Łukasz Dominiak, Bartłomiej Michalak (red.)

Ponowoczesność w poszukiwaniu nowej wizji polityki. Postmodernity in Searching of a New Vision of Politics

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISBN:
978-83-231-2823-6
Rok wydania:
2013
Liczba stron:
218
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

38,00 zł

miękka

Łukasz Dominiak, Bartłomiej Michalak (red.)

Ponowoczesność w poszukiwaniu nowej wizji polityki. Postmodernity in Searching of a New Vision of Politics

Problematyka epoki ponowoczesnej i związanych z nią trendów czy przejawów nie jest łatwym, a przez to także często eksplorowanym terenem badawczych peregrynacji, zwłaszcza dla przedstawicieli nauk o polityce. Usłana jest bowiem wieloma intelektualnymi pułapkami wynikającymi ze specyfiki postmodernistycznie przewrotnego, a przy tym przelotnego wglądu w płynną, sfragmentaryzowaną i nie do końca określoną wizję rzeczywistości. […] W tym kontekście wysoce wypada ocenić odwagę i aspiracje inicjatorów tego projektu, którzy śmiało wkraczają w obszar rozważań jeszcze do końc a nie zgłębiony […], przynajmniej na gruncie nauk o polityce. Jest to jednocześnie wyzwanie badawcze bardzo atrakcyjne i poznawczo inspirujące, podejmowane z reguły przez wyspecjalizowanych w tej tematyce ekspertów, co pozwala obiecująco rokować przyszłość opracowania na rynku wydawniczym. […] Recenzowana książka obejmuje koherentne teksty analizujące i rozwijające  normatywnie zaangażowane koncepcje polityki. Konfrontuje ze sobą istotne i aktualne refleksje, obejmujące koncepcję klasyczną, ujmującą politykę jako realizację dobra wspólnego, koncepcję antagonistyczną i agonistyczną, koncepcję konsensualno-liberalną oraz postmodernistyczną koncepcję teatralizacji polityki. W tym kontekście publikacja może być potraktowana jako interesujący głos inspirujący szeroką politologiczną dyskusję na temat stanu, istoty i kondycji współczesnego życia publicznego. Jako istotny walor  publikacji należy uznać także jej dwujęzyczność.

Fragment recenzji prof. dr. hab. Jarosława Noconia

Łukasz Dominiak, Bartłomiej Michalak
Polityka na nowo odkrywana? / 7
 
Polityka jako realizacja dobra wspólnego
Łukasz Dominiak
The Quest for the Common Good: Classical Concept of Politics / 29
Danuta Karnowska
Restytucja wspólnotowego wymiaru polityki w republikańsko-komunitarystycznej krytyce kultury i teorii liberalnej / 49
 
Polityka jako konflikt
Marcin Lisiecki
Od konfliktu do hegemonii - polityka w krytycznej teorii społeczeństwa ponowoczesnego / 69
Arkadiusz Lewandowski
Wokół pojęcia wroga – między antagonistyczną a agonistyczną wizją polityki / 89
Bartłomiej Michalak
Przeciw partykularyzmom w imię jedności ludu – konstruowanie politycznej wspólnoty w populizmie / 105
 
Polityka jako konsens
Janusz Grygieńć
Liberalna wizja polityki: od konsensu do kompromisu / 127
Łukasz Dominiak
Politics as a Consensus: The Idea of Public Reason in the Contemporary Political Philosophy / 145
 
Polityka jako teatr
Bartłomiej Michalak
Polityka bez polityki – erozja polityczności w erze mediatyzacji / 165
Bartosz Wypych
Polityka jako spektakl rekwizytów w świetle sporu o postmodernistyczną podmiotowość polityczną / 185
 
Bibliografia / 205
O autorach / 217

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum