Janusz Małłek

Opera Selecta, t. IV: Reformacja i protestantyzm w Polsce i Prusach (XVI-XX w.)

Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-2988-2
Rok wydania:
2013
Liczba stron:
498
Typ okładki:
twarda z obwolutą
Seria:
Opera Selecta. Janusz Małłek
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

70,00 zł

twarda z obwolutą

Janusz Małłek

Opera Selecta, t. IV: Reformacja i protestantyzm w Polsce i Prusach (XVI-XX w.)

Kategoria produktu:

W roku 2011 z inicjatywy i staraniem Wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu ukazał się drukiem t. I Opera selecta zawierający wybór prac Profesora poprzednio publikowanych i kilku nowych w języku niemieckim, noszących tytuł Polen und Preussen von. 15 bis 18. Jahrhundert. Bestandaufnahme und Perspektiven. Tom II Opera selecta znajdujący się w druku obejmie z kolei prace już opublikowane, głównie w Wielkiej Brytanii i znów kilka nowych teksów w języku angielskim i będzie nosił tytuł Poland and Prussia in the Balic Area from the Sixteenth to the Eighteenth Century. Tom III znajdujący się w przygotowaniu zawiera prace publikowane w języku polskim, norweskim i szwedzkim dotyczące dziejów Norwegii, Szwecji, Danii oraz stosunków polsko – skandynawskich. Publikowany obecnie tom IV Opera selecta ma tytuł: Reformacja i protestantyzm w Polsce i Prusach i zawiera 35 artykułów już publikowanych. Zestawione w jednym tomie tworzą niewątpliwie nową jakość.

Słowo wstępne (Janusz Małłek) / 7
Słowo wstępne (Andrzej Radzimiński) / 10
Słowo wstępne (Jacek Gzella) / 13

Część 1
RECEPCJA IDEI REFORMACYJNYCH W POLSCE
Marcin Luter a Polska / 17
Recepcja reformacji wittenberskiej : powstanie stronnictwa protestanckiego i zmiany systemu politycznego w Polsce w latach 1550-1570 / 23
Reformacja zurychska a Polska / 33
Wpływ kryzysu politycznego w Rzeszy tzw. Interim z roku 1548 na Polskę / 42
Jan Łaski Młodszy (1499–1560) – protestancki reformator religijny w świetle nowszych badań / 51
Jan Łaski w historiografii polskiej / 64
Wewnętrzne przyczyny regresu reformacji w Polsce / 76
Reformacja w Polsce w świetle relacji pruskiej i meklemburskiej z sejmu piotrkowskiego 1555 r.  / 86

Część 2
REFORMACJA W PRUSACH POLSKICH
Problematyka dziejowa pruskiej reformacji / 105
Rozwój reformacji na Pomorzu / 120
Filip Melanchthon i Prusy polskie (w 500. rocznicę urodzin) / 133
Początki reformacji w Elblągu / 145
Tęsknota za jednością, Colloquium Charitativum w Toruniu w 1645 r. / 157
Ewangelicy pomorscy / 171
Rola świeckich w Kościele Ewangelickim na Pomorzu w XVI-XX w. / 183
Szkice z dziejów Kościoła Luterańskiego w Toruniu w okresie nowożytnym / 199
Henryk Stroband (1548–1609) . Reformator i współtwórca Gimnazjum Akademickiego w Toruniu / 211
Historyczne uwarunkowania sprowadzenia Zakonu Jezuitów do Torunia w 1596 r. / 218

Część 3
REFORMACJA W PRUSACH KSIĄŻĘCYCH
Początki protestantyzmu w Prusach Książęcych (Sekularyzacja państwa Zakonu Krzyżackiego w Prusach a problem ponownej ewangelizacji) / 229
Reformacja w Prusach Książęcych / 241
Marcin Luter a reformacja w Prusach Książęcych i Prusach Królewskich / 250
Prusy książęce a reformacja w Polsce / 259
Większości i mniejszości religijne w Prusach Książęcych w czasach nowożytnych / 273
Ekspansja kultury polskiej na Prusy Książęce w XVI w. / 295
Mikołaj Rej a Albrecht książę pruski / 307
Ewangelicy na mazurach w XVI–XX w.  / 324
Zarys dziejów kościołów chrześcijańskich na Działdowszczyźnie / 335
Zarys dziejów Kościoła Ewangelickiego w Lidzbarku Welskim i okolicach / 342
Ludność staropruska a reformacja / 348

Część 4
PROTESTANTYZM W POLSCE I PRUSACH W XV - XX W.
Protestanci i ich miejsce w dziejach Polski / 367
Reformacja w Polsce i w Prusach w XVI w. (Podobieństwa i różnice)  / 381
Rzeczypospolita tolerancji / 392
Kalwini polscy i litewscy w Królewcu na początku XVIII w. / 405
Życie codzienne królewieckiej Albertyny w początkach XIX w. w świetle pamiętnika studenta z Pomorza Zachodniego Karola Bogumiła Rehsenera / 424
Regionalne i narodowe tożsamości oraz etniczne i konfesyjne mniejszości w Prusach w XIX I XX w. / 430
Kościół Ewangelicko-Augsburski na Mazurach w pierwszych latach po II wojnie światowej / 440
Etapy i doświadczenia Polsko-Niemieckiej Komisji Historii Kościoła Ewangelickiego w latach 1988–2003 / 455
Nota redakcyjna / 464
Indeks osobowy / 469
Indeks geograficzny / 485

  • prof. Tadeusz Stegner

    Profesor Janusz Małłek to człowiek instytucja, jeden z bardziej rozpoznawalnych polskich historyków o uznanym dorobku naukowym w kraju i zagranicą. [...] Na książkę składa się 35 tekstów publikowanych w czasopismach naukowych, pracach zbiorowych od lat 80. ubiegłego wieku po dzień niemal dzisiejszy. [...] Już w pierwszym artykule części pierwszej pt. "Marcin Luter a Polska" prof. Małłek zwraca uwagę na to, że wpływ Lutra na reformację w Polsce w dotychczasowej literaturze przedmiotu był marginalizowany. Zachował się tylko jeden zdawkowy list reformatora do polskiego adresata, niewiele jest wzmianek w pracach i w wypowiedziach Lutra o Polsce. Janusz Małłek podkreśla jednak, że Wittenberga w czasach reformacji była częst odwiedzana przez Polaków, niektórzy z nich, np. Jan Dantyszek, rozmawiali z Lutrem, polscy studenci spotykali się z nim na wykładach.
    Fragment recenzji: "Jednota. Pismo religijno-społeczne poświęcone polskiemu ewangelicyzmowi i ekumenii", nr 1/2016.
Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum