenie testów, quizów i ankiet /161
Maciej Pańka, Przeprowadzanie egzaminów i konkursów przedmiotowych w Internecie /167
Mirosław Marchlewski, Formy aktywizowania uczniów z wykorzystaniem map myśli /177
Maciej Koziński, Piotr Malak, Jak uczyć zarządzania zadaniami, informacją i czasem z wykorzystaniem ogólnodostępnych, bezpłatnych narzędzi ICT /187

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Anna Beata Kwiatkowska

    Ukończyła kierunek matemayka numeryczna na Wydziale Mat.-Fiz.-Chem. UMK w Toruniu. Obecnie jest wykładowcą na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK w Zakładzie Metodyki Nauczania Informatyki i w Regionalnym Studium Edukacji Informatycznej (http://www.rsei.umk.pl) oraz nauczycielką informatyki w Liceum Akademickim Zespołu Szkół Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (http://www.gimakad.torun.pl). Pod kierunkiem prof. Macieja M. Sysły przygotowuje pracę doktorską z teorii grafów dotyczącą reprezentacji i umieszczania zbiorów częściowo uporządkowanych. Prowadzi dodatkowo badania m.in. nad metodyką pracy z uczniem wybitnie uzdolnionym, wspomaganiem nauczania pracą na platformie elektronicznej, jest też autorką programów nauczania informatyki na poziomie szkolnym oraz współautorką programów nauczania studentów wszystkich kierunków na UMK w zakresie przedmiotu technologie ICT. Organizuje wiele inicjatyw edukacyjnych, m.in.: cykliczną konferencję „Informatyka w Edukacji" (http://edu.rsei.umk.pl/iwe2011/), edycję polską Międzynarodowego Konkursu Informatycznego „Bóbr" (http://www.bobr.edu.pl/), ogólnopolską, próbną maturę z informatyki, konferencję „Przygotowanie nauczycieli i nauczycieli akademickich do wykorzystania technik informacyjnych w procesie nauczania" (http://sdsinauczyciele.ecdl.pl/), otwarte seminaria informatyczne dla nauczycieli z regionu kujawsko-pomorskiego. Bierze udział w organizacji World Conference on Computers in Education WCCE2013, która odbędzie się w Toruniu.

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum