Dariusz Sokołowski, Renata Jaroszewska-Brudnicka

Wybrane zagadnienia konkurencyjności turystycznej regionów

Wysyłamy w ciągu 30 dni roboczych
(druk na żądanie)
Przekierowanie do ibuk.pl
ISBN:
978-83-231-3221-9
Rok wydania:
2013
Liczba stron:
254
Nr wydania:
pierwsze
Typ okładki:
miękka
Format:
158 x 228 mm
Wydawca:
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

40,00 zł

miękka

Dariusz Sokołowski, Renata Jaroszewska-Brudnicka

Wybrane zagadnienia konkurencyjności turystycznej regionów

Kategoria produktu:

Turystyka należy do wyjątkowo dynamicznych zjawisk współczesności. Jej szybki rozwój wiąże się m.in. ze wzrostem liczby uczestników ruchu turystycznego, ilościowym i jakościowym rozwojem bazy turystycznej oraz stopniowym poszerzaniem penetrowanych obszarów. W drugiej połowie XX wieku turystyka przekształciła się z elitarnego ruchu, dostępnego nielicznym uczestnikom, w masowy ruch społeczny, w którym uczestniczy w skali świata ponad miliard osób rocznie, generujący w tym samym czasie dochody przekraczające bilion dolarów amerykańskich. W związku z tak dużym znaczeniem gospodarczym turystyka stała się źródłem dochodów, o które konkurują przedsiębiorstwa i regiony. Zabieganie o klienta skłania animatorów turystyki do wdrażania nowych, coraz bardziej wydajnych, form zarządzania, do poszukiwania źródeł finansowania, zapewniających przewagę nad konkurencją, a także do tworzenia coraz bardziej różnorodnych produktów turystycznych. Niniejsze opracowanie powstało przy udziale kilkunastu Autorów z różnych ośrodków naukowych i samorządów. Porusza ono niektóre zagadnienia wchodzące w zakres zarysowanej wyżej problematyki.

Wstęp / 7

I. FINANSOWE I ZARZĄDCZE PROBLEMY ROZWOJU TURYSTYKI
Wiesław Maik
Problemy i płaszczyzny integracji w badaniach turystyki / 11
Janusz Feczko
Economic, management problems of rural tourism – regional aspects / 25
Magdalena Kachniewska
Zastosowanie mechanizmu gry w promocji regionu turystycznego na przykładzie rewitalizacji odznak PTTK / 37
Roman Rudnicki
Fundusze Unii Europejskiej jako czynnik rozwoju publicznej infrastruktury turystycznej obszarów wiejskich na przykładzie programu SAPARD / 51
Renata Jaroszewska-Brudnicka
Inicjatywy klastrowe w zarządzaniu i aktwizacji turystycznej regionu / 65
Dawid Szutowski
Sposób finansowania podróży służbowych jako determinanta popytu zgłaszanego przez turystów biznesowych – studium empiryczne / 79

II. WSPÓŁCZESNE TRENDY W ROZWOJU TURYSTYKI
Michał Roman
Ecotourism as a form of sustainable tourism / 95
Maria Burmecha-Olszowy
Slow tourism – a new trend in the regional tourism development / 109

III. PRODUKTY TURYSTYCZNE JAKO ELEMENT PROMOCJI
Ewa Ferens
Turystyka jako czynnik podnoszenia konkurencyjności lokalnej / 119
Michał Bucholz
Komercjalizacja lokalnego produktu turystycznego / 131
Jolanta Rosłon
Produkt wyznacznikiem sukcesu firmy (agro)turystycznej / 145

IV. PRZYKŁADY WSPÓŁCZESNYCH PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH
Leszek Kozłowski
Dziedzictwo żydowskie w Polsce jako potencjalny i rzeczywisty produkt turystyczny / 161
Dariusz Sokołowski
Zabytki techniki rolniczej jako produkt turystyczny / 177
Krzysztof Celuch
Wydarzenia korporacyjne jako markowy produkt turystyczny Polski / 195
Magdalena Kozikowska
Możliwości organizacyjne wprowadzenia oferty produktu sylwaturystycznego na przykładzie nadleśnictw regionalnej dyrekcji lasów państwowych w Białymstoku / 209
Paulina Tomczykowska, Dariusz Sokołowski
Dywersyfikacja produktu agroturystycznego jako narzędzie konkurencji gospodarstw agroturystycznych / 223
Damian Werczyński
Stanowiska archeologiczne jako ważny element oferty turystycznej regionu – wybrane przykłady z obszaru Polski / 239

Brak recenzji

Na razie nie ma recenzji dla książki. Możesz napisać własną!!!

Napisz recenzję

Napisz własną recenzję

Captcha

Produkty Powiązane

Zobacz wszystkie

Inne produkty z tej kategorii

Newsletter

Jeśli są Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych informacji z Wydawnictwa Naukowego UMK, prosimy o zapisanie się do listy odbiorców naszego newslettera.

Nie udało się otworzyć pliku PDF.

Dodano do koszyka:

Lorem ipsum