• Strona główna
 • Chemia
 • Skrypt do ćwiczeń z toksykologii i ekotoksykologii dla studentów Ochrony Środowiska

Eugenia Tęgowska, Adrianna Wosińska (red.)

Skrypt do ćwiczeń z toksykologii i ekotoksykologii dla studentów Ochrony Środowiska

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3001-7
Rok wydania:
2013
Liczba stron:
104
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

20,00 zł

miękka

Eugenia Tęgowska, Adrianna Wosińska (red.)

Skrypt do ćwiczeń z toksykologii i ekotoksykologii dla studentów Ochrony Środowiska

Kategoria produktu:

Celem skryptu jest ułatwienie przygotowania się studentów do ćwiczeń z toksykologii i ekotoksykologii. Każdy z przedstawionych tematów składa się z dwóch części. W pierwszej przedstawiono teoretyczne wiadomości związane z przedmiotem ćwiczeń, w drugiej instrukcje wykonywania doświadczeń. Aby umożliwić studentom dokładniejsze zapoznanie się z omawianymi zagadnieniami, podano literaturę przedmiotową. W treści skryptu pozostawiono miejsce na indywidualne uwagi i odpowiedzi studentów. Niniejsze opracowanie na pewno pozwoli studentom na usystematyzowanie wiedzy z dziedziny toksykologii i ekotoksykologii.

Autorzy

Temat 1
Wprowadzenie do analizy toksykologicznej (Barbara Grajpel) / 7
1.1. Wstęp do analizy toksykologicznej / 7
1.2. Materiał do badań toksykologicznych / 7
1.3. Podział materiału przeznaczonego do badań / 8
1.4. Wyodrębnianie trucizn z badanego materiału / 9
1.5. Identyfikacja i oznaczanie trucizn / 10

Temat 2
Badania wstępne w analizie toksykologicznej (Barbara Grajpel) / 13
2.1. Próby wstępne / 13
2.2. Izolacja trucizn metodą destylacji z parą wodną / 19
2.3. Identyfikacja wybranych trucizn lotnych wyizolowanych z badanego materiału metodą destylacji z parą wodną / 23

Temat 3
Wykrywanie wybranych szkodliwych związków w glebie i żywności (Beata Gutkowska) / 33
3.1. Wykrywanie metali ciężkich w glebie i w produktach spożywczych / 33

Temat 4
Peroksydacja lipidów błonowych pod wpływem różnych substancji (Justyna Maliszewska) / 45
4.1. Wpływ herbicydów na stopień peroksydacji kwasów tłuszczowych / 45
4.2. Wpływ alkoholu etylowego na peroksydację lipidów błonowych / 53

Temat 5
Pestycydy a podstawowe parametry życiowe owadów / 59
5.1. Wpływ insektycydów i herbicydów na tempo metabolizmu owadów (Justyna Maliszewska) / 59
5.2. Wpływ temperatury na aktywność owadobójczą insektycydów. Wpływ insektycydów na wybór temperatury otoczenia przez owady (Barbara Grajpel) / 65

Temat 6
Biotesty / 71
6.1. Wpływ ksenobiotyków na serce owada (Beata Gutkowska) / 71
6.2. Wpływ pestycydów na potencjał spoczynkowy błony komórkowej mięśniowej owada (Barbara Grajpel) / 78
6.3. Wpływ insektycydów na zmiany poziomu wolnego cukru w hemolimfie owadów (Beata Gutkowska) / 84

Temat 7
Wpływ wybranych czynników środowiska na behawior organizmów żywych (Maria Jolanta Katkowska) / 93
7.1. Feromony alternatywą dla pestycydów / 93

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
 • Eugenia Tęgowska

  Jest uznanym specjalistą z zakresu chronotoksykologii, toksykologii ogólnej i środowiskowej. Od roku 1971 pracowała w zakładzie Fizjologii Zwierząt, a w roku 2005 utworzyła i od tego czasu nieprzerwanie pracuje jako kierownik Zakładu Toksykologii.

  Przebieg Kariery akademickiej: 1976 doktor nauk biologicznych, 1992 doktor habilitowany nauk biologicznych, 2006 profesor nauk biologicznych.

  Dorobek - prof. dr hab. Eugenia Tęgowska jest autorką lub współautorką ponad 100 publikacji w tym większość opublikowana została w czasopismach o światowym zasięgu. Do habilitacji prace te związane były z problemami termoregulacji i snu ssaków, a w okresie późniejszym z toksykologią. Dorobek z ostatnich 5 lat oprócz ponad 30 doniesień obejmuje:

  Prace przeglądowe

   1. Tęgowska E., Wosińska A. 2011. The role of biological sciences in understanding the genesis and a new therapeutic approach to Alzheimer's disease. Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 65, 73-92.

    2. Tęgowska E., Wosińska A. 2011. Environmental genesis of Alzheimer's disease: A proposed role of air pollution and insecticides in AD pathogenesis. Pestycydy/Pesticides 1-4, 51-57.

   

       Oryginalne prace badawcze:

   1.. Maliszewska J., Tęgowska E. 2012. Capsaicin as an organophosphate synergist against Colorado potato beetle (Leptinotarsa decemlineata Say). Journal of Plant Protection Research 52 (1), 28-34.

   2. Olszewska J., Tęgowska E. 2011. Opposite effect of capsaicin and capsazepine on behavioral thermoregulation in insects. Journal of Comparative Physiology A 197, 1021-1026.

   3. Grajpel B., Katkowska M.J., Adamkiewicz B., Olszewska J., Tęgowska E. 2010. Udział jonów potasowych w spoczynkowej elektrogenezie w mięśniach mącznika młynarka (Tenebrio molitor L.) i ewentualne tego konsekwencje. Techniki elektrofizjologiczne w badaniach zjawisk bioelektrycznych: od kanałów jonowych po sieci neuronalne. Praca zbiorowa pod redakcją Marii Stankiewicz, Wyd. UMK, Toruń, 152-162.

   4. Adamkiewicz B., Konopińska D., Kuczer M., Grajpel B., Katkowska M.J., Olszewska J., Tęgowska E. 2010. Wpływ syntetycznej proktoliny na czynność spontaniczną neuronów DUM ostatniego zwoju odwłokowego Periplaneta americana. Techniki elektrofizjologiczne w badaniach zjawisk bioelektrycznych: od kanałów jonowych po sieci neuronalne. Praca zbiorowa pod redakcją Marii Stankiewicz, Wyd. UMK, Toruń, 163-172.

   5. Olszewska J., Adamkiewicz B., Tęgowska E. 2010. Wpływ kapsaicyny i insektycydów z grupy indenooksadiazyn na zjawiska bioelektryczne w błonach mięśniowych owadów. Techniki elektrofizjologiczne w badaniach zjawisk bioelektrycznych: od kanałów jonowych po sieci neuronalne. Praca zbiorowa pod redakcją Marii Stankiewicz, Wyd. UMK, Toruń, 173-180.

   6. Katkowska M.J., Adamkiewicz B., Tęgowska E. 2010. Mechanizmy genezy potencjału spoczynkowego w mięśniach pośrednich lotu stonki ziemniaczanej Leptinotarsa decemlineata. Testowanie udziału jonów chlorkowych. Techniki elektrofizjologiczne w badaniach zjawisk bioelektrycznych: od kanałów jonowych po sieci neuronalne. Praca zbiorowa pod redakcją Marii Stankiewicz, Wyd. UMK, Toruń, 181-196.

   7. Buszewski B., Welerowicz T., Tęgowska E., Krzemiński T.F. 2009. Determination of selected beta-receptor antagonists in biological sampes by solid-phase extraction with cholesterolic phase and LC/MS, Analytical and Bioanalytical Chemistry 393, 263-272.

   8. Adamkiewicz B., Grajpel B, Tegowska E., Wpływ kapsaicyny na czynność spontaniczną neuronów DUM oraz preferencje termiczne Periplaneta americana L., "Monografia Błony Biologiczne", pod red. Janina Gabrielska, Pawel Misiak, Drukarnia Oficyny Wydawniczej Politechniki Wroclawskiej, Wrocław 2008, 125-128 Pod redakcja prof. dr hab. Eugenii Pęgowskiej w tym roku został wydany Skrypt do Ćwiczeń z Toksykologii i Ekotoksykologii.  Wyd. naukowe UMK,  2013

  Prof. dr hab. Eugenia Tęgowska występowała na licznych sympozjach w kraju i zagranicą.. Jest promotorem prac doktorskich, magisterskich i licencjackich w zakresie fizjologii i toksykologii, a także recenzentem licznych prac naukowych. Uczestniczyła w stażach krajowych i zagranicznych. Jest doświadczonym nauczycielem akademickim prowadzącym wykłady tak kierunkowe np. z „Toksykologii” dla studentów Ochrony Środowiska  i Biologii Medycznej „ Kliniczne i biologiczne uwarunkowania toksyczności” jak i ogólnouniwersyteckie „ Toksyczność dnia codziennego”. Jest recenzentem i  członkiem rad naukowych licznych wydawnictw naukowych.

 • Adrianna Wosińska

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum