Ditta Baczała, Jacek J. Błeszyński (red.)

Muzyka w logopedii. Terapia, wspomaganie, wsparcie - trzy drogi, jeden cel

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3199-1
Rok wydania:
2013
Liczba stron:
196
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

32,00 zł

miękka

Ditta Baczała, Jacek J. Błeszyński (red.)

Muzyka w logopedii. Terapia, wspomaganie, wsparcie - trzy drogi, jeden cel

Kategoria produktu:

Muzyka w logopedii. Terapia, wspomaganie, wsparcie - trzy drogi, jeden cel ma zarówno dużą wartość teoretyczną, jak i praktyczną. Na pewno zaś pragmatyczną, pokazuje, jak istotne dla danego obszaru naukowego jest interdyscyplinarne podejście specjalistów różnych dziedzin. […] Książka stanowi kolejny wkład wzbogacenia literatury z zakresu pedagogiki specjalnej, zwłaszcza logopedii. daje wiele praktycznych rad. […] Zresztą grono osób, do których jest kierowana ta pozycja, jest bardzo szerokie. Są to logopedzi, nauczyciele nauczania początkowego, terapeuci, pedagodzy specjalni, studenci kierunków pedagogicznych . A co chyba najistotniejsze – wszyscy mający wpływ na edukację w Polsce.  

Z recenzji dr hab. Jolanty Zielińskiej, prof. UP

Wprowadzenie / 9

ROZDZIAŁ I
HANNA ŻURAW
Rewalidacyjne funkcje dóbr kultury / 13
Wstęp / 13
Człowiek, jego ciało i dysfunkcje w refleksji antropologicznej / 15
Krytyka rehabilitacji / 18
Rehabilitacja w paradygmacie normalizacyjnym / 20
Rewalidacyjne funkcje dóbr kultury / 23
Alternatywne style życia / 29

ROZDZIAŁ II
PAWEŁ CYLULKO
Zastosowanie muzykoterapii we wspomaganiu komunikacji / 35
Wprowadzenie / 35
Podstawowe założenia muzykoterapii / 37
Wypowiadanie się w języku muzyki / 38
Komunikaty werbalne i muzyczne w relacji muzykoterapeutycznej / 41
Diagnostyczne walory komunikatów werbalnych i muzycznych / 44
Zakończenie / 47

ROZDZIAŁ III
KLAUDIA KUKIEŁCZYŃSKA-KRAWCZYK
Odzwierciedlenie ekspresywnego i semantycznego związku muzyki ze słowem w technikach muzykoterapii / 49
Wprowadzenie / 49
Związek muzyki ze słowem / 50

ROZDZIAŁ IV
EWA SZATAN
Rozważania o kompetencjach muzycznych nauczycieli-terapeutów w terapii muzyką / 61
Wprowadzenie: o muzyce i logo rytmice / 61
Logopeda – logorytmik i jego kompetencje / 63
Zdobywanie kompetencji rozpoczyna się już w przedszkolu i szkole / 63
Kompetencje muzyczne niezbędne w terapii muzyką w ocenie studentów / 66

ROZDZIAŁ V
MAŁGORZATA SUŚWIŁŁO
Rola śpiewu w rozwoju mowy dziecka i w terapii zaburzeń / 75
Wstęp / 75
Kompetencje dziecka w zakresie śpiewania / 77
Muzyka i rozwój ogólny w badaniach nad mózgiem/ 78
Śpiew w leczeniu zaburzeń mowy i głosu / 80
Czynniki przyczyniające się do zaburzeń mowy i głosu / 81
Ocena zniekształceń mowy i głosu / 83
Możliwości leczenia zaburzeń mowy i głosu w warunkach wczesnej edukacji / 83
Śpiew i jego oddziaływanie psychologiczne / 84
Opis badań / 85
Wyniki z przeprowadzonych badań / 88
Dyskusja i podsumowanie / 96

ROZDZIAŁ VI
MONIKA KAMPER-KUBAŃSKA
Muzyka jako początek i koniec wszelkiej mowy – fonogesty w komunikacji i języku muzycznym / 99
Wprowadzenie / 99
O metodzie Tomatisa słów parę / 101

Język muzyki jako język uniwersalny – przegląd wybranych systemów wychowania muzycznego / 103
Fonogesty i fonogestyka jako element wspierający komunikację / 106

ROZDZIAŁ VII
AMELIA GOLEMA
Interdyscyplinarne podejście w terapii logopedycznej osób z niepełnosprawnością intelektualną
w Warsztacie Terapii Zajęciowej/ 119
Wstęp/ 119
Wpływ muzyki na procesy poznawcze osób z niepełnosprawnością intelektualną / 120
Zakończenie / 126

ROZDZIAŁ VIII
ANNA WALENCIK-TOPIŁKO
Śpiew w logopedii i logorytmice – możliwości zastosowania, wskazówki metodyczne / 129
Wprowadzenie / 129
Możliwości zastosowania śpiewu w logopedii i logo rytmice / 131
Stymulacja mowy poprzez śpiew – program autorski A. Walencik-Topiłko / 135
Ćwiczenia logopedyczne i logorytmiczne z piosenką / 136

ROZDZIAŁ IX
ANDREA JAWORSKA
Stymulacja słuchu muzyką metodą Tomatisa / 141
Uwagi wstępne / 141
Podstawy terapii Tomatisa / 142
Zakończenie / 150

ROZDZIAŁ X
IWONA POLAK
O rehabilitacji głosu – z doświadczeń pedagoga-wokalisty / 153
Wstęp / 153
Rehabilitacja głosu / 155
Zamiast zakończenia / 158

ROZDZIAŁ XI
EWA KOWALEWSKA, ANNA WALENCIK-TOPIŁKO
Zaburzenia głosu u osób z wadą słuchu – diagnoza i terapia / 165
Wprowadzenie / 165
Zaburzenia głosu a wada słuchu / 166
Ćwiczenia emisji głosu / 169

ROZDZIAŁ XII
KARINA SZAFRAŃSKA
Różne formy oddziaływań muzycznych w terapii dzieci z zespołem Aspergera / 177
Muzykoterapia / 177
Zespół Aspergera i zaburzenia współwystępujące / 180
Zaburzenia integracji sensorycznej w zespole Aspergera / 183
Muzykoterapia w terapii dzieci ZA / 185

Podsumowanie / 190
Informacje o autorach / 193

  • Ewa Kumik

    "We współczesnym świecie nie może zabraknąć  twórczego dyskursu na temat muzyki w logopedii. Obie te dziedziny wspólnie tworzą drogę terapii, wspomagania i wsparcia. Na 192 stronach w dwunastu rozdziałach zawarte są ciekawe rozważania teoretyczne i empiryczne. […] Niniejsza publikacja zatytułowana Muzyka w logopedii jest obrazem ciekawych przemyśleń niepokojów, postulatów środowiska naukowców, specjalistów: logopedów, muzykologów, logorytmików, oligofrenopedagogów, neurologopedów, muzykoterapeutów, psychologów, przedstawicieli sztuki muzycznej w zakresie wokalistyki, ekspertów w dziedzinie emisji głosu. Książka rzetelnie przygotowana pod względem redakcyjnym przez Dittę Baczałę i Jacka J. Błeszyńskiego stanowi zwieńczenie wieloletnich doświadczeń Autorów. […] jest dobrze udokumentowanym materiałem empirycznym na temat wielorakich aspektów muzyki w logopedii. W istotny sposób wzbogaca dorobek współczesnej pedagogiki specjalnej oraz psychologii społecznej. […] Niniejsza publikacja stanowi interesujący przyczynek do dalszych badań nad problemami logopedii, a szczególnie nad połączeniem logopedii z muzyką. Niewątpliwą zaletą tej monografii jest zakres tematyczny i wnikliwość badawcza jej Autorów. Dlatego ważny jest fakt ukazania się tej książki na rynku wydawniczym."
     
    "Nauczyciel i Szkoła” 2014, nr 3, s. 327–329.
Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum