Aleksander Nalaskowski, Beata Przyborowska (red.)

Wokół udanych inicjatyw edukacyjnych

Wysyłamy w ciągu 7 dni
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-2870-0
Rok wydania:
2012
Liczba stron:
232
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

38,00 zł

miękka

Aleksander Nalaskowski, Beata Przyborowska (red.)

Wokół udanych inicjatyw edukacyjnych

Kategoria produktu:

Inspiracją do powstania książki była dyskusja, jaka wywiązała się w sekcji X podczas VII Zjazdu Pedagogicznego w Toruniu, który odbył się pod hasłem „Po życie sięgaj nowe. Teoria i praktyka edukacyjna". Sekcja X została zarezerwowana niemal w całości na prezentację osiągnięć praktyków, głównie tych, którzy posługują się w swej działalności teorią pedagogiczną. W niniejszej publikacji zaprezentowano udane inicjatywy edukacyjne, teksty tych, którym się udało. Mogą one posłużyć jako źródło inspiracji, przykłady odwagi w zmaganiu się w urzeczywistnianiu dobrej edukacji. A sukces edukacji to sukces nas wszystkich. Głęboko wierzymy, że takich ludzi jest wielu, wielu więcej...

Wprowadzenie / 7

Część I: Wokół projektów edukacyjnych
Beata Bochnia: Realna dostępność środków unijnych a teoretyczne założenia programów pomocowych / 19
Jolanta E. Kowalska: Pozytywne doświadczenia z realizacji edukacji olimpijskiej przez studentów pedagogiki Uniwersytetu Łódzkiego w placówkach oświatowych / 43
Piotr Plichta: Polsko-norweski projekt ROBUSD jako przykład oferty pedagogiki akademickiej dla praktyki edukacyjnej / 59
Teresa Giza, Lidia Pasich: Jak rozwijał się projekt „Taki jak Mozart?" / 75
Bogdan Ogrodnik: Pozaszkolna edukacja ekologiczna jako ścieżka rozwojowa dzieci i młodzieży / 89

Część II
Innowacyjne programy i praktyki edukacyjne
Joanna Sosnowska: Jak tworzyć przyjazne przedszkole? Sugestie praktyka / 109
Marek Budajczak: Indywidualne i społeczne pozytywy polskiego zaangażowania w edukację domową / 125
Robert Mazelanik: Nauka czytania dla chłopców. Problem edukacyjnej luki płci i propozycja metody stosowanej w szkole dla chłopców „Żagle" / 139
Piotr Krakowiak: Od bierności do społecznego zaangażowania na przykładzie programu rozwoju wolontariatu hospicyjnego „Lubię pomagać" (z perspektywy organizatora - animatora - moderatora) / 153
Mariusz Budzyński: Wychowanie do samodzielności i odpowiedzialności - 15 lat doświadczeń szkół ALA / 185

Część III
Nowatorzy w edukacji
Katarzyna Smulska: Koncepcja szczęśliwej szkoły Aleksandra Sutherlanda Neilla / 203
Aleksander Nalaskowski: Artysta edukacji - Jacek Beszczyński / 209
Katarzyna Szymala: Partycypacyjny model zarządzania. Rola dyrekcji szkoły: wspieranie nauczyciel / 213
Autorzy / 229

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Aleksander Nalaskowski

    profesor zwyczajny, dziekan Wydziału Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu, członek m.in. Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. W obszarze jego zainteresowań naukowych znajdują się zagadnienia związane z pedagogiką ogólną, pedeutologią, teorią szkoły, antropologią kulturową. Inicjator zrębów „pedagogii źródeł". 

    Zobacz publikacje autora

  • Beata Przyborowska

    Profesor na Wydziale Nauk Pedagogicznych UMK w Toruniu. Pedagog – absolwentka Wydziału Humanistycznego UMK w Toruniu. Aktualnie prorektor ds. kształcenia UMK w Toruniu.  W obszarze jej zainteresowań naukowych znajdują się: innowatyka pedagogiczna, pedagogika ogólna, teoria szkoły,  teoria organizacji  i zarządzania oświatą. Autorka ponad 100 publikacji naukowych. Najważniejsze jej prace naukowe to:  Szkoły niepubliczne w Polsce oczekiwania i rzeczywistość, (Toruń 1997); Struktury innowacyjne w kształceniu. Teoria – praktyka rozwój, (Toruń 2003); Kultura organizacyjna oświaty w zmiennym otoczeniu (Olsztyn 2007); Pedagogika innowacyjności, między teorią a praktyką (2013). Jej pasją jest aktywność fizyczna: joga, biegi, rower  i narty. 

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum