Barbara Brodzińska

Marketing międzywyborczy w teorii i praktyce. Przypadek Platformy Obywatelskiej

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-2898-4
Rok wydania:
2013
Liczba stron:
312
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

48,00 zł

miękka

Barbara Brodzińska

Marketing międzywyborczy w teorii i praktyce. Przypadek Platformy Obywatelskiej

„Książka recenzowana stanowi ważny i interesujący dla nauk o polityce temat badawczy. Przedmiotem rozważań Autorka uczyniła problematykę poświęconą marketingowi politycznemu, a szczegółowiej ujmując – marketingowym działaniom w okresach między kolejnymi elekcjami […] Należy stwierdzić, że w recenzowanym opracowaniu Autorka potrafiła, co jest trudne i wymaga już dojrzałości intelektualnej, ukazać złożone uwarunkowania politycznego manipulowania marketingowego, sformułować frapujące pytania badawcze, a co ważniejsze – przedstawić własny punkt widzenia złożonego obrazu wykreowanej wizerunkowo rzeczywistości […] Przedłożona do recenzji przedmiotowa publikacja powinna ujrzeć »światło dzienne«, i to jak najszybciej, a szczególnie z racji, że tego typu tematyka należy jeszcze wciąż na polskim rynku wydawniczym do rzadkości. Ten niedosyt powoduje bezsprzecznie, że książka ta znajdzie wielu Czytelników, i w moim przekonaniu jest ona wysoce oczekiwaną pozycją. Ma walor nie tylko stricte teoriopoznawczy, ale też została »umocowana« w ramach polskiej »inżynierii społecznej« (tzw. case study)”.

Z recenzji dr. hab. Roberta Wiszniowskiego

Wstęp / 7

Rozdział I
Komunikowanie polityczne – istota procesu / 15
1.1. Uwagi wstępne / 15
1.2. Komunikowanie polityczne – pojęcie / 19
1.3. Marketing polityczny jako forma komunikowania politycznego / 27
1.4. Ewolucja komunikowania politycznego / 33
1.5. Media w komunikowaniu politycznym / 48
1.6. Uwagi końcowe / 62

Rozdział II
Profesjonalizacja komunikowania politycznego / 63
2.1. Uwagi wstępne / 63
2.2. Profesjonalizacja – problemy definicyjne / 64
2.3. Amerykanizacja a profesjonalizacja / 78
2.4. Konsulting polityczny a profesjonalizacja / 85
2.5. Konsekwencje profesjonalizacji komunikowania politycznego / 104
2.6. Uwagi końcowe / 126

Rozdział III
Marketing międzywyborczy – analizy teoretyczne / 129
3.1. Uwagi wstępne / 129
3.2. Marketing międzywyborczy – pojęcie i główne założenia / 132
3.3. Marketing międzywyborczy a public relations i spin doctoring / 153
3.4. Internet w marketingu międzywyborczym / 164
3.5. Uwagi końcowe / 180

Rozdział IV
Profesjonalizacja komunikowania politycznego i marketing międzywyborczy w działaniach
Platformy Obywatelskiej / 183
4.1. Uwagi wstępne / 183
4.2. Platforma Obywatelska na polskiej scenie politycznej – bilans dziesięciu lat funkcjonowania / 185
4.3. Platforma Obywatelska w procesie profesjonalizacji komunikowania politycznego / 202
4.4. Uwagi końcowe / 254

Zakończenie. Marketing międzywyborczy. Rzeczywistość czy fikcja? / 263
Spis tabel, schematów, rycin, wykresów / 273
Aneks / 277
Kalendarium Platformy Obywatelskiej 2001–2010 / 279
Bibliografia / 283
Indeks nazwisk / 309

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum