Grzegorz Grochowski

Tekstowe hybrydy. Literackość i jej pogranicza

Wysyłamy w ciągu 5 dni roboczych
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3213-4
Rok wydania:
2014
Liczba stron:
306
Nr wydania:
drugie
Typ okładki:
twarda
Seria:
res humanae
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

48,00 zł

twarda

Grzegorz Grochowski

Tekstowe hybrydy. Literackość i jej pogranicza

Kategoria produktu:

Książka jest poświęcona charakterystycznemu dla współczesnej kultury zjawisku  przenikania literackości do innych obszarów komunikacji społecznej. na rozprawę składa się cykl szkiców interpretacyjnych, analizujących konkretne teksty o niejednorodnej budowie formalnej i niejasnej tożsamości gatunkowej. W kolejnych rozdziałach omówiono wybrane utwory Mirona Białoszewskiego, Jacka Bocheńskiego, Ryszarda Kapuścińskiego, Stanisława Ignacego Witkiewicza i Jolanty Brach-Czainy. Celem kolejnych interpretacji jest prześledzenie napięć między artystycznymi a praktycznymi funkcjami wypowiedzi, a także ukazanie różnorakich konsekwencji hybrydyzacji dyskursu. 

Wprowadzenie / 7

Rozdział 1. Myślane, pisane, opowiadane. Transy Mirona Białoszewskiego / 25
Rzemieślnik czy wizjoner? / 25
Portretowanie umysłu / 32
W pogoni za „teraz” / 47
Rozmyte granice / 54
Między sensem a szumem / 63

Rozdział 2. Portret, pamflet, parabola. Boski Juliusz Jacka Bocheńskiego / 71
Pisarz i krytycy / 71
Biografistyka i okolice / 78
Antykwariusz, retoryka, anachronizm / 92
Narracja wobec źródeł / 106
Beletryzacja i eseizacja / 115

Rozdział 3. Od empirii do narracji. Imperium Ryszarda Kapuścińskiego / 123
Wartości i fakty / 123
Kto mówi? / 131
Semantyka przestrzeni / 147
Socjolog, publicysta i artysta / 158
Tożsamość w ruchu / 165

Rozdział 4. Hybrydyzacja w służbie autokreacji. Narkotyki Stanisława Ignacego Witkiewicza / 169
Między utylitaryzmem a perwersją / 169
Przeciw decorum / 176
Oswajanie demonizmu (tradycja sylwy) / 185
Od halucynacji do komunikacji / 199
Witkacy blasé / 209

Rozdział 5. Między traktatem a poematem. Szczeliny Istnienia Jolanty Brach-Czainy / 215
Wśród filozofów i feministek / 215
Między częścią a całością / 229
Wokół metafory / 239
Cytaty i cytaty struktur / 249
Filozofia ryzyka / 260

Zakończenie / 265
Bibliografia / 277
Summary / 295
Indeks osobowy / 299

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha
  • Grzegorz Grochowski

    literaturoznawca, dr, adiunkt w Pracowni Poetyki Teoretycznej Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Zajmuje się genologią i analizą dyskursu. Autor książki Tekstowe hybrydy (wyd. 1 – 2000). Współautor Słownika pojęć i tekstów kultury (2002). Przełożył pracę zbiorową Dyskurs jako struktura i proces (2001). Publikował m.in. w „Pamiętniku Literackim”, „Tekstach Drugich”, „Przestrzeniach Teorii” oraz w polskich i międzynarodowych tomach zbiorowych. Członek kolegium redakcyjnego „Tekstów Drugich”.

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum