Ryszard Wiśniewski (red.)

Ruch Filozoficzny. Kwartalnik. Tom LXIX (2/2012)

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISSN:
0035-9599
Rok wydania:
2012
Liczba stron:
200
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Seria:
Ruch Filozoficzny
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

20,00 zł

miękka

Ryszard Wiśniewski (red.)

Ruch Filozoficzny. Kwartalnik. Tom LXIX (2/2012)

Artykuły
Adam Cebula
Adama Smitha koncepcja sympatii a preskryptywizm Richarda Marvyna Hare’a / 215
Bartosz Żukowski
Problem intersubiektywności przedmiotu poznania w immaterializmie George’a Berkeleya / 227
Dariusz Kucharski
Problem poznania umysłu w fi lozofi i George’a Berkeleya / 243
Anita Mira Sobczyk
Niektóre spośród fi lozofi cznych implikacji problemu gilotyny Hume’a / 257
Adrian KuŹniar
Teoria metaetyczna Davida Hume’a: w stronę interpretacji ekspresywistycznej / 267
Tomasz Han
Krytyka sceptycyzmu w fi lozofi i zdrowego rozsądku Thomasa Reida / 279
WacŁaw Janikowski
O związkach utylitaryzmu z konserwatyzmem / 297
Tomasz Knapik
Czas wolny w życiu człowieka – w nawiązaniu do poglądów Hansa Jonasa / 315

Wspomnienia i teksty dedykowane
Mirosław Tyl
Transcendentalizm i historia filozofii / 329
Barbara Kotowa
Profesor Krystyna Zamiara (16 IV 1940 – 13 I 2012) / 343
Leszek Kopciuch
Profesor Andrzej Nowicki (1919–2011) / 347
Krzysztof Brzechczyn
Andrzej Falkiewicz – wspomnienie w drugą rocznicę śmierci / 353

Recenzje i sprawozdania
Marek N. Jakubowski
Marek Rosiak, Dialektyka Hegla. Krytyczny komentarz do głównych tekstów metafi zycznych, wyd. 1, UNIVERSITAS, Kraków 2011, ss. 245 / 357
Andrzej Nawrocki
Joanna Górnicka-Kalinowska, Tożsamość, wola, działania moralne, Wydawnictwo Naukowe „Semper”, Warszawa 2012, ss. 200 / 363
Mateusz Burzyk
Urszula Zbrzeźniak, Michel Foucault. Ku historycznej ontologii nas samych, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa 2010, ss. 207 / 365
Romuald Piekarski
Włodzimierz Julian Korab-Karpowicz, Historia filozofii politycznej. Od Tukidydesa do Locke’a. Tradycja klasyczna i jej krytycy, t. 64, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2010, ss. 385 / 369
WiesŁaw Chudoba
„Spotkania z filozofią” w Radomiu / 381
Ewa Witkowska
Sprawozdanie z konferencji naukowej Współczesne koncepcje etycznego działania / 385

Wiadomości bieżące (T. SIWIEC)
Wiadomości wydawnicze / 393
Publikacje książkowe / 393
Czasopisma polskie / 398
Czasopisma zagraniczne / 402

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum