• Strona główna
  • Archaeologia Historica Polona, t. 20 (2012): Regiony, rzemiosła, kategorie - archeologia późnego średniowiecza i czasów nowożytnych w uwarunkowaniach nowego ustroju

Jadwiga Chudziakowa (red.)

Archaeologia Historica Polona, t. 20 (2012): Regiony, rzemiosła, kategorie - archeologia późnego średniowiecza i czasów nowożytnych w uwarunkowaniach nowego ustroju

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
ISSN:
1425-3534
Rok wydania:
2012
Liczba stron:
264
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Seria:
Archaeologia Historica Polona
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

56,00 zł

miękka

Jadwiga Chudziakowa (red.)

Archaeologia Historica Polona, t. 20 (2012): Regiony, rzemiosła, kategorie - archeologia późnego średniowiecza i czasów nowożytnych w uwarunkowaniach nowego ustroju

Maria Magdalena Blomberg: Badania archeologiczne Polaków na terenach Wielkiego Księstwa Litewskiego
(XIX – początek XX wieku) / 7
Jacek Wysocki: Badania stanowisk archeologicznych z późnego średniowiecza i nowożytności w regionie warmińsko-mazurskim w latach 1989–2009 / 43
Marian Rębkowski: Ciągle młoda? Archeologia późnego średniowiecza na Pomorzu Zachodnim po 1989 roku / 69
Marcin Majewski: Ocena stanu badań archeologicznych nad okresem nowożytnym na Pomorzu Zachodnim / 95
Dariusz Poliński: Stan badań archeologicznych nad późnym średniowieczem i nowożytnością w ziemi chełmińskiej / 105
Piotr Wawrzyniak: Najnowsze badania miast w województwie lubuskim. Wybrane przykłady / 131
Andrej A. Metel’skij: Fortyfikacje zamku w Nieświeżu z końca XVI – początku XVIII wieku / 161
Andrzej Kowalczyk: Późnośredniowieczna i nowożytna ceramika kamionkowa z Poznania / 191
Tatiana Buben’ko: Szklane naczynia z XVI–XVIII wieku z Witebska / 219
Jerzy Piekalski, Krzysztof  Wachowski: Dzieciństwo i wiek dojrzewania, edukacja i rekreacja w średniowiecznym i wczesnonowożytnym Wrocławiu / 245\

Sumaries
Maria Magdalena Blomberg: Archaeological studies carried out by Poles in the Grand Duchy of Lithuania regions (19 th century – the beginnings of 20 th century) / 39
Jacek Wysocki: Exploration works of archaeological sites of the late Middle Ages and the Modern Times in Warmińsko-Mazurski region in the period of 1989–2009 / 55
Marian Rębkowski: Still young? Archaeology of the late Middle Ages in Western Pomerania after 1989 / 94
Marcin Majewski: Estimation of present state of archaeological research concerning modern period in Western Pomerania / 104
Dariusz Poliński: The state of archaeological studies on the late Middle Ages and the Modern Times in Chełmno Land / 130
Piotr Wawrzyniak: The latest explorations of towns in Lubuskie voivodeship. Selected examples / 159
Andrej A. Metel’skij: Fortifications of the castle in Niasviž (Nieśwież) from the end of 16th century and the beginning of 18th century / 179
Andrzej Kowalczyk: Late mediaeval and modern stoneware vessels from Poznań / 220
Tatiana Buben’ko: Glass vessels from Vitebsk of 16th–18th century / 232
Jerzy Piekalski, Krzysztof  Wachowski: Childhood and adolescence, education and recreation in mediaeval and early modern Wrocław / 263

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum