Robert Karaszewski, Anna Paluszek, Marta Karwacka (red.)

Społeczna odpowiedzialność biznesu. Perspektywy i kierunki rozwoju

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2684-3
Rok wydania:
2011
Liczba stron:
318
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

56,00 zł

miękka

Robert Karaszewski, Anna Paluszek, Marta Karwacka (red.)

Społeczna odpowiedzialność biznesu. Perspektywy i kierunki rozwoju

Kategoria produktu:

„Opracowanie stanowi dobrze przemyślane, wszechstronne i wnikliwe studium. Wyróżnia się kompleksowym ujęciem problematyki, popartym aktualnymi teoriami, wymaganiami legislacyjnymi, bardzo rzetelnym wsparciem prowadzonych wywodów najnowszymi tendencjami zaczerpniętymi z dostępnych źródeł tak polsko-, jak i obcojęzycznych oraz praktycznym omówieniem podjętych zagadnień. [...] Monografia, stanowić będzie wartościową pozycję pogłębiającą wiedzę z zakresu społecznej odpowiedzialności na tle funkcjonowania przedsiębiorstw i współpracy z sektorem publicznym. [...] Opracowanie ma także istotne walory aplikacyjne dzięki zamieszczeniu w nim wielu przykładów praktycznych i może stanowić bardzo cenną pomoc dydaktyczną w procesach kształcenia studentów oraz stanowić źródło tzw. dobrych praktyk dla kadry menedżerskiej”.

Prof. dr hab.Maciej Urbaniak – fragment recenzji

Janina Ochojska/ 7
Robert Karaszewski/ 11

I. Pierwsze refleksje
Katarzyna Jasikowska, Nowy,lepszy świat? Globalizacja po korekcie/ 17
Eugeniusz Niedzielski, Rożne oblicza społecznej odpowiedzialności biznesu/ 43

II. Wdrażanie koncepcji społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach
Waldemar Rogowski, Joanna Korpus, Kinga Deluga, Wybrane przykłady wdrażania strategii społecznej odpowiedzialnościprzedsiębiorstw działających w Polsce/ 55
Aldona Wiktorska-Święcka, Corporate citizen ship jako koncepcja włączenia działań społecznieodpowiedzialnych do strategii przedsiębiorstwa/ 73
Ewa Jastrzębska, System społecznej odpowiedzialności warunkiem skutecznegowdrażania koncepcji CSR/ 95
Piotr Gała, Zarządzanie ryzykiem jako sposób na bardziej odpowiedzialnei świadome prowadzenie działalności gospodarczej/ 121

III. CSR w kontekście trzeciego sektora
Marta Karwacka, Realizowanie społecznej odpowiedzialności biznesu przez partnerstwaprzedsiębiorstw NGO’s/ 133
Mateusz Kucz, Wartość współpracy, wartości we współpracy – perspektywy dla CSRw województwie kujawsko-pomorskim/151
Kamila Mazur, Etyczny fundraising organizacji pozarządowych / 169
Adam Domiński, Istota partnerstwa w społecznej odpowiedzialności biznesu/ 179

IV. Konsumenci a społeczna odpowiedzialność biznesu
Małgorzata Koszewska, Normy i standardy w obszarze CSR jako istotny czynnik determinującyzachowania nabywcze konsumentów/ 193
Grzegorz Zasuwa, Wpływ postrzeganych motywów podejmowania inicjatyw społecznychprzez przedsiębiorstwo na reakcje konsumentów/ 223
Anna Batorczak, Czy edukacja dla zrównoważonego rozwoju może pomoc w kształtowaniupostaw konsumenckich? Refleksje z okazji połowy ogłoszonej przez ONZ Dekady Edukacji dla Zrównoważonego Rozwoju/ 239

V. CSR w wybranych branżach
Tomasz Piotr Murawski, Społecznie odpowiedzialny biznes w bankowości międzynarodowej/ 263
Monika Malinowska-Olszowy, Ochrona własności przemysłowej a etyka biznesu, ze szczególnymuwzględnieniem działalności przedsiębiorstw na rynku odzieżowym/ 281
Dorota Teneta-Skwiercz, CSR w globalnym łańcuchu dostaw na przykładzie firmy Reed Elsevier/ 303

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum